Skip to main content

Regeringen sansar sig kring miljözoner

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 11:29 CET

Mats Eriksson ger en eloge till Socialdemokraterna för att de lyssnat och inser det orimliga med ett dieselförbud i Stockholms innerstad 2020. - Småföretagare måste få en rimlig chans att anpassa sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Småföretagarnas Riksförbund har genom Mats Eriksson varit mycket delaktig i debatten kring införandet av miljözoner. I ett förslag från Transportstyrelsen föreslogs ett införande av miljözoner redan 2020 som i princip skulle innebära ett dieselförbud i Stockholms innerstad. Miljöpartiet hakade på denna rapport och skapade stor oro bland Stockholms småföretagare då en stor del av den redan investerade bilparken skulle behöva skrotas och nya miljöbilar skulle behöva köpas in. Enligt förslaget från Transportstyrelsen skulle zonerna införas 2020 men regeringen har valt att senarelägga införandet.

Mats Eriksson från Småföretagarnas Riksförbund reagerade på förslaget med den mycket korta omställningstiden och gjorde sin röst hörd till både politiker och journalister. Idag har regeringen haft en presskonferens i ämnet. Socialdemokraterna är måttligt intresserade av att detta blir en valfråga och insett att det är fullständigt orimligt att driva igenom miljözoner till 2020. I en kompromisslösning med Mp är förslaget nu att införa miljözoner 2022, vilket är i linje med Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter. 2022 får alltså kommunerna rätt att utestänga äldre dieselbilar från stadskärnor och andra miljökänsliga områden. De kommuner som vill kan förstås införa miljözonerna redan 2020, men de har då inte rätt till att förbjuda äldre dieselbilar i miljözon 2.

-Givetvis ska vi vara måna om miljön och ha ett hållbart samhälle men småföretagare måste få en rimlig chans att kunna byta bil inom rimlig tid och på ett kostnadseffektivt och fungerande sätt, säger Mats Eriksson.

- Jag vill även ge en eloge till Socialdemokraterna för att dom ser att detta är orimligt att driva igenom förslaget till 2020. Men det kommer fortfarande bli stora kostnader att ställa om, speciellt när man bara för några år sedan förordade dieselbilar. Det är inte att bara köpa en ny bil nu när andrahandsvärdet sjunker som en sten, vilket innebär ännu större kostnader för ett litet företag.

Småföretagarnas Riksförbund kommer fortsätta följa utvecklingen av införande av miljözoner så att genomförandet ger rimliga chanser för småföretagare att vara med på resan till omställningen mot en renare luft.

Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument