Skip to main content

Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från och med den 24 juni

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 12:44 CEST

På grund av Trafikverkets arbeten med att bygga ut järnvägen i Södertälje till dubbelspår stängs all pendeltågstrafik av mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum från och med fredagen den 24 juni. Östertälje blir ny, tillfällig knutpunkt mellan buss och pendeltåg. När trafiken öppnar igen hösten 2012 väntar en punkligare, mindre störningskänslig pendeltågstrafik.

Nu bygger Trafikverket om enkelspåret mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn till dubbelspår för att minska störningskänsligheten och förbättra punktligheten. Det gör att all tågtrafik mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är avstängd från och med midsommarafton den 24 juni 2011 till hösten 2012. Under den tid som tågtrafiken är avstängd får flera busslinjer i Södertälje nya körvägar, de flesta förlängs till Östertälje för att underlätta bytet mellan buss och pendeltåg. På längre sikt, närmare bestämt när Citybanan genom centrala Stockholm är klar 2017, blir det möjligt för SL att öka turtätheten till Södertälje.

Trafiklösning

För resande mellan Stockholm och Södertälje centrum sker byte mellan tåg och buss i Östertälje. För resande mellan Gnesta och Södertälje centrum sker byte mellan tåg och buss i Södertälje syd. Det blir inga förändringar för dem som reser mellan Stockholm och Gnesta, byte sker som vanligt i Södertälje hamn.

Mer information om busslinjer, tidtabeller och resvägar under byggtider finns på sl.se.

För information om Trafikverkets arbeten, se www.trafikverket.se/sodertalje.

Frågor besvaras av SL:s pressavdelning, 08-686 15 50.