Skip to main content

Motion om att införa en välja mat-garanti inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:16 CET

Lars Åhman (FP) föreslår att fullmäktige ska besluta om att införa en ”välja mat-garanti” i äldreomsorgen, som innebär att det ska finnas minst två lagade rätter att välja bland.

Kommunstyrelsen lät utreda kommunens måltidsverksamhet under 2008. Ett av de förslag som lämnades var att på försök utveckla kvaliteten på maten i äldreomsorgen. Socialnämnden har gett socialkontoret i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret initiera ett förslag på en försöksverksamhet enligt den måltidsutredningen.

Äldreomsorgen har under hösten 2010 gjort förberedelser för ett projekt kallat Måltidslyftet. Projektet kommer att pågå och utvärderas under 2011. Ett äldreboende ska prova att laga mat från grunden och två äldreboenden ska kunna erbjuda de boende att välja mellan två alternativa rätter. För att höja kvaliteten av maten ska alla äldreboenden även erbjudas att beställa bake-off bröd som kan tillredas på äldreboendet. Förutom detta kommer också festmåltider att anordnas på boendena och de äldreboende som vill kommer att erbjudas att utveckla sina sallader i samarbete med måltidsenheten.

Socialnämnden avstyrker motionen. Utvärdering av det projektet Måltidslyftet bör göras först.

För mer information, kontakta Peter Näsström, distriktchef, 070-601 44 05

Kenneth Fahlesson (s), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Samuel Lundqvist, chefscontroller, socialkontoret, 070-371 19 58

Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04