Skip to main content

Renspolning är komplicerad och tar tid

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2011 14:35 CEST

Den utökade provtagningen fortsätter och görs för att säkerställa att källan till Cryptosporidiumutbrottet inte finns någonstans efter ledningsnätet.
Om allt går enligt planerna kan UV-anläggningarna finns på plats i månadsskiftet maj/juni. Då börjar det stora arbetet med att renspola cirka 70 mil ledningsnät och rengöring av alla vattentorn.

– Vi vet att det är tekniskt avancerat med renspolning, säger Kristina Sundin Jonsson. Vi kommer att ha en löpande dialog med Smittskyddsenheten, VAKA-grupp och andra konsulter och vi kommer att följa deras råd i frågan. Vi vet att renspolningen är komplicerad och tar tid, avslutar Kristina Sundin Jonsson.

Nu startar nedmontering av anläggningarna i södra Sverige som sedan ska fraktas till Skellefteå, dit de anländer i slutet av veckan. Innan de kan monteras ska olika förberedelser enligt en checklista göras i vattenverket.

Sedan ska UV- anläggningarna monteras och det i sig innebär nya rördragningar samt nytt el-och styrmontage inne i själva vattenverket. En specifikation på hur UV-anläggningen ska drivas ska också tas fram. Beroende på hur råvattnet ser ut ska UV-anläggningen skötas på olika sätt. Arbetet med att ta fram en plan för renspolning av hela nätet ska tas fram under de närmaste veckorna.

Läget inom sjukvården
Fram till imorse hade 12 157 personer svarat på webenkäten och 6 027 har uppgett att de haft magsjukesymtom sedan den första april.

- Man kan se en påtaglig sänkning av antal nyinsjuknade sju dagar efter att rekommendationerna om vattenkokning gick ut. Det stämmer med att medelinkubationstiden är sju dagar och fortsätter att tala för att vattenkokningen har effekt, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Det finns nu 109 bekräftade fall av Cryptosporidium i avföringsprover från sjuka patienter sedan den 15 april. Sjukvårdsrådgivningen märker en klar minskning av antal samtal som handlar om magsjukesymtom. På Skellefteå lasarett märks också en viss minskning av antal inneliggande patienter med magsjukesymtom.

Fakta
Vattenkokningen gäller bara de som får vatten från vattenverket Abborren och det är 40 000 abonnenter. Karta finns på kommunens hemsida

www.skelleftea.se/smittaeller ringa och fråga i kommunens kundtjänst.

De som inte behöver koka vattnet får sitt vatten från Slind eller bor i andra samhällen, med egna vattenverk. Till exempel Bureå, Lövånger, Burträsk, Byske, Boliden, Jörn. Eller de som har egen brunn.

En frivillig resursgrupp, FRG, är en form av samarbete mellan kommun och frivilliga, som ger kommunen tillgång till extra personalresurser vid kriser.

De ska nu köra ut tio liters vattendunkar till förskolor med 2-3 avdelningar.

Läs mera om FRG här: http://www.skelleftea.se/default.aspx?

Här finns listan på de förskolor som är prioriterade. www.skelleftea.se/prioriteradeforskolor 

Kontaktpersoner för media:
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef 070-608 89 69
Stefan Johansson, VA-chef 070-224 15 84 Eva Feil, överläkare och ordförande i katastrofkommittén, Skellefteå lasarett, sök via växeln 0910-77 10 00 (efter kl 16.30 mobil 070-242 45 11)
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, 070-969 51 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera