Skip to main content

Nöjdare patienter och mindre stress hos vårdpersonal när kostutbildad ansvarar för maten

Nyhet   •   Feb 03, 2012 11:37 CET

Den första februari uppmärksammade tidningen Dagens Medicin Karolinska universitetssjukhusets senaste rapport angående patientmaten. I rapporten framgår att patienterna blir nöjdare med maten och stressen hos vårdpersonalen minskar när en kostutbildad person ansvarar för avdelningsköket. Dessutom minskade både matsvinn och kostnaderna för matinköp.

Försöket genomfördes på våren 2011. Två kostutbildade personer från Sodexo ansvarade för var sin avdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Den kostansvarige skötte matbeställningar och säkerställde att hygienrutiner efterföljdes. På så sätt fick vårdpersonalen möjlighet att fullt ut ägna sig åt omvårdnad av patienterna vilket minskade stressen hos personalen. Samtidigt ökade nöjdheten med maten med 16 procent.

I dagsläget har två vårdavdelningar uppmärksammat fördelarna med att ha en kostutbildad person som ansvarar för avdelningsköket. En av dem är den lungmedicinska avdelningen på Karolinska Huddinge. Till Dagens Medicin säger chefssjuksköterskan Johan Åslinder att han tror att vårdavdelningar har mycket att vinna på att ha en särskild köksansvarig. Det avlastar personalen och ökar patientsäkerheten.