Skip to main content

Rapport om beslut som inte blivit verkställda enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:43 CEST

Från den 1 juli 2008 gäller vissa förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med de nya bestämmelserna har varit att stärka rättsäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av de beslutade insatserna.

Handikappomsorgen

2009-03-31

Bostad med särskild service: 16 personer

Ledsagarservice: Tre personer

Biträde med kontaktperson: En person

 

 

2008-12-31

Bostad med särskild service: 17 personer

Ledsagarservice: En person

Biträde med kontaktperson: Ingen

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715