Skip to main content

Stora historiepriset 2016 går till Fredric Bedoire

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 10:00 CEST

Fredric Bedoire Foto: Karl Gabor

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2016 till Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolan. Fredric Bedoire disputerade 1974 och blev docent 1975. Han har verkat som lärare vid Tekniska högskolan 1978-1992 och vid Kungliga Konsthögskolan 1992-2012.

Fredric Bedoire har kallats folkbildare och beskrivits som en av landets mest mångsidiga och produktiva arkitekturhistoriker, känd för sin förmåga att levandegöra arkitekturens historia för generationer av arkitekter och intresserad allmänhet. I sitt senaste verk, Den svenska arkitekturens historia 1000-1800 och Den svenska arkitekturens historia 1800-2000, låter han arkitekturen berätta Sveriges historia. Olika byggtekniker och arkitektoniska stilar får spegla samhällets sociala, politiska, ekonomiska och religiösa förändringar.

Juryns motivering

Ett utmärkande drag i den historiska utvecklingen under de senaste århundradena är att den miljö eller rent av den verklighet som människor levt och verkat i allt högre har varit en av människor byggd sådan. Med urbaniseringen har den byggda miljön blivit allt viktigare och i dagens stadsbyggande är ofta även naturmiljöerna planerade och uppbyggda i efterhand. I den historiska forskningen har man också lagt allt större vikt vid den materiella och byggda miljöns betydelse för människors vardagsliv och nära band till samhällets hela organisation. Professor Fredric Bedoire är en av landets främsta arkitekturhistoriker. Han föddes 1945, disputerade 1974, blev docent i konstvetenskap ett år senare och har sedan 1992 varit professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolan. Hans författarskap är mycket omfattande och har rört det mesta från kyrkor till gamla bondgårdar, stora institutionsbyggnader och industrimiljöer. Ett särskilt intresse har han ägnat såväl enskilda byggnader som den samlade stadsmiljön i Stockholm. I sitt senaste verk, Den svenska arkitekturens historia, (vol. 1-2, Norstedts förlag, 2015) har Bedoire på ett mästerligt sätt på tusen sidor sammanfattat tusen år av svensk byggnadskonst. Hans skildring av enskilda hus och byggda miljöer formas här till en historia om samhällsbyggande i ordets konkreta innebörd.

Stora historiepriset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

- Förståelse för hur den byggda miljön hänger samman med samhällets utveckling och människors livsvillkor under olika historiska epoker ger perspektiv på angelägna frågor i vår egen tid som t ex urbaniseringen och dess konsekvenser, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. Det är därför extra roligt att juryn har valt en pristagare som så tydligt bidragit till att belysa sådana frågor.

Prisutdelning 15 september

Priset delas ut 15 september på Culturum i Nyköping. Dagen efter, den 16 september, besöker Fredric Bedoire Nyköpings gymnasium och Öknaskolan för ett samtal med skolornas elever. Alla är välkomna att delta vid prisutdelningen den 15 september med efterföljande samtal mellan pristagaren och John Chrispinsson. Bokförsäljning och boksignering. Mer information på www.sormlandsmuseum.se och www.nykopingsguiden.se

Fredric Bedoire publicerat i urval:

Den svenska arkitekturens historia 1800-2000,(2015) Norstedts.

Restaureringskonstens historia, (2013) Norstedts.

Stockholms byggnader, (2012) Norstedts.

Hugenotternas värld – från religionskrigens Frankrike till Skeppsbroadelns Stockholm.(2009) Albert Bonniers förlag.

Svenska slott och herrgårdar. En historisk reseguide, (2006) Albert Bonniers Förlag

Guldålder - slott och politik i 1600-talets Sverige, (2001) Albert Bonniers Förlag

Ett judiskt Europa - kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830–1930.(1998) Carlsson förlag.

Utmärkelser i urval:

Fredrik Bedoire har hedrats med Svenska Akademiens Hirsch-pris, Samfundet Sankt Eriks hedersplakett, Stockholms Byggnadsföreningens Olle Engkvistmedalj och arkitekternas kritikerpris. Han tilldelades Stora fackbokspriset 2015 för Den svenska arkitekturens historia.

Priset har tidigare gått till:

2015 Heléne Lööw

2014 Maria Sjöberg

2013 Jonathan Lindström

2012 Elisabet Mansén

2011 Svante Norrhem

2010 Yvonne Hirdman

2009 Bo Eriksson

2008 Eva Österberg

2007 Max Engman

2006 Marie-Christine Skuncke

2005 Anders Björnsson

2004 Maja Hagerman

2003 Gunnar Wetterberg

2002 Cecilia Björk och Laila Reppen

2001 Dick Harrison

2000 Mats G Larsson

1999 Arne Jarrick

1998 Karin Johannisson

1997 Michael Nordberg

1996 Hans Furuhagen

1995 Hans Villius och Olle Häger

1994 Aleksander Loit

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy