Skip to main content

"Livet känns bra att leva"

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:47 CEST

"Livet känns bra att leva". Det tycker 82 procent av de äldre som blivit besökta av äldreomsorgen.

Socialnämnden har fått en delrapport från projektet Uppsökande hembesök. Det är personer som är över 85 år och inte har hjälp eller service inom äldreomsorgen som har blivit erbjudna hembesök. Hittills har 240 personer blivit erbjudna hembesök och 195 har tackat ja och fått besök. Hela målgruppen består av 650 personer. Socialkontoret har beviljats pengar från Socialstyrelsen för att erbjuda hembesöken.

Syftet med projektet är att öka tryggheten och stödet till den enskilda. Projektet har tre fokusområden; kostens betydelse vid stigande ålder, öka samtalsstödet samt tidigt upptäcka behov av bostadsanpassning. Projektet startade år 2007 och avslutas december 2010.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715