Skip to main content

Linje 80 får ny entreprenör och utökad trafik

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 16:12 CEST

Rederi AB Ballerinas Fredrik Leffler och tf förvaltningschefen för trafikförvaltningen Sara Catoni skakar hand efter påskrivet avtal. Foto: Marc Weimann

I dag skrevs ett nytt avtal mellan trafikförvaltningen och rederi AB Ballerina. Det gäller pendelbåtarna på linje 80, som går mellan Nybroplan och Frihamnen via Lidingö.

Avtalet löper över sex år, från årsskiftet 2019-2020 till och med 2026. I dag reser 1,1 miljoner passagerare per år med linje 80, vilket gör den till en av de största linjerna i hela regionens sjötrafik.

Det nya avtalet omfattar även trafiken till Tranholmen och Storholmen som ska gå året om. I och med detta kommer nuvarande linje 81 att ingå i avtalet. 

Linje 80 är förberedd för en nära framtids trafik eftersom Norra Djurgårdsstaden växer fram och kommer att ha två nya bryggor på linje 80.

Fakta:

  • I det nya avtalet drivs fartygen i trafik med minst 50 % inblandning av HVO (syntetiskt diesel).
  • Det blir trafik med åtta 8 fartyg, exempelvis ett eldrivet fartyg och två nya diesel-elektriska fartyg. Generellt bedrivs trafiken i det nya avtalet med fartyg som har större passagerarkapacitet än i dag.
  • På delar av sträckan blir det 15-minuterstrafik i peak och utökade avgångar i lågtrafik.
  • Fritt WIFI ombord.
  • NKI (nöjd kund-index) på linjen ligger stadigt över 95 %.

Varje dag reser närmare 900 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Det är SL:s uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 500 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra både för människor, djur och natur i Stockholm.