Skip to main content

Måltidsverksamheten

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:48 CEST

En översyn av måltidsverksamheten har gjorts efter uppdrag från kommunstyrelsen. Utredningens syfte har bland annat varit att skapa en långsiktigt effektiv struktur som klarar att anpassa sig till förändringar. Viktiga frågor handlar bl a om matens kvalitet, produktionssätt och var måltidsenheten organisatoriskt ska tillhöra. Måltidsutredningen har lämnat tre förslag till åtgärder:

1. Genomförande av pilotprojekt inom skolan och äldreomsorgen för att pröva utvecklad kvalitet. Projekten utvärderas och resultaten får ligga till grund för beslut om vidare kvalitetsutveckling.

2. Huvudalternativ A - utveckling av nuvarande modell - rekommenderas beträffande produktion av måltider. Försök med begränsad decentralisering enligt huvudalternativ B bör övervägas i någon eller några kommundelar.

3. Måltidsavdelningen föreslås organisatoriskt tillhöra fastighetskontoret.

Socialnämnden stöder förslagen och vill ha kommunstyrelsens uppdrag att ta fram pilotprojekt och dess finansiering.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715