Skip to main content

Snart dags för nya biljetter

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:55 CEST

Den 1 maj 2006 ersätts dagens zontaxa med enhetstaxa. Samtidigt höjs åldersgränsen för ungdom från 18 till 20 år.Enhetstaxa för periodkort infördes i SL-trafiken 1972, samtidigt som ett zonsystem för kuponger infördes. Sedan slutet av åttiotalet har zontaxan funnits i sin nuvarande form.Den 1 maj ersätts dagens zontaxa med enhetstaxa. Enkelbiljetter ersätter kontantkuponger och förköpta Enkelbiljetter i block om tio ersätter rabattkuponger. Enkelbijetter gäller för ett obegränsat antal resor i en timme på alla SLs linjer i Stockholms län. Precis som i dag ska sista delresan vara påbörjad inom en timme från påstämplad tid.Vuxna använder Enkelbiljett till helt pris. Enkelbiljetter till reducerat pris får användas av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och av pensionärer som fyllt 65 år samt övriga rabattberättigade pensionärer. En Enkelbiljett kostar 20 kronor till helt pris och 10 kronor till reducerat pris. I likhet med nuvarande rabattkuponger kommer det att finnas möjlighet att förköpa rabatterade biljetter. Förköpta enkelbiljetter kommer att säljas i häften om tio stycken. Priset för tio förköpta Enkelbiljetter är 180 kronor till helt pris och 90 kronor till reducerat pris. För att minska kontanthanteringen i trafiken kommer man även att kunna köpa enstaka Enkelbiljetter hos försäljningsombuden.Det går att resa med de gamla rabattkupongerna (köpta efter 1 mars 2004) även från 1 maj. Då stämplas tre kuponger för en resa, vilket motsvarar en Enkelbiljett. Om det blir enstaka kuponger över på en remsa, eller om man inte vill betala med kuponger framöver, kan kupongerna återlösas hos SL Center eller vid bemannade pendeltågsstationer.Åldergränsen för att få resa till reducerat pris höjs från 18 till 20 år. Det gäller för samtliga kort och biljetter. Den som ännu inte fyllt 20 år har rätt att resa med Enkelbiljetten till reducerat pris. För periodkorten gäller att man har rätt att resa till reducerat pris om man ännu inte har fyllt 20 år eller fyller 20 år under kortets giltighetsperiod.Den 1 maj justeras också priset för 1-dygnskort och 3-dygnskort. Det nya priset för 1-dygnskort blir 60 kronor till helt pris och 30 kronor till reducerat pris. 3-dygnskortet kommer att kosta 180 kronor till helt pris och 90 kronor till reducerat pris.För mer information kontaktaBjörn Holmberg

SLs presstjänst

08 - 686 1588

070 - 7861588Jarl klang

Försäljningschef SL

08 -686 1564

070 -7861564