Skip to main content

Roslagsbanans Kårstalinje startar för trafik

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 08:59 CEST

Foto: Fredrik Hjerling

Från och med den 20 augusti öppnar Kårstalinjen igen. Österskärslinjen är fortsatt avstängd till och med den 9 december. Näsbyparksgrenen går som vanligt.

Roslagsbanan genomgår fram till omkring 2021 en rad förbättringar. Det byggs bland annat dubbelspår och nya fordon köps in. Tillgängligheten och säkerheten kommer att öka och bullerskyddet förbättras. När arbetet är färdigt får Roslagsbanan ökad kapacitet och turtäthet. Ersättningsbussarna för Österskärslinjen fortsätter att gå som vanligt.

Så går trafiken på Kårstalinjen
Eftersom det bara finns ett spår förbi Roslags Näsby kommer Kårstalinjen att gå med begränsad trafik norr om Täby kyrkby fram till den 9 december. Det innebär att tåg mot Kårsta går en gång per timme, tåg mot Lindholmen två gånger per timme och tåg mot Ormsta fyra gånger per timme. Under rusningstid går tåget något oftare till Lindholmen och Kårsta. Den 10 december är arbetet med dubbelspår färdigt och trafiken återgår till sex avgångar i timmen från Ormsta.

Förändringar för linje 28
Hållplatserna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg, som vanligtvis trafikeras av Österskärstågen, kommer under hösten istället att trafikeras av tåg som går mellan Stockholm Östra och Täby kyrkby. På grund av att det bara finns ett spår förbi Roslags Näsby går de tågen två gånger i timmen och förändringen pågår fram till och med den 9 december. Den 10 december öppnar Österskärslinjen och då trafikeras stationerna åter med tre tåg i timmen.

Mer information
För mer information, kontakta SL:s presstjänst på tfn 08-686 15 50 eller SL Kundtjänst på
tfn 08-600 10 00. Det finns även information på sl.se och sll.se/roslagsbanan.