Skip to main content

Clear Channel och Wall Street Media ansvarar för SL:s reklamförsäljning från 2017

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 14:56 CET

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har beslutat att uppdra åt Clear Channel och Wall Street Media att ansvara för reklamförsäljningen i SL-trafiken från januari 2017. Avtalen sträcker sig över fem år med en möjlighet till förlängning med som mest fyra år.

Affären har delats upp i olika avtalsområden. Avtalen för områdena spårtrafik och bussväderskydd har tillfallit Clear Channel. I spårtrafik ingår reklam på stationer samt på och ombord fordon. Avtalen för försäljning av reklamytor utanpå och ombord på bussar har tillfallit Wall Street Media. I flera av de nya avtalen är det reklamentreprenörerna själva som ska utforska och investera i nya typer av reklamytor, som till exempel digitala skärmar.

Ersättningen till trafikförvaltningen utgörs till 70 procent av nettointäkterna från reklamförsäljningen, som lägst ett visst angivet garantibelopp per år.

De entreprenörer som fått avtalen är de som kunnat erbjuda den högsta garanterade intäkten för respektive avtalsområde. Slår man ihop garantibeloppen i de vinnande anbuden ligger de på nivåer som är 50 procent högre än i dag, säger Henrik Palmér, chef för sektion Intäkter på trafikförvaltningen.

Frågor besvaras av:
Trafikförvaltningens presstjänst under kontorstid, 08-686 15 50
Trafikförvaltningens pressjour efter kontorstid, 0707-86 16 66