Skip to main content

Skellefteå kommun satsar på kolloverksamhet sommaren 2010

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 11:05 CET

Socialnämnden och fritidsnämnden gör gemensam satsning på kolloverksamhet sommaren 2010. Socialnämnden har beslutat att bidra med 700 000 kr till att möjliggöra en satsning på kollo i samarbete med fritidsnämnden. Socialnämnden beslutade också att målgruppen kompletteras med barn som lever i familjer som är asylsökande och vistas i Skellefteå kommun.

-Att som flyktingbarn få möjlighet till att under ett par veckor få vara tillsammans med andra barn, sola, bada och leka, tala svenska och delta i vardagsaktiviteter, innebär att dessa barn får en verklig möjlighet att integreras i samhället, säger Gunilla Åström (S) socialnämndens ordförande.

-Det finns ett behov av att bedriva sommarverksamhet för barn med särskilda behov, säger Leif Öberg (S) fritidsnämndens ordförande. Utifrån detta och de reaktioner på beslutet att inte längre driva kolloverksamheten i Burvik har vi sett över möjligheten att hitta en lösning för sommaren 2010.

Socialnämndens beslut utgör en ekonomisk bas för detta och förutsätter att resterande finansiering sker via fritidsnämnden.

Fritidsnämndens arbetsutskott har i onsdags uppdragit till fritidskontoret att fortsätta de kontakter som påbörjats med stiftelsen Munkviken för att kunna bedriva en motsvarade verksamhet vid deras anläggning söder om Lövånger. Över 100 barn omfattas av beslutet.

Fritidsnämnden kommer att behandla frågan vid sitt sammanträde den 11 februari

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande 070-397 44 65
Leif Öberg (S), fritidsnämndens ordförande 070-625 14 98

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-322 07 15