Skip to main content

Trafiken åter igång efter morgonens stopp - full trafik på alla linjer

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 14:55 CEST

Tidigt i morse orsakade ett elfel stopp i tunnelbanetrafiken mellan Alvik och Odenplan på Gröna linjen, respektive mellan Västra skogen och Kungsträdgården på Blå linjen. Cirka kl 11.00 lokaliserades felet så att trafiken kunde komma igång på Blå linjen. Strax efteråt kunde även Gröna linjen gå igång, dock med reducerad kapacitet. Sedan kl. 13.30 kör även Gröna linjen med full kapacitet.

SL får tunnelbanans elström levererad till en fördelningsstation vid Liljeholmen. Därifrån leds strömmen via två högspänningskablar till en fördelningsstation vid Riksby/Åkeshov. Från denna leds strömmen i sin tur till ett antal likriktarstationer utmed Blå och Gröna linjen.

Felet som inträffade i morse har lokaliserats till en likriktarstation som ligger vid Kristineberg. Omfattande felsignaler sändes ut från den stationen till fördelningsstationen vid Riksby som bröt strömmen till alla anslutna likriktarstationer. Så snart felet lokaliserats kopplades likriktarstationen vid Kristineberg bort, vilket innebär att fördelningsstationen vid Riksby kan leverera strömkraft igen.

De ersättningsbussar som sattes in i morse förslog inte och många resenärer fick i stället antingen söka andra resvägar eller helt enkelt promenera. Anledningen till att bussarna har svårt att räcka till är att ett enda tunnelbanetåg rymmer mer än tio gånger så många resenärer som en buss, samt att framkomligheten för bussarna är begränsad.

Fler än 100 000 resenärer beräknas ha drabbats av morgonens och förmiddagens störningar.
SL beklagar djupt de olägenheter som detta medfört för våra resenärer.

För mer information

Kontakta SL:s pressavdelning

08-686 15 50