Media no image

För trångt på pendeltågen – SL skärper kraven på leverantör

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 11:56 CET

Under hösten har det ibland varit alltför trångt på pendeltågen. SL och MTR, som kör tågen, har arbetat tillsammans för att förändra situationen. Nu skärper SL kraven ytterligare på MTR, för att säkra en förbättring inför vintern.

-Det finns flera orsaker till trängseln. En del är sådana som MTR har ansvar för. Vi vill se snabbare förbättring för våra resenärer, därför ökar vi kraven på MTR, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör.

Pendeltågen är ofta i tid och resenärerna är nöjda med trafiken. Men korta tåg och inställda avgångar orsakar trängsel. Sedan tidig höst har SL ställt krav på MTR att vidta åtgärder. MTR har presenterat en åtgärdsplan för att lösa problemen, som följts upp av SL. Arbetet går för långsamt i förhållande till planen. Därför avser SL nu ytterligare skärpa kraven, genom att innehålla ersättning på 50 miljoner till MTR till dess att problemen är lösta.

Orsakerna till korta tåg och inställda avgångar är flera. Personalbrist och problem med underhåll är de främsta orsakerna, och det är MTR:s ansvar att lösa dessa problem. De nya pendeltågen som köpts in har också haft vissa barnsjukdomar som krävt extra insatser.

-Den bästa trafiken får vi genom gott samarbete med vår leverantör. Samtidigt måste vi säkra stockholmarnas resor, även när samarbete inte räcker. Vi har rätt i vårt avtal att lägga ytterligare ekonomisk kraft bakom våra krav, den rätten utnyttjar vi nu, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Under 2017 har SL tagit ut månadsvisa viten för inställd trafik, samtidigt har bonus betalats ut för nöjda kunder och god punktlighet. Skärpningen av krav i form av innehållen ersättning sker parallellt med uttag av viten och bonus.

För ytterligare information kontakta SL:s presstjänst: 08-686 15 50

Fakta: Avtalet med MTR

 • Avtalet med MTR är uppbyggt så att MTR får betalt per körd kilometer. SL beställer ett visst antal kilometer, om MTR inte kör dessa så utgår viten ifall det är MTR som orsakat den uteblivna trafiken.
 • Parallellt kan MTR få extra bonus om trafiken är punktlig och om kunderna är nöjda.
 • Om MTR under längre tid kör för lite trafik och inte åstadkommer förbättring utifrån en tydlig plan, har SL rätt att innehålla ersättning.

Under hösten har det ibland varit alltför trångt på pendeltågen. SL och MTR, som kör tågen, har arbetat tillsammans för att förändra situationen. Nu skärper SL kraven ytterligare på MTR, för att säkra en förbättring inför vintern.

Läs vidare »
Media no image

SL häver kontrakt med signalsystemsleverantör

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 11:25 CET

SL har idag meddelat Ansaldo, leverantör av nytt signalsystem på tunnelbanans röda linje, att vi häver vårt kontrakt med omedelbar verkan. Skälet är Ansaldos tillkortakommanden såvitt avser efterlevnaden av avtalet vilket föranlett ett bristande förtroende för Ansaldos leveransförmåga. Arbetet med nytt signalsystem avbryts och trafiken körs vidare på befintligt signalsystem.

Avtal om nytt signalsystem för röd linje tecknades 2010. Det nya signalsystemet skulle ha levererats i september 2013. Arbetet har kantats av stora förseningar och brister i Ansaldos leverans. Hävningen av kontraktet ska ses i ljuset av den långa tidsperiod som löpt utan tillfredsställande leverans av nytt signalsystem.
Att SL häver kontraktet innebär att Ansaldo ska betala tillbaka resterande erlagda förskottsbelopp, utge vite, ersätta SL för skada och återställa vår anläggning. Hävningen kan resultera i en rättslig process.

Vare sig trafiken eller resenärerna påverkas av beslutet att häva kontraktet med Ansaldo.

- Det föreligger fundamentala brister i Ansaldos leverans och vi litar inte på att Ansaldo kan leverera enligt avtalet, därför häver vi kontraktet, säger Caroline Ottosson, chef trafikförvaltningen och vd AB SL.

Vid ytterligare frågor kontakta trafikförvaltningens presstjänst 08-686 15 50

SL har idag meddelat Ansaldo, leverantör av nytt signalsystem på tunnelbanans röda linje, att vi häver vårt kontrakt med omedelbar verkan. Skälet är Ansaldos tillkortakommanden såvitt avser efterlevnaden av avtalet vilket föranlett ett bristande förtroende för Ansaldos leveransförmåga. Arbetet med nytt signalsystem avbryts och trafiken körs vidare på befintligt signalsystem.

Läs vidare »
Media no image

Så blir SL:s nya tidtabell

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 16:11 CEST

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2017.

Den nya tidtabellen för 2018 börjar gälla från och med 10 december 2017.

Buss

I busstrafiken får 64 busslinjer utökad trafik med fler avgångar. Linjerna körs i följande områden:

Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Stockholm söderort, Stockholm västerort, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Värmdö och Österåker.

Dessutom får SL-trafiken sju nya busslinjenummer.

Tolv busslinjer får färre avgångar än med nuvarande tidtabell. Anledningen är till exempel att spårbunden trafik har tillkommit på samma sträcka, att avgångarna täcks istället upp av en annan busslinje eller anpassningar till pendeltågens avgångar. Några linjer får färre avgångar på grund av få resenärer. Fem busslinjer försvinner och ersätts med nya linjenummer och/eller ny linjesträckning.

Tunnelbana

Mindre förändringar i tidtabellen görs för att fördela kapaciteten dit behovet är störst. Ett exempel på en sådan förändring är att ett antal avgångar, som tidigare utgått från Liljeholmen under eftermiddagsrusning, förlängs och istället startar vid Telefonplan.

Pendeltåg

Pendeltågstrafiken får en generell utökning av turtätheten genom 15-minuterstrafik under större delen av dygnet på samtliga grenar utom Nynäsbanan. Det blir tätare trafik på knutpunkter under hög- och mellantrafiken och längre tid kommer att räknas som högtrafik jämfört med 2017.

Här finns fördjupad information om pendeltågstrafiken.

I oktober 2017 sattes ytterligare ett tåg in på Lidingöbanan, vilket ger utökad turtäthet. Tvärbanan har förlängts till Sickla där det skapats en bytespunkt till Saltsjöbanan och Sicklagrenen och Solnagrenen har kopplats ihop, vilket innebär att resenärer kan åka hela sträckan utan byte i Alvik.

Bakgrund till förändringarna

I mitten av februari 2017 skickade trafikförvaltningen ut en remiss till kommunerna i Stockholms län och till funktionshindersorganisationer. Den innehöll en bruttolista med tänkbara trafikförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana, pendeltåg och sjötrafik.

Bruttolistan innehöll förslag om förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De togs fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL. Förslagen bygger bland annat på:

 • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
 • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
 • Synpunkter och önskemål från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren fortsatte arbetet med att utreda de föreslagna förändringarna och då gjordes även fördjupade analyser av samt prioriteringar mellan de olika förslagen. För mer komplexa förslag på större förändringar gjordes även samhällsekonomiska analyser.

Nu i oktober är det slutliga trafikförändringsdokumentet klart. Det innehåller information om vilka förändringar som kommer att genomföras i både SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.

Kollektivtrafiken i Stockholm ses över årligen och nu är det klart vilka förändringar som sker i trafiken från och med december 2017.

Läs vidare »
Fg99fqtlo7ovq0gc29ba

Tvärbanan startar för trafik

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 14:17 CEST

Qfu6j5tnyewef3e8kqx3

Grönt ljus för pendeltågen 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:54 CEST

Media no image

SL börjar testköra spårvagnar genom Hammarby Sjöstad

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 11:40 CEST

Efter en lång avstängning kommer Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla att trafikeras med spårvagnar igen. Under perioden 1 september till 1 oktober testkör SL banan.

Under avstängningen har det gått att passera spåren utan att behöva ta hänsyn till spårvagnstrafiken. Men från den 1 september börjar spårvagnarna gå regelbundet i gatumiljön för att testa det nya signalsystemet.

Därmed är det förbjudet för resenärer, cyklister, bilister och fotgängare att vistas i spårområdet. Dessutom är det av extra vikt för trafikanter att vara uppmärksamma vid spårkorsningar och se upp för passerande spårvagnar.

När allt är klart den 2 oktober välkomnar SL resenärerna tillbaka, man kan då åka med Tvärbanan från Solna till en helt ny station i Sickla. Detta utan att behöva byta tåg i Alvik.

Frågor besvaras av trafikförvaltningens presstjänst på telefon 08-686 15 50.

Efter en lång avstängning kommer Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla att trafikeras med spårvagnar igen. Under perioden 1 september till 1 oktober testkör SL banan.

Läs vidare »
Bnf4nk4wisybdsxxavxw

Roslagsbanans Kårstalinje startar för trafik

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 08:59 CEST

Media no image

Bron mellan Gamla stan och Slussen rustas upp

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 11:34 CEST

Mellan den 15 och 26 juli stängs tunnelbanans röda linje av mellan Slussen och T-Centralen på grund av Söderströmsbrons upprustning. Under avstängningen får bron bland annat nya brobalkar.

Söderströmsbron utgör en viktig del i Stockholms kollektivtrafiknät med cirka 330 000 resenärer som dagligen reser över bron. När bron renoveras kommer tunnelbanetrafiken att köra på det femte spåret, ett spår utöver de fyra som vanligtvis används för trafik. Under de elva dagarna får resenärer på Röda linjen räkna med längre restid och byte till Grön linje mellan Slussen och T-Centralen och omvänt.

– Brons upprustning är ett arbete som kommer att ske i omgångar. Nästa avstängning inträffar i höst, kring höstlovet, när färre är ute och reser. Resenärer får tyvärr räkna med längre restid under avstängningarna, men när arbetet är färdigt kommer bron att hålla många år framöver, säger Fredrik Cavalli-Björkman, tillförordnad trafikdirektör på trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Så här reser du under avstängningen

Du som reser mot Mörby centrum och Ropsten: Tågen går som vanligt till Mariatorget. Mellan Mariatorget och Slussen går tågen i skytteltrafik. Vid Slussen behöver du byta till Gröna linjen mot Hässelby strand för att komma till T-Centralen.

Du som reser mot Fruängen och Norsborg: Tågen går som vanligt till T-Centralen.Vid T-Centralen byter du till Gröna linjen mot Hagsätra, Skarpnäck eller Farsta strand för att komma till Slussen. Vid Slussen byter du tillbaka till Röda linjen. Mellan Slussen och Mariatorget går tågen i skytteltrafik.

Tänk på att trafiken är reducerad mellan Mörby centrum/Ropsten och T-Centralen och omvänt. Tågen går ungefär var 20:e minut. Planera din resa i god tid.

Alternativa resvägar

Resenärer från Hässelby strand mot Norsborg/Fruängen:

Buss 4 från Fridhemsplan till Hornstull.

Pendeltåg från Odenplan/Stockholm City till Stockholms södra och därefter promenad till Mariatorget.

Resenärer från Farsta strand/Skarpnäck/Hagsätra mot Norsborg/Fruängen:

Buss 4 från Skanstull till Mariatorget.

Promenad från Medborgarplatsen till Mariatorget (cirka 900 meter).

Resenärer från Blå linjen mot Norsborg/Fruängen och omvänt:

Buss 4 från Fridhemsplan till Hornstull.

Pendeltåg från Stockholm City till Stockholms södra och därefter promenad till Mariatorget (cirka 600 meter).

Resenärer längs Röda linjen:

Innerstadsbussarna är ett bra alternativ till tunnelbanan i riktning mot Ropsten och Mörby centrum.

I söderort finns tvärgående busslinjer mellan Röda och Gröna linjen och som i vissa fall kan vara ett bra alternativ.

Kontakt
För mer information, kontakta SL:s presstjänst på telefon 08-686 15 50.

Läs vidare »
Kjhslm0rzjihdnejzzzi

Trafikstart Citybanan – klockan 05.04 går första tåget

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 11:31 CEST

​På måndag börjar pendeltågen ta en ny väg under stan via de helt nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Första tåget enligt ordinarie tidtabell avgår från Stockholm City klockan 05.04 mot Nynäshamn.

Media no image

Delar av pendeltågstrafiken stängs i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 09:00 CEST

På grund av det förberedande arbetet med Stockholms nya pendeltågstunnel och Trafikverkets arbete på Mälarbanan stänger vi av delar av pendeltågstrafiken under sommaren.

Den 10 juli öppnas de nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. De ersätter Stockholms Central och Karlbergs station. Den 29 juni-10 juli påverkas trafiken mellan Stockholms Central och Huddinge/Farsta Strand. Under dagtid stängs sträckan Stockholm Central-Älvsjö av. Under nätterna stängs sträckan Stockholm Central-Huddinge/Farsta strand av. Bussar och tunnelbana ersätter pendeltågen.

 • Resenärer från Nynäshamn uppmanas byta till tunnelbana i Farsta strand.
 • Resenärer som kommer till Älvsjö tar ersättningsbuss till Telefonplan och fortsätter därefter resan med tunnelbanan till T-Centralen.

Mellan den 4 juli 05.00 och 7 juli 22.00 körs begränsad trafik mellan Älvsjö och Stockholm Central, dessutom stannar inga tåg i Årstaberg. Under sena kvällar och nätter är det avstängt mellan Stockholms Central och Huddinge.

 • Ersättningsbuss 36D går mellan Älvsjö och Årstaberg vardagar 06.00-21 samt helger 09.00-18.00.
 • Ersättningsbuss 36T kör Huddinge-Stuvsta-Älvsjö-Telefonplan.

– Det blir lite längre restid under avstängningen, men mycket bättre sen. Den nya pendeltågssträckningen är det största som hänt i Stockholms kollektivtrafik sedan tunnelbanan byggdes, säger Fredrik Cavalli-Björkman, tillförordnad trafikdirektör på trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Trafikverkets arbete med Mälarbanan

Under perioden 4 juli 13 augusti fortsätter Trafikverket att bygga ut Mälarbanan till fyra spår och sträckan Jakobsberg-Sundbyberg stängs av. Syftet är att göra järnvägen robustare så att tågen kan gå oftare och kunna utnyttja den kapacitetsförstärkning som den nya pendeltågstunneln möjliggör. Mellan Bålsta och Jakobsberg går pendeltågen varje 30:e minut under arbetet, i övrigt ersätts tågtrafiken av buss och tunnelbana.

– Avstängningen görs under sommaren när färre resenärer påverkas. Men man får tyvärr vara beredd på fler byten och längre restid än normalt, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Vi råder våra resenärer är att planera sin resa på sl.se eller i vår app. Ett tips är att resa via Akalla där man kan byta till tunnelbanans blå linje.

 • Buss 35K kör sträckan Jakobsberg-Hjulsta torg.
 • Buss 35D kör sträckan Jakobsberg-Barkarby-Hjulsta (Tenstavägen)-Spånga.
 • Buss 35A kör sträckan Kungsängen-Kallhäll-Akalla vardagar mellan klockan 06.00 och 21.00. Från Akalla finns anslutning till tunnelbanans blå linje 11 till T-Centralen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • relaagcymqdaktizxhioxineetgan@tlsltyhmli.se
 • 08-686 15 50
 • Jour utanför kontorstid: 0707-86 16 66

Om Storstockholms Lokaltrafik, SL

Om SL

Varje dag reser fler än 700 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Det är SLs uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 500 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra både för människor, djur och natur i Stockholm.

Adress

 • Storstockholms Lokaltrafik, SL
 • Lindhagensgatan 100
 • 105 73 Stockholm
 • Vår hemsida