Skip to main content

SL nådde miljömålen – vidare mot nya utmaningar

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 14:02 CET

SL:s målmedvetna arbete för en långsiktigt hållbar och miljövänlig kollektivtrafik ger resultat. Under 2011 inte bara uppfylldes utan även överträffades många av de mål som Stockholms läns landsting har satt upp för SL:s verksamhet under perioden 2007-2011.

I Stockholm genomförs var fjärde resa med SL-trafiken. Ändå står den bara för cirka sex procent av koldioxidutsläppen.

Vid utgången av 2011 drevs 58 procent av bussarna i SL-trafik av förnyelsebara drivmedel. Den totala energimängden i SL:s verksamhet som kommer från förnyelsebara källor var 76 procent.

 - Det visar tydligt att kollektivtrafiken är en ren vinstlott för miljön och klimatet.  Nu jobbar vi vidare mot nya viktiga mål. Fram till 2016 ska energianvändningen för värme, el och transporter minska med ytterligare 10 procent och andelen förnyelsebart bränsle ska vara minst 75 procent. Med förra årets fina resultat i ryggen är jag övertygad om att vi kommer att nå målen, säger Anders Lindström, vd för SL.

SL har varit en drivande aktör för att använda biogas som drivmedel i bussarna. Vid utgången av 2011 rullade 229 biogasbussar i trafiken, och under 2012 väntas leverans av ytterligare ett 40-tal biogasbussar.

- I dagsläget är biogasen det mest miljövänliga drivmedlet som vi kan använda. Genom att ta vara på det avfall som vi alla producerar och omvandla det till bränsle skapas ett hållbart kretslopp. SL:s princip är att använda den bästa lösningen som finns i dag samtidigt som vi tittar på och är med i intressanta framtidsprojekt, säger Anders Lindström.

Fakta: SL:s miljömål 2007-2011

Minst 50 procent av bussarna drivs med förnyelsebara bränslen
Utfall 2011: 58 procent

Minst 50 procent av färdtjänstens bilar är miljöbilar
Utfall 2011: 76 procent

Minskade utsläpp av kväveoxider från bussarna med 15 procent
Utfall 2011: 22 procent

Minskade utsläpp av partiklar från bussarna med 25 procent
Utfall 2011: 46 procent

Andelen förnyelsebar energi minst 75 procent
Utfall 2011: 76 procent

Minst 85 procent av värmen från SL:s lokaler från förnyelsebara energikällor
Utfall 2011: 87 procent

Fem procents minskning av energianvändningen
Utfall 2011: 7 procent

Frågor besvaras av Stefan Wallin, chef hållbar utveckling 08-686 38 68 eller SL:s presstjänst 08-686 15 50