Skip to main content

Stockholm City och Stockholm Odenplan avstängda: SL kallar till presskonferens

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2018 08:11 CEST

Med anledning av det rulltrappsfel som resulterat i att Stockholm City och Stockholm Odenplan har stängts av kallar SL till presskonferens. Avstängningen är nödvändig av säkerhetsskäl. 

Konferensen äger rum i dag den 13 juli klockan 11.00 på SL:s huvudkontor på Lindhagensgatan 100.

Torsdag 12 juli genomförde SL en fördjupad kontroll av rulltrapporna på stationerna City och Odenplan. Kontrollen visade att flera rulltrappor var i så dåligt skick att de bedömdes utgöra en risk för resenärernas säkerhet.

Resenärernas säkerhet är högprioriterad för oss. Därför valde vi att stänga av rulltrapporna samt att kräva omedelbara åtgärder av det företag som levererat dem. Utan rulltrappor kan stationerna inte utrymmas på ett säkert sätt vilket innebär att stationerna måste vara stängda för trafik till dess rulltrapporna kan sättas igång.

När: Fredagen den 13 juli kl. 11.00

Var: Lindhagensgatan 100

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst 08-686 15 50
press.tf@sll.se

Varje dag reser fler än 800 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Det är SL:s uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 500 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra både för människor, djur och natur i Stockholm.