Skip to main content

SL ökar takten i arbetet med spärrarna

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2012 14:26 CEST

SL tar nu ett samlat grepp för att åtgärda problemet med resenärer som skadar sig i tunnelbanans spärrar. Den 25 september ska en handlingsplan presenteras för trafiknämnden.

-       Varje skada i spärrarna är olycklig. Dagligen sker över två miljoner spärrpassager i tunnelbanan. Det är SL:s ansvar att dessa är säkra och trygga, säger SL:s vd Anders Lindström.

Inom kort träffar SL de företag som levererat spärrarna för att skyndsamt se över vilka ytterligare tekniska anpassningar som kan göras.

SL behöver ännu bättre kunskap om varför olyckor inträffar i spärrarna. Därför ska vi ordentligt analysera de olika situationer då olyckor inträffar. Det kommer bland annat att göras med hjälp intervjuer och studier ute i trafiken.

Den 25 september presenteras en analys och en konkret handlingsplan för landstingets trafiknämnd.

Vid frågor kontakta Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef 0707 863782