Bekräftat fall av coronasmittad patient på Södersjukhuset

Pressmeddelande -

Bekräftat fall av coronasmittad patient på Södersjukhuset

Under måndag kväll den 9 mars bekräftades att en patient som vårdas på Södersjukhuset är smittad av nya coronaviruset, covid-19. Patienten vårdas nu isolerat. Södersjukhuset samverkar med Smittskydd Stockholm för att identifiera de medarbetare och patienter som har varit i kontakt med den smittade för vidare bedömning och åtgärder

Södersjukhuset går nu upp i planerat stabsläge med anledning av coronaviruset, covid-19 för att snabbt mobilisera resurser och göra nödvändiga prioriteringar. Stabsläget underlättar också samarbetet inom sjukhuset samt med Smittskydd Stockholm och Region Stockholms Regionala Särskilda Sjukvårdsledning.

Patienten har inte vistats i något riskområde eller haft kontakt med personer som är konstaterat smittade. Sjukhuset samarbetar med Smittskydd Stockholm för att ta fram åtgärder samt kartlägga vilka som varit i kontakt med patienten. Ett 70-tal medarbetare som haft kontakt med patienten hanteras enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi hanterar fallet enligt våra rutiner och har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Aktiv smittspårning har påbörjats tillsammans med Smittskydd Stockholm och personer som varit i kontakt med den smittade patienten kontaktas för vidare bedömning och hantering, säger Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB.

Uppgifter om patientens symtom och var denne vistats på Södersjukhuset skyddas av patientsekretess. Södersjukhuset är öppet som vanligt. Krisstöd för patienter och anhöriga finns etablerat.

Detta är en situation som vi förberett oss för och vi har riktlinjer för hur vi hanterar patienter med misstänkt eller konstaterad smitta. Vi följer våra rutiner för att minska risken för smittspridning och huvudfokus är att bedriva vård med bibehållen kvalitet, säger Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB.


Information till patienter och anhöriga

Om du har frågor kring coronaviruset, ring 113 13. Om du har symptom eller av annan anledning misstänker att du blivit smittad av nya coronaviruset, ring 1177 Vårdguiden för vägledning och hänvisning till rätt vård

Ämnen

Regioner


Södersjukhuset AB

Södersjukhuset är akutsjukhuset med fokus på de stora folksjukdomarna. Vi har en av landets största förlossningskliniker och här föds runt 7900 barn varje år. Våra beslutsvägar är korta och hos oss kan du som medarbetare utvecklas professionellt i en prestigelös miljö. Vi vill att forskning, utveckling, utbildning och innovation ska genomsyra vården. Vi sätter alltid patienten först och vi har som målsättning att vara landets ledande akutsjukhus.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Presstjänsten 070-484 1076