Skip to main content

Ökad punktlighet och fler nöjda resenärer i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 16:20 CEST

Trafikförvaltningens bokslut för årets första fyra månader innehåller många goda nyheter. Resultatet uppgår till 123 mkr, vilket är bättre än såväl budget som föregående års resultat. Årets prognos på nollresultat ligger fast.

Även verksamheten har utvecklats positivt. Punktligheten har ökat, liksom antalet resenärer. Andelen nöjda resenärer har också ökat jämfört med samma period föregående år och är fortsatt hög. Intäkterna är dock lägre än budget. Det kan förklaras bl.a. av en mild vinter med en något svagare resandeökning än väntat. Trafikförvaltningen följer intäktsutvecklingen noggrant och arbetar aktivt för en positiv utveckling.

- Att öka intäkterna är prioriterat för Trafikförvaltningen. Vi har en handlingsplan som omfattar både bättre analyser och aktiva förbättringsåtgärder, säger förvaltningschef Anders Lindström.

För att  säkra intäkter arbetar Trafikförvaltningen med att motverka fuskåkning. I förvaltningens lägesrapport över intäktssäkring för 2013 beräknas fuskåkning under 2013 ha uppgått till 3 procent, en oförändrad nivå från 2012. Omsatt till biljettintäkter motsvarar det ett inkomstborfall på cirka 240 miljoner kronor.

Sedan mätningarna startade 2010 beräknas fusket ha minskat med närmare en tredjedel, från 4,6 procent 2010 till 3 procent 2013.

Under 2014 fortsätter Trafikförvaltningen arbetet med att förbättra och utveckla biljettkontrolltjänsterna, för att säkra intäkter och ge en god service till resenärerna.

Arbetet med investeringar går i stort enligt plan. Upparbetsningsgraden per april, dvs hur stor andel av investeringsbudgeten som förbrukats uppgår till 31 procent. Prognosen för året uppgår till 7 700 mkr vilket motsvarar en årlig upparbetningsgrad på 95 procent för helåret.

- Vi arbetar systematiskt med att förbättra vår kontroll och uppföljning av drift och investeringar. Rapporten visar att vi är på rätt väg, kommenterar Anders Lindström.

Frågor besvaras av SL:s/Trafikförvaltningens presstjänst 08 686 15 50