Skip to main content

Stockholm Odenplan öppnar måndag morgon

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2018 19:09 CEST

Efter intensivt arbete är rulltrapporna på station Odenplan demonterade, inspekterade, dokumenterade och återmonterade samt testkörda. Rulltrapporna är säkra och vi öppnar Stockholm Odenplan klockan 04.10, måndag morgon.

På station Stockholm City pågår utredning fortfarande och det finns ingen prognos för när rulltrapporna åter kan vara i drift.

Cirka 20 specialister från Otis har arbetat dygnet runt med att demontera, inspektera, dokumentera och återmontera rulltrapporna. Utöver Otis personal har SL anlitat en utomstående part för att granska, dokumentera och verifiera de åtgärder som Otis har vidtagit.

-Slutsatsen av veckans intensiva arbete är att vi kan öppna Stockholm Odenplan. Det är ett steg i rätt riktning men mycket arbete kvarstår på Stockholm City, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör.

Därför öppnar Stockholm Odenplan

Otis har inspekterat de 21 rulltrappor som finns vid Stockholm Odenplan. Tre av dessa har rostangrepp.

De övriga rulltrapporna på Stockholm Odenplan har efter inspektionen garanterats vara säkra och återmonteras nu.

16 rulltrappor kommer att vara i drift vid Stockholm Odenplan i morgon måndag. Därför är det möjligt att öppna stationen.

Stockholm City: utredning pågår

Besiktningen av de totalt 50 rulltrapporna på Stockholm City pågår fortfarande.

På begäran av SL arbetar Otis fortsatt med att fastställa grundorsaken till den fallerade komponenten. Först när grundorsaken har klarlagts kan vi presentera närmare prognos för fortsatt arbete.

Parallellt med det har SL också beställt en oberoende granskning från företaget Dekra som initieras från och med i morgon, måndagen den 16 juli. Vi förväntar oss också stöd, expertis och resurser från Trafikverket i deras egenskap av byggherre för stationerna.

Detta har hänt

Måndagen den 9 juli skedde en incident på Stockholm City där en rulltrappa skenade. Efter kontroll och analys beslutade SL natten mot fredag att stänga av samtliga rulltrappor och därmed stänga stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Pendeltågen går enligt ordinarie trafik men stannar inte på de stationerna.

Stockholm City och Stockholm Odenplan är två stationer som ingick i projekt Citybanan. Stationerna byggdes av Trafikverket som också ansvarade för upphandling av rulltrappor.

Den del i rulltrappan som havererat ska inte behöva underhållas eller repareras under rulltrappans livstid. Orsak till det inträffade utreds, med fokus på fel i konstruktion, material och tillverkningsprocess.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst 08-686 15 50
press.tf@sll.se

Varje dag reser fler än 800 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Det är SL:s uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 500 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra både för människor, djur och natur i Stockholm.