Skip to main content

Positivt ekonomiskt resultat i kombination med nöjda brukare och anställda

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:20 CET

Socialnämnden omsatte drygt 1,7 miljarder kronor 2010 och redovisar ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Inklusive försörjningsstöd uppgår överskottet till 13,8 miljoner. Det ekonomiska resultatet förbättrar läget inför 2011. Samtidigt visar 2010-års brukar- och medarbetarenkäter mycket positiva resultat.  ”Att kunna kombinera ett positivt ekonomiskt resultat med nöjda brukare och medarbetare är självklart dubbelt positivt” säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens vice ordförande.

Jämfört med tidigare år är det ekonomiska resultatet en klar förbättring. Överskottet på 13,8 miljoner 2010 motsvarades av ett underskott på 16 miljoner 2009 som till största delen berodde på ökade kostnader för försörjningsstöd. Överskottet som enligt kommunens styrprinciper kan komma att föras över till år 2011 beror främst på engångsintäkter medan själva verksamheterna i stort sett gått jämt ut med budget.

Nettokostnaderna har ökat med drygt 35 miljoner kronor mellan 2009 och 2010 vilket motsvarar omkring 2,5 procent. Trots kostnadsökningar har Socialnämndens andel av kommunens totala skatteintäkter minskat med 0,4 procentenheter. Kostnaden per invånare har stigit med 520 kr..

Äldreomsorgens har startat nya dagverksamheter och det nya särskilda boendet Ömheten på Morö Backe med 60 lägenheter. Handikappomsorgen har byggt nya grupp- och serviceboenden. Inom individ- och familjeomsorgen har Solkraft utvecklat sin verksamhet och ett nytt ankomstboende för ungdomar inom flyktingverksamheten har öppnats i Lövånger.

Bland de poster som minskat utmärker sig betalningsansvaret till landstinget för utskrivningsklara som är över 10 miljoner lägre än 2009. Det är de samlade insatserna som både hemtjänst och äldreboendena vidtagit samt projektet ”Vägen hem”, utredningshemtjänsten som står för de minskade kostnaderna. Projektet som går ut på att underlätta vägen från sjukhuset till hemmet har fått mycket positiv respons och är nominerat till årets Göta pris (pris som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor).

För mer information, kontakta

Kenneth Fahlesson (s), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Samuel Lundqvist, chefscontroller, socialkontoret, 070-371 19 58

Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04