Skip to main content

Stockholm visar hänsyn – resandet minskar

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 16:22 CET

Under förra veckan minskade resandet i kollektivtrafiken med ca 20 procent. Det visar att stockholmarna lyssnat på myndigheternas råd och tagit riskerna för spridning av det nya coronaviruset på allvar. Nu tar SL ytterligare steg för att säkra en robust kollektivtrafik. Vi ber resenärer stiga på genom bakdörrar, och sprida ut sig, och vi planerar för stabil trafik även vid ökad frånvaro.
Antalet spärrpassager under vecka 11 var 19 procent färre än under motsvarande vecka 2019. Även i busstrafiken har antalet påstigande gått ner i ungefär samma omfattning. Trafiken har gått som normalt, utan stora störningar.

– Det är viktigt att kollektivtrafiken går, så att alla som behöver åka till arbete och skola kan ta sig fram, säger Sara Catoni, Förvaltningschef för Trafikförvaltningen. För att den gemensamma resan ska vara så säker som möjligt vidtar SL ytterligare åtgärder. Från och med i morgon tisdag ska resenärer gå på bussen genom bakdörrarna. Vi uppmanar också resenärerna att sprida ut sig i bussen eller tåget. Det här gäller mars månad ut.

Fortfarande gäller att alla ska ha en giltig biljett i SL-trafiken. De resenärer som inte kan blippa sin reskassa på bussen, uppmanar vi därför att köpa en app-biljett.

Kontrollen av städning är fortsatt hög men kommer att intensifieras. De trafikentreprenörer som kör SL-trafiken och Skärgårdstrafiken har uppmanats att göra allt som krävs för en ren och säker miljö, inte minst för sin egen personal.

– Utbrottet av coronavirus kommer att påverka trafiken under längre tid, säger Sara Catoni. Vi räknar med att frånvaron bland trafikpersonalen kan öka då fler blir sjuka, behöver vårda barn eller kanske vårda anhöriga. Nu planerar vi för hur trafiken ska gå i ett sådant läge och vara fortsatt pålitlig.

– De förstärkta steg som nu tas för en trygg, uthållig och robust trafik handlar om att ytterligare rusta trafiken för att möta en tid av prövning. Jag vill tacka stockholmarna som sluter upp och visar omtanke om varandra, stannar hemma, om möjligt avstår från resor och följer myndigheternas råd. Ett minskat tryck på kollektivtrafiken är viktigt för vår långsiktiga uthållighet. Ett särskilt tack också till alla kollektivtrafikens medarbetare som dag för dag ser till att hålla trafiken igång under en tuff tid. Era insatser gör skillnad för hela vårt samhälle, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

Fakta:

  • SL uppmanar resenärer att stiga på bussen vid bakdörrarna och sprida ut sig.
  • Ingen konduktörsvisering i trafiken.
  • Trafikentreprenörer säkerställer en god arbetsmiljö för sin personal.
  • Planering pågår för stabil trafik vid ökad frånvaro.
  • Rutiner och kontroll för städning kommer att intensifieras.

SL följer utvecklingen och har fortsatt beredskap för råd och direktiv som Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten ger. Det är viktigt att du som resenär följer Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra. Besök 1177 eller Folkhälsomyndigheten för mer information.

Presskontakter:

Kontakta SL:s presstjänst, 08-686 1550 

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.