Skip to main content

Trygga äldre får besök

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:45 CET

Äldre personer i Skellefteå kommun är trygga. Det visar projektet uppsökande hembesök som bedrivs i kommunen. Personer som är 80 år eller 85 år och äldre erbjuds uppsökande hembesök om de inte har insatser från kommunen förutom trygghetslarm. 

Fram till hösten 2009 har alla i kommunen, 782 personer, som tillhör målgruppen 85 år och äldre utan kommunala insatser, erbjudits hembesök. Av dessa har 88 procent (609 personer) tackat ja. Hembesöken innebär ett samtal kring hälsa och vardagsliv, självskattning av upplevd trygghet, fallriskinventering samt möjlighet för de äldre att ta upp olika frågor och åsikter.

Resultatet av uppsökande hembesök visar på en ökad trygghet hos de äldre och även uppskattning. Kartläggningen av målgruppens hälsa och vardagsliv visar på att 84 procent är mycket trygg/trygg. Trots att 84 procent vid hembesöken anger sig trygga i sin tillvaro, svarar 59 procent att de känner sig tryggare efter besöket. En del av de besökta har haft ett dolt behov av stöd som uppmärksammats och åtgärdats genom hembesöket, ex. trygghetslarm, hjälpmedel och sociala aktiviteter. På frågan i vilken utsträckning man fått information eller kunskap via uppsökande hembesök tycker 91 procent att de fått värdefull information. Av de äldre som har besökts har 89 procent dagliga aktiviteter hemma, 88 procent kommer sig ut mer än två gånger i veckan och 62 procent har återkommande aktiviteter utanför hemmet. Aktiviteterna kan bestå av läsning, lyssna på radio, promenader, gymnastik, qigong, bingo, boule, bridge, sticka, lösa korsord, tv-tittande och studiecirklar.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715