Skip to main content

Socialstyrelsens tillsyn av missbruks- och beroendevården

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:07 CET

Socialstyrelsen genomförde hösten 2009 en tillsyn av missbruks- och beroendevården i Skellefteå kommun. Socialstyrelsen intervjuade avdelningschef och enhetschefer för socialdistrikt och öppenvård. Vid besöket granskades nio utredningar som avslutats det senaste året och tio anmälningar som inte lett till utredning.

I Socialstyrelsens beslut den 30 juli 2010 begärs en redogörelse för vilka åtgärder som socialnämnden har vidtagit eller kommer att vidta för att komma till rätta med påtalade brister. Påpekandet handlar om att socialnämnden ska: ”säkerställa att barns och närståendes behov och situation uppmärksammas i förhandsbedömningar och utredningar avseende personer med missbruk, vad gäller deras eventuella behov av skydd och stöd”.

Socialnämnden kommer att åtgärda Socialstyrelsens påpekanden genom att

  • alltid göra en hänvisning i missbrukarens akt om att en skyddsbedömning är gjord för barn eller andra anhöriga
  • använda en checklista vid förhandsbedömningar av vuxenärenden för att kontrollera om det finns barn eller anhöriga samt om skyddsåtgärder behöver vidtas eller om en utredning ska påbörjas.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715