Ny patientundersökning: Dubbelt så nöjda med tidigare standardbehandling – ändå ges den bara till ett fåtal

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 06:55 CEST

Av patienter som medicinerar med dagens standardbehandling Levaxin mot underfunktion i sköldkörteln, är andelen fullständigt nöjda bara hälften jämfört med patienter som medicinerar med den tidigare standardbehandlingen, NDT. Det visar en nyligen publicerad webbundersökning bland 11 166 amerikanska sköldkörtelpatienter, utförd på uppdrag av American Thyroid Association och publicerad i Thyroid.

Om framtidens behandling av sköldkörtelsjukdom på Sköldkörteldagen den 26 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 07:00 CEST

Sköldkörteldagen 2018 fokuserar på nya behandlingsstrategier för sköldkörtelsjukdom, som har potential att hjälpa många fler att bli av med sina symtom. Dessutom kommer ny spännande svensk forskning – som visar att nivån av sköldkörtelhormon i ryggmärgsvätska kan ge ett bättre mått på måendet än att mäta sköldkörtelhormon i blodet (som idag är standard) – att presenteras.

Dramatiskt ökad förskrivning av alternativ till Levaxin

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 07:00 CET

På tre år har förskrivningen av läkemedel innehållande naturligt sköldkörtelhormon ökat med 249% och Liothyronin ökat med 213%. Sköldkörtelförbundet ser den stora ökningen av alternativ till standardläkemedlet som tecken på att fler och fler patienter med underfunktion i sköldkörteln och deras läkare, har insett att de kvarstående symtomen kan ha att göra med en dåligt fungerande behandling.

​Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 07:00 CEST

Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel, Levaxin, som idag är standardbehandlingen vid underfunktion i sköldkörteln, ger bara symtomlindring hos varannan patient. Det visar Sveriges största patientundersökning bland sköldkörtelsjuka.

Ny riksdagsmotion: Överge föråldrade behandlingsmetoder och individanpassa vården vid sköldkörtelsjukdom

Nyheter   •   Okt 10, 2017 07:00 CEST

"Den problembild som framtonar handlar framför allt om sjukvårdens bristande kunskap, vilket ofta leder till feldiagnostisering och föråldrade behandlingsmetoder." "Detta talar för att det inom vården behövs ett betydligt större utbud av individuella behandlingsplaner och att öka kunskapen om att den standardmodell som idag används inte fungerar för många patienter med sköldkörtelsjukdom."

Patienter upplever stora kunskapsbrister inom sköldkörtelvården

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 07:30 CEST

Patienter som lider av sköldkörtelsjukdom, en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och som främst drabbar kvinnor, upplever stora brister inom sjukvården. Det visar en ny undersökning bland 2753 sköldkörtelsjuka.

Symtom trots ”optimal” behandling med Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 08:00 CEST

Personer som behandlades med det i Sverige tredje mest förskrivna läkemedlet, Levaxin, rapporterade i högre grad att de mådde sämre, de hade oftare högre BMI (trots intag av färre kalorier) samt större användning av antidepressiva läkemedel och hjärtläkemedel än friska kontrollpersoner – trots att båda grupperna hade normala och matchade TSH-nivåer. Detta enligt en stor amerikansk studie.

45 år gammal myt påverkar 450 000 liv i Sverige idag

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 07:00 CEST

Välkommen att lyssna på den norske läkaren Lars Omdal, som kommer att berätta om bakgrunden till och ifrågasätta den myt som uppstod under 1970-talet och som envist lever kvar inom dagens medicin.

Sköldkörtelföreningen blir Sköldkörtelförbundet

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 09:00 CEST

Sköldkörtelförbundet är nya namnet för Sveriges största förening för personer med sköldkörtelsjukdom. Målet för den nya organisationen är att förbättra vården för alla de 450 000 personer som är drabbade. För att kunna göra större skillnad skapas nu en ny organisation, Sköldkörtelförbundet, med lokalavdelningar runt om i Sverige.

Dubbelt så många läser på Sköldkörtelföreningens hemsida

Nyheter   •   Maj 14, 2017 09:17 CEST

Antalet besök på Sköldkörtelföreningens hemsida fortsätter att öka. Från januari 2016 till januari 2017 ökade antalet besök med mer än fem gånger: under januari 2016 var antalet besök cirka 18 000 jämfört med drygt 99 000 i januari 2017.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vice ordförande Sköldkörtelförbundet
  • emese.gerentser@skoldkortelforbundet.se
  • 070-7191089

Om Sköldkörtelförbundet

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 4500 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Länkar