Skip to main content

Gruppbostad för personer med demenssjukdom under 65 år startas i Skelleftehamn

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:19 CET

Socialnämnden har under de senaste två åren sökt en lösning när det gäller boende med omsorg dygnet runt för personer under 65 år som har en demenssjukdom. En gruppbostad med sex lägenheter blir nu lösningen. Lägenheterna byggs i Skelleftehamn enligt de krav på gruppboende som lagen om stöd och service för personer med vissa funktionshinder (LSS) ställer.

Idag har fem personer under 65 år med demenssjukdom beslut som särskilt boende enligt LSS. Besluten har hittills verkställts i äldreomsorgens äldreboenden. Länsstyrelsen har efter anmälan genomfört tillsyn av två av de fem verkställda besluten. Länsstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut riktat allvarlig kritik för att besluten verkställts på det sättet.

Socialnämndens beslut om att starta en gruppbostad för dessa personer i Skelleftehamn gör att besluten är verkställda enligt LSS. Årskostnaden beräknas till 5 miljoner kronor. Boendet beräknas startar i april 2010.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715