Skip to main content

Stockholms Spårvägar fortsätter driften på Linje 7 och tar över trafiken på Lidingöbanan

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2014 16:08 CEST

På trafiknämndens sammanträde den 29 april har trafiknämnden beslutat att AB Stockholms Spårvägar tilldelas trafikavtalet för Lidingöbanan och Spårväg City under utbyggnaden.

Lidingöbanan är för närvarande avstängd för upprustning och modernisering. Spårväg City planeras att byggas ut från Djurgårdsbron till Ropsten där den kommer att kopplas ihop med Lidingöbanan. Spårvägen kommer också att förlängas från Sergels torg på Hamngatan till Sergels torg/T-Centralen på Klarabergsgatan.

Syftet med E21 upphandlingen har varit att skapa förutsättningar för kollektiv spårvägstrafik på Spårväg City och Lidingöbanan under utbyggnad som en del i ett sammanhållet trafiksystem.

AB Stockholms Spårvägar har lämnat anbudet med lägst pris utifrån ställda kvalitetskrav och även visat sig kunna svara upp mot kommande utmaningar med att bedriva spårtrafiken samtidigt som banan byggs ut, ny depå byggs och nya fordon ska driftsättas. Kontraktet ställer stora krav på trafikentreprenörens flexibilitet och anpassningsförmåga.

Avtalstid är ca 8 år (t.o.m. 2022) med möjlighet till förlängning, som längst till 2026. Driftstart enligt det nya avtalet planeras till december 2014. Avtalet är värt cirka 150 miljoner kronor per år.

Den museala trafiken på linje 7N upphandlas separat.

För mer information om upphandlingen vänligen kontakta SL:s presstjänst 08-686 15 50