Sköldkörtelsjukdom sätter spår i hjärnan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:00 CEST

Varje år drabbas cirka 2100 personer, främst kvinnor, av Graves sjukdom - en autoimmun sjukdom som ger förhöjda värden av sköldkörtelhormoner. Upp till en tredjedel lever även efter normalisering av sköldkörtelhormonnivåer med påverkan i vardagen som trötthet, minnesproblem och stresskänslighet. Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ska nu visa hur hjärnan drabbas hos kvinnor med Graves.

Kampanj ska lyfta utanförskapet inom sköldkörtelvården

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 10:00 CEST

Idag lanserar Sköldkörtelförbundet en kampanj för att visa på bristerna inom vården för de 458 000 personer som i dag lider av hypotyreos, eller underfunktion i sköldkörteln. Kampanjnamnet, ”De VårdLösa”, syftar till att belysa patienternas situation idag – där många inte blir hjälpta, upplever dåligt bemötande och låg förståelse i vården och känner en stor frustration.

Stora brister inom sköldkörtelvården - 92 000 drabbade

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 06:00 CEST

Ny rapport visar på stora brister i behandlingen av en av Sveriges största folksjukdomar hos kvinnor. Var femte sköldkörtelsjuk, varav de flesta är kvinnor, fortsätter må dåligt på den standardbehandling som ges inom sjukvården. Det motsvarar 92 000 personer. 46 000 mår så dåligt att de inte kan arbeta.

Ny patientundersökning: Dubbelt så nöjda med tidigare standardbehandling – ändå ges den bara till ett fåtal

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 06:55 CEST

Av patienter som medicinerar med dagens standardbehandling Levaxin mot underfunktion i sköldkörteln, är andelen fullständigt nöjda bara hälften jämfört med patienter som medicinerar med den tidigare standardbehandlingen, NDT. Det visar en nyligen publicerad webbundersökning bland 11 166 amerikanska sköldkörtelpatienter, utförd på uppdrag av American Thyroid Association och publicerad i Thyroid.

Om framtidens behandling av sköldkörtelsjukdom på Sköldkörteldagen den 26 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 07:00 CEST

Sköldkörteldagen 2018 fokuserar på nya behandlingsstrategier för sköldkörtelsjukdom, som har potential att hjälpa många fler att bli av med sina symtom. Dessutom kommer ny spännande svensk forskning – som visar att nivån av sköldkörtelhormon i ryggmärgsvätska kan ge ett bättre mått på måendet än att mäta sköldkörtelhormon i blodet (som idag är standard) – att presenteras.

Dramatiskt ökad förskrivning av alternativ till Levaxin

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 07:00 CET

På tre år har förskrivningen av läkemedel innehållande naturligt sköldkörtelhormon ökat med 249% och Liothyronin ökat med 213%. Sköldkörtelförbundet ser den stora ökningen av alternativ till standardläkemedlet som tecken på att fler och fler patienter med underfunktion i sköldkörteln och deras läkare, har insett att de kvarstående symtomen kan ha att göra med en dåligt fungerande behandling.

​Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 07:00 CEST

Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel, Levaxin, som idag är standardbehandlingen vid underfunktion i sköldkörteln, ger bara symtomlindring hos varannan patient. Det visar Sveriges största patientundersökning bland sköldkörtelsjuka.

Ny riksdagsmotion: Överge föråldrade behandlingsmetoder och individanpassa vården vid sköldkörtelsjukdom

Nyheter   •   Okt 10, 2017 07:00 CEST

"Den problembild som framtonar handlar framför allt om sjukvårdens bristande kunskap, vilket ofta leder till feldiagnostisering och föråldrade behandlingsmetoder." "Detta talar för att det inom vården behövs ett betydligt större utbud av individuella behandlingsplaner och att öka kunskapen om att den standardmodell som idag används inte fungerar för många patienter med sköldkörtelsjukdom."

Patienter upplever stora kunskapsbrister inom sköldkörtelvården

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 07:30 CEST

Patienter som lider av sköldkörtelsjukdom, en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och som främst drabbar kvinnor, upplever stora brister inom sjukvården. Det visar en ny undersökning bland 2753 sköldkörtelsjuka.

Symtom trots ”optimal” behandling med Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 08:00 CEST

Personer som behandlades med det i Sverige tredje mest förskrivna läkemedlet, Levaxin, rapporterade i högre grad att de mådde sämre, de hade oftare högre BMI (trots intag av färre kalorier) samt större användning av antidepressiva läkemedel och hjärtläkemedel än friska kontrollpersoner – trots att båda grupperna hade normala och matchade TSH-nivåer. Detta enligt en stor amerikansk studie.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vice ordförande Sköldkörtelförbundet
  • emwbeskde.xbgekprewzntfpseplr@seskxioldydkwaorrwtepslfqoorrpbuzzndxtetqj.ssvelg
  • 070-7191089

Om Sköldkörtelförbundet

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 4500 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Länkar