Skip to main content

Ombyggnation av äldreboendet Tor

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:20 CET

Socialnämnden har gett socialkontoret uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser för en ombyggnad av äldreboendet Tor i Skellefteå. Syftet med en ombyggnation är att skapa våningsmatsalar och att uppfylla arbetsmiljökraven.

Äldreboendet Tor är beläget på Älvsbacka i centrala Skellefteå. Boendeenheten med 37 äldreboendeplatser uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen. Enheten saknar våningsmatsalar och tvättstugan är belägen i källarplan, men i övrigt är det ett väl fungerande äldreboende.

Socialkontoret föreslår att boendet byggs om 2011 så att hygienutrymmena anpassas till gällande norm, samt att det på varje våningsplan byggs våningsmatsalar och tvättstuga. Hemtjänsten får lokaler på bottenplan och utomhusmiljön anpassas till verksamheten. Ombyggnationen innebär att en lägenhet centralt på fyra våningsplan byggs om till gemensamhetsutrymmen och matsal. Antalet boendeplatser kan behållas, då de lägenheter som förloras kan rymmas i ytorna på bottenplan. Åtgärderna påbörjas under 2011, då evakuering i stor utsträckning kan klaras genom nya lägenheter på bottenplan.

Socialnämnden beslutade att genomföra ombyggnaden. Under förutsättning att medel för ombyggnationen ryms i budgeten 2011-2012 påbörjas projektering i november 2010.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715