Skip to main content

MTR Gamma AB kommer att ta över pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 16:37 CET

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslutade idag att uppdra åt MTR Gamma AB att bedriva pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen från december 2016. Uppdraget har en hög målsättning för kundnöjdhet, punktlighet och samverkan och sträcker sig över 10 år med en möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år.

Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen är Sveriges mest trafikintensiva järnvägssystem med cirka 300 000 påstigande en vintervardag och är en mycket viktig del i kollektivtrafiken. MTR Gamma AB kommer från och med december 2016 att ha ett helhetsansvar för pendeltågsverksamheten, ett ansvar som bland annat omfattar trafikdrift, underhåll av fordon och stationer samt tjänster som till exempel kundservice.

– Upphandlingen har pågått i över två år och vi är nöjda med upphandlingsprocessen där vi har haft en tuff konkurrens med flera bra anbud. Både pris och kvalité har varit avgörande för beslutet och vi känner oss trygga i att vi tillsammans med MTR Gamma AB kan fortsätta att leverera och utveckla pendeltågstrafiken för våra resenärer, säger trafikförvaltningens tf förvaltningschef Ragna Forslund.

Under tiden för uppdraget kommer det att ske stora satsningar på infrastrukturen. Ett exempel är Citybanans öppnande som ger möjligheter till förbättringar men samtidigt utmaningar. Ersättningen för uppdraget baseras huvudsakligen på utförd produktion och hur väl målen för uppdraget uppfylls. Målen för uppdraget omfattar bland annat kundnöjdhet, punktlighet och samverkan.

Fakta om upphandlingen

 • Avtalets värde är cirka 30 miljarder kr (beräknat på 14 år)
 • Avtalstiden är 10 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år
 • Trafikstart sker 11 december 2016

Övriga anbudsgivare i bokstavsordning

 • Abellio Pendeltåg Stockholm AB
 • Keolis Spår AB
 • SJ AB
 • Svenska Tågkompaniet Stelo AB

Fakta om pendeltågen

 • Påstigande resenärer per år: cirka 87 miljoner
 • Kundnöjdhet: 66 % november 2015
 • Antal trafikerade stationer: 53
 • Längd: 241 km

Frågor besvaras av:
Trafikförvaltningens presstjänst under kontorstid, 08 - 686 15 50
Trafikförvaltningens pressjour efter kontorstid, 0707-86 16 66

Foto: Melker Larsson.