Skip to main content

I dag invigs Baltic Biogas Bus

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:52 CET

I dag invigs projektet Baltic Biogas Bus i Tartu, Estland.

I projektet deltar samarbetspartners från hela Östersjöregionen för att främja biogas som drivmedel i kollektivtrafiken.

SL ligger redan idag långt framme i arbetet med att ställa om till förnybara energikällor. Bara under 2009 kommer SLs flotta av biogasbussar att ha ökat från 81 till 129 stycken.

Intresset för att minska beroendet av fossila bränslen har skjutit i höjden, inte minst till följd av klimatdebatten. Allt fler ser nu användandet av biogas som en av flera vägar till lägre utsläpp och en renare miljö.

I projektet Baltic Biogas Bus ingår representanter för städer, kommuner och företag i hela Östersjöregionen.

Deltagarna i projektet ska ta fram regionala planer för hur hela kedjan från produktion till distribution och användning av biogas i busstrafiken ska genomföras. Syftet är att få politiker, bussleverantörer, infrastrukturutvecklare med flera att se biogasens potential och att driva utvecklingen av produkter och system för förnybar biogasdrift av bussar.

På plats på dagens invigning finns Estlands miljöminister Jaanus Tamkivi och representanter för SLs biogassatsning.

Projektet löper över tre år, har en budget på 4,2 MEUR och är en del i EU:s Östersjöprogram, ”Baltic Sea Region Programme”.

Deltagare i projektet Baltic Biogas Bus:

Storstockholms lokaltrafik AB, Stockholm, Sverige (Lead partner)

Ruter, Oslos lokaltrafik, Oslo, Norge

HOG Energi, Norge

Hordaland Fylkeskommun, Skyss,  Norge

VTT, Technical Research Centre, Finland

Tartu City, Estland

Riga City Council, Lettland

Kaunas, Kauna Autobusai, Litauen

Motor Transport Institute, Polen

ATI Education, Research and Furtherance of Cooperations, Tyskland

ITC Innovations and Trendcenter, Tyskland

Energikontoret i Mälardalen/Biogas Öst, Sverige

Vid frågor, kontakta SLs pressavdelning, 08-686 15 50

Eller Lennart Hallgren, SLs projektledare Baltic Biogas Bus 0707-86 14 01