Skip to main content

Rapport om beslut som inte blivit verkställda enligt socialtjänstlagen (SoL)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:40 CEST

Kommunerna har från den 1 juli 2006 en skyldighet att till länsstyrelsen en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

2009-03-31

Kontaktfamilj: två personer

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom: tre personer

Äldreboende: fem personer har erbjudits plats men tackat nej.

2008-12-31

Kontaktfamilj: en person

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom: sex personer

Äldreboende: två personer

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715