Skip to main content

Som en del av genusveckan 2007 i Skellefteå genomförs konstverket: Vems röst hörs i det offentliga rummet?

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:16 CET

I ”Vem röst hörs i det offentliga rummet?” använder vi platsen, rösten och händelsen som en symbol för att uppmärksamma en gemensam problematik i vårt samhälle. Demokrati handlar om att både ge och ta plats, något som ”Vems röst hörs i det offentliga rummet?” vill uppmärksamma. En av konstens viktigare funktioner är att lyfta fram bilder, händelser och åsikter som kan spegla och ifrågasätta företeelser i vårt nutida samhälle. ”Vem hörs i det offentliga rummet?” är ett exempel på just det.

Fortfarande 2007 är kvinnors utrymme i det offentliga rummet betydligt mindre än mäns svängrum i det offentliga. Det gäller såväl representation i styrelse- och ledningsuppdrag till det utrymme kvinnor får som experter kommentatorer i media. Kvinnors kroppar får oftare medicin som forskats fram för att fungera bra på ”normalpersonen” som är en man, än tvärt om.

Vi kan konstatera att ännu finns informella osynliga spelregler som avgör karriär, lön och inflytande, inte sällan till kvinnors nackdel. Målet är ett jämställt samhälle där kvinnor och män erbjuds samma möjligheter och samma ansvar, inte ett ensidigt samhälle som domineras åt ena eller andra hållet.

Välkommen på pressträff
Stadshusets innergård (Brinken) Skellefteå måndag den 5 mars, kl 09.15.
Med Reventberg, Charlotta Tarras- Wahlberg samt Anna-Lena Lundmark finns på plats.

”Vems röst hörs i det offentliga rummet” är arrangerat som ett konstverk av Charlotta Tarras – Wahlberg och Anna-Lena Lundmark som en del i kommunens genusarbete 26/2-8/3.
Läs mer om genusveckan på www.skelleftea.se

Kontaktpersoner:
Med Reventberg, Västerbottensteatern, tfn: 0910-71 56 10,
e-post: med.reventberg@vasterbottensteatern.se
Charlotta Tarras-Wahlberg, Skellefteå kommun, tfn: 0910-73 74 26,
e-post: charlotta.tarras-wahlberg@skelleftea.se
Anna-Lena Lundmark, Skellefteå kommun, tfn: 0910-73 60 74,
e-post: anna-lena.lundmark@skelleftea.se
Mediakontakt; Åsa Jansson, Skellefteå kommun, tfn: 0910- 73 60 68,
e-post: asa.jansson@skelleftea.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy