Skip to main content

Söker 700 000 kr för att höja kompetens om spelberoende

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:57 CEST

Skellefteå kommun ansöker om 700 000 kr för att höja kompetensen om spelberoende. Statens folkhälsoinstitut har utlyst pengar i syfte att stimulera kommuner utanför storstadsområdena att utveckla öppenvårdsverksamheter för stöd och behandling av spelberoende.

För att höja kompetensen om spelberoende, med fokus på spel om pengar, behöver utbildnings- och utvärderingsinsatser göras i Skellefteå kommun. De verksamheter som i första hand blir aktuella för satsningen är:

  • Klara, som arbetar med ungdomar och unga vuxna i åldern 13 till 25 år med problem eller funderingar kring saker som familjerelationer, social gemenskap, missbruk och annat som kan orsaka kaos i vardagen.
  • Ungdomshälsan, som arbetar med tidiga insatser för ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år med funderingar kring hälsa, relationer, studier, arbete, ekonomi m.m.
  • Rådgivningen Oden, som framför allt arbetar med vuxna missbrukare.

Syftet med ansökan är att höja kompetensen hos personalen och utveckla en mer direkt samverkan mellan Klara, Ungdomshälsan och rådgivningen Oden. Socialkontoret vill också utveckla arbetet med utvärderingsinstrumentet SRS/ORS (Session rating scale/Outcome rating scale) med fokus på utveckling av spelberoendebehandling i öppenvård. Sammanfattningsvis ska detta leda till ökad kunskap om spelberoendebehandling i Skellefteå. Utvecklingsarbetet startar när pengarna delats ut. Kostnaderna beräknas till ca 350 000 kr per år, dvs. totalt 700 000 kr. Totalt fördelas 2,7 mnkr där pengarna kan disponeras i upp till två år.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715