Skip to main content

Kvinnocentrum i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 15:07 CEST

Socialnämndens arbetsutskotts förslag är att socialnämnden ska ansöka om 2,1 miljoner kronor i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Västerbotten. Utvecklingsmedlen ska användas för att förstärka kvinnojoursverksamhet och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Socialnämnden ansöker om pengarna för att starta ett projekt: Kvinnocentrum i Skellefteå. Målet är att bygga upp ett Kvinnocentrum som ger kvalitativt stöd, akut och långsiktigt, till alla våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnar våld. Projektet ska genomföras i samverkan med nystartade Guldstadens kvinnojour. Ett separat samarbetsavtal är upprättat med Guldstadens kvinnojour.

För att uppnå målet att starta ett Kvinnocentrum behöver under 2 års projekttid följande saker genomföras:
- Samordning av akuta insatser mellan socialtjänst och berörda myndigheter och organisationer så att alla vet hur man ska agera eller till vem man ska vända sig då man möter våldsutsatta kvinnor.
- Etablera ett samordnat och strukturerat samarbete mellan socialtjänsten och Guldstadens kvinnojour så att misshandlade kvinnor som söker hjälp får ett både medmänskligt och professionellt stöd som hjälper dem att komma vidare och förändra sin livssituation.
- Bygga upp behandlingsinsatser, individuellt och i grupp, för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Den behandling som erbjuds ska vara av god kvalitet.
- Inventera behovet av särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor med funktionshinder, missbruksproblem, utländsk bakgrund och äldre kvinnor och inordna detta stöd inom Kvinnocentrums ram.
- Bygga in metoder för kontinuerlig utvärdering av Kvinnocentrums arbete så att vi vet att vi gör rätt saker som blir till nytta och hjälp för misshandlade kvinnor och barn som bevittnar våld.
Syftet med projektet är att bygga upp en modell för ett Kvinnocentrum i Skellefteå som efter projekttidens slut kan bli en permanent verksamhet.


För mer information, kontakta
Inger Olofsson, planeringssekreterare, Individ- och familjeomsorgsavdelningen, socialkontoret, 0910-73 56 71
Britt-Marie Schönfeldt, t f socialchef, socialkontoret, 070-6108119
Gabriella Hahr, informatör, socialkontoret, 070-322 07 15

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.