Skip to main content

Handlingsplan för spelberoende

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:34 CET

Socialnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att en handlingsplan för spelberoende tas fram av individ- och familjeomsorgen.

Lars Åhman (FP) har i en motion lämnat förslag till

  • att spelmissbruk ska jämställas med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel enligt socialtjänstlagen
  • personal i kommunen skyndsamt utbildas för att aktivt kunna erbjuda drabbade medborgare stöd och hjälp
  • att en handlingsplan ska tas fram för att möta spelberoende och deras anhöriga.

Socialnämnden säger nej till punkt 1 och 2 eftersom svensk lagstiftning och rättspraxis inte jämställer spelberoende med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, dessutom har alkohol- och drogrådgivningen Odens personal genomgått en utbildning i spelberoende och erbjuder behandling.

Socialnämnden säger ja till punkt 3. En handlingsplan tas fram genom det lokala missbruksrådet och samordnas med de nationella riktlinjer och lagändringar som förväntas komma år 2010.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715