Skip to main content

Utskrivningsklara med kommunalt betalningsansvar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:36 CET

Information till media efter socialnämndens möte i Skellefteå kommun 2007-02-14:

25 personer var utskrivningsklara med kommunalt betalningsansvar i dag, torsdag 2007-02-15. Åtta av dessa har erbjudits plats på korttidsvistelse eller plats i äldreboende.
Socialkontoret har startat korttidsvistelsen i Burträsk med 16 platser och planerar för att hemgångshemtjänst ska starta i mars.

Åtta personer har idag plats på korttidsvistelsen i Burträsk. Totalt finns 16 platser där. Lediga platser fylls på successivt.

Hemgångshemtjänst beräknas starta i mars i år och omfattar ett testområde med vårdcentralerna Heimdall, Erikslid och Morö Backe. 10 – 12 personer ska tas om hand av hemgångshemtjänst. Hemgångshemtjänst innebär dygnet-runtinsatser och bygger på samarbete med landstinget. Landstinget startar ett geriatriskt hemgångsteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Socialkontorets hemgångshemtjänst bygger på en utökning av mobila teamet. Mobila teamet har rätt kompetens för detta och arbetssättet är likt det som bedrivs idag vilket gör att hemgångshemtjänsten går snabbt att sätta igång. Det beräknas att 25 personer ska anställas.

En beställning av hemgångshemtjänst görs via beslutsenheten. Hemgångshemtjänsten samarbetar nära med geriatriska hemgångsteamet. Under ungefär tre till fyra veckor ska geriatriska hemgångsteamet tillsammans med hemgångshemtjänsten jobba med att bedöma omvårdnads- och medicinska behov. De ska även bedöma den enskildes funktioner och förmåga att klara sig i ordinärt boende. Hänsyn tas även till anhörigas förutsättningar. Efter tre veckor utvärderas om personen kan fortsätta bo hemma eller inte. Om personen inte kan bo kvar hemma fattas beslut om korttidsvistelse eller äldreboende.För mer information:
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (s), ledamot socialnämnden, 070-5414833
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Britt-Marie Schönfeldt, socialchef, 070-6108119

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy