Skip to main content

Fakta om SL och länet 2011 har kommit

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 15:25 CEST

Nu är SL:s årliga rapport ”Fakta om SL och länet” för år 2011 klar. Fakta om SL och länet är en sammanställning av basfakta om SL-trafiken. Rapporten är ett bra uppslagsverk över kollektivtrafiken i Stockholms län. 

Fakta om SL och länet 2011 innehåller uppgifter om antalet på- och avstigande för de olika trafikslagen samt antalet invånare, arbetsplatser, bilinnehav, förvärvsarbetande och kollektivtrafikresenärer per kommun. Rapporten innehåller också uppgifter om medelreslängd, säsongsvariationer i kollektivtrafikresandet, antal sålda biljetter mm.

I oktober kommer rapporten att kompletteras med uppgifter från den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige, som görs av Trafikanalys. Då publiceras uppgifter om bland annat färdsätt, ålder, kön och marknadsandelar på sl.se.

SL gör också kundundersökningar löpande. Kundnöjdheten har legat stadigt på 75 procent under perioden januari-maj 2012.

För mer information, kontakta SL:s presstjänst på telefon 08-686 15 50.