Skip to main content

Slutrapport för projektet Mellansteget inom daglig sysselsättning

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:02 CEST

Slutrapport för projektet Mellansteget har redovisats för socialnämnden. Målgruppen för Mellansteget har i första hand varit ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. Urvalet av deltagare har styrts utifrån ungdomens bedömda närhet till arbetsmarknaden. Syftet har varit att med gemensam planering erbjuda ett urval av teoretisk och praktisk vidareutbildning där ungdomen ska få en bättre träffsäkerhet. Det vill säga om de hör hemma på den öppna arbetsmarknaden eller om de bör ha daglig sysselsättning i kommunens regi. 27 ungdomar har deltagit i Mellansteget under projekttiden. 16 av dessa har gått till öppna arbetsmarknaden och tolv av dem har fått en anställning. Tio ungdomar har gått till daglig sysselsättning.

Anledningen till att projektet startade var att Arbetsförmedlingen hade svårigheter att sätta ungdomar som gått gymnasiesärskolans nationella program i arbete. Handikappomsorgen hade även ungdomar inom daglig sysselsättning som hörde till den öppna arbetsmarknaden. Det startades därför en samverkan mellan dessa parter för att se hur problemet skulle kunna lösas.

Mellansteget har perioden februari 2007 – juni 2010 drivits som ett samverkansprojekt mellan socialkontoret, gymnasiesärskolan, fritidskontorets eftermiddagsverksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landstings Råd och stöd. Skellefteå kommun har varit projektägare. Projektet har drivits med medel från Samordningsförbundet. Samordningsförbundet är en fristående juridisk person gemensamt bildad av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715