Skip to main content

​Anpassad kollektivtrafik från och med måndag

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 15:00 CET

Foto: Gustav Kaiser

Nu tas ytterligare steg för att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik till följd av utbrottet av coronaviruset. För att möta nuvarande och kommande frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare justeras antalet avgångar i busstrafik, spårvägstrafik och lokalbana i Stockholms län från och med måndag den 23 mars. Pendeltågen och tunnelbanan kör som vanligt tills vidare.

Beslutet att justera trafiken har tagits av trafikförvaltningen i samråd med de trafikutövare som kör trafiken. Tunnelbanan, pendeltågen och skärgårdstrafiken kommer att köras som normalt.

– Vi befinner oss i en helt unik situation där personalläget är ansträngt i hela samhället. Det gäller även hos våra trafikentreprenörer, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL. Det är mycket viktigt att stockholmarna kan resa till och från sina arbeten men vi behöver hantera och ta höjd för att även kollektivtrafikens medarbetare behöver vara frånvarande från jobbet. Utvecklingen avseende personalläget innebär att vi behöver göra justeringar för att kunna hålla igång trafiken.

I busstrafiken finns cirka 14 000 hållplatser och lokalbanorna har över 100 hållplatser och stationer.

– Att med kort varsel ta fram och byta ut fysiska tidtabeller på alla de platserna är en omöjlig uppgift. Därför är det viktigt att man söker sin resa på sl.se och i SL-appen, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm har minskat under de senaste veckorna. Under förra veckan minskade antalet spärrpassager med 20 procent jämfört med samma vecka 2019. Även i busstrafiken kan man se motsvarande minskning av antalet påstigande. I inledningen av denna vecka är resandet bara omkring hälften av normalt.

– Jag tror att våra resenärer kommer att visa förståelse för de åtgärder vi nu tvingas till, det har de visat genom att ta myndigheternas råd till sig och ta ansvar för att minska spridningen av det nya coronaviruset, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Eftersom färre än normalt reser kollektivt räknar vi med att det inte kommer att bli ökad trängsel trots glesare trafik.

Under fredagen och helgen kommer SL:s resenärer att få information ute i trafiken, genom anslag, digitala skyltar och utrop från förare och trafikvärdar.

– Tyvärr kan vi inte veta hur länge nuvarande situation kommer att pågå, eller hur det utvecklas. Denna trafikförändring gäller tills vidare och om läget förvärras kan vi tvingas till ytterligare trafikförändringar, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Så här går trafiken under vardagar från och med 23 mars och tills vidare:

 • Tunnelbanan och pendeltågen påverkas inte utan kör med ordinarie turtäthet.
 • Busstrafiken i hela länet justeras med färre avgångar under vardagar. Resorna kommer att vara sökbara på sl.se och i SL-appen. Under morgon- och eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att vara sökbara.
 • Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan justerar trafiken med färre avgångar under vardagar. Under morgon- och eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att vara sökbara.
 • Spårväg City justeras med färre avgångar under vardagar.
 • Pendelbåtarna går som vanligt, med undantag för linje 80 som får en justering av trafiken med färre avgångar.
 • Waxholmsbolagets trafik påverkas inte. 
 • Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

  SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

  SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.