Hjärtan hjälper till att hålla avstånd och visa omtanke i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 14:47 CEST

I sommar kommer de som vistas i Sollentuna att lägga märke till nya inslag i form av hjärtan och popup-parker i kommunen. Idag, onsdag 17 juni, startar kampanjen ”Två meter kärlek till dig” där syftet är att påminna om att hålla avstånd och visa omtanke för att minska smittspridningen av covid-19.

Fortsatt EU-stöd till framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 08:17 CEST

Etableringslyftet, ett samarbete mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och Arbetsförmedlingen, som lotsar nyanlända till egen försörjning, får stöd för ett tvåårigt tillämpningsprojekt av Svenska ESF-rådet. 252 personer har avslutat sin tid i projektet och av dem har 185 personer - 73,4 procent - fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel.

Sollentuna i topp fem av Sveriges bi-vänligaste kommuner

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 14:49 CEST

Naturskyddsföreningen har kartlagt landets kommuners arbete för att gynna vilda bin och andra pollinatörer. Idag kom de ut med den nya rapporten ”Sveriges bi-vänligaste kommun 2020”. Sollentuna kommun hamnar på plats fem av landets 290 kommuner.

Åtgärder för att stötta Sollentunas företagare

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 16:34 CET

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen där effekterna kan vara inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har därför samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta kommunens företagare.

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

 • Endast akuta tillsynsbesök genomförs för inom miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak. Övriga besök skjuts på framtiden.
 • För företagare som behöver ges uppskov på avgifter för bygglov och för tillsyn gällande miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak.
 • Avgifter för markupplåtelse gällande uteserveringar och tillfällig handel tas tillfälligt bort.
 • Skapa möjlighet för att omgående öppna upp för uteserveringar.
 • Avgifter för tillsyn inom alkoholservering och tobak betalas när det akuta läget är över.
 • Företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
 • De som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad.
 • Sollentuna kommun uppmanar privata fastighetsägare som har lokalhyresgäster att se över vilka insatser som kan göras för att underlätta betalning av hyror under en övergångsperiod.
 • Nya fakturor som kommer in till kommunen har en betaltid om sju dagar.
 • Sollentuna Energi & Miljö ser över sina rutiner för anstånd med betalning.

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se.

- Många lokala företag är i ett pressat läge på grund av coronasmittan. Från kommunens sida ska vi göra allt vi kan för att stötta det lokala näringslivet. Nu handlar det om att skapa framtidstro och rätt förutsättningar så att företagen finns kvar efter krisen. Det åstadkommer vi bland annat med förlängda tidsfrister och anstånd med vissa betalningar, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Det här paketet innefattar en rad åtgärder från kommunkoncernen för att underlätta för Sollentunas företagare, som vi alla vill ska klara sig igenom krisen som pågår. Det är samtidigt glädjande att se hur många företagare hittar på kreativa lösningar för att nå ut till kunder, som matbutiker som levererar hem till kunder, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

- Vi ska inte vara rädda för varandra, men rädda om varandra. Jag blir imponerad av att många sollentunabor nu gör frivilliga insatser för att underlätta krisens effekter. Det är fantastiskt. Även om vi tvingats dra ner på vissa verksamheter också inom kultur och fritid vill jag uppmuntra enskilda och föreningar att nyttja kommunens utomhusverksamheter som löpspår och utegym, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

- Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar just nu. Vi värnar om småföretagen, det är de som skapar arbetstillfällen i Sollentuna. Vi jobbar hårt för att vidta alla möjliga åtgärder som kan hjälpa oss alla i Sollentuna genom krisen, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd.

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen där effekterna kan vara inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har därför samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta kommunens företagare.

Läs vidare »

John Mattson förvärvar hyresrätter i Rotebro och Rotsunda

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 14:33 CET

Nu är det klart att John Mattson Fastighetsföretagen AB förvärvar de hyresrätter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna som varit ute till försäljning under hösten. John Mattson äger idag drygt 2250 hyresrätter belägna på Lidingö och har en långsiktig strategi att förvärva hyresrätter i storstockholmsområdet.

Sollentuna kommunfullmäktige tog i december 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. Hyresrätterna kommer att säljas av Sollentuna Stadshus AB och ske i tre etapper. Under hösten har hyresrätterna i den första etappen, som rör 541 av Sollentunahems bestånd i Rotebro och Rotsunda, varit ute för försäljning. Idag, torsdag, tecknade Sollentuna Stadshus AB avtal med fastighetsbolaget John Mattson om att förvärva hyresrätterna. John Mattson äger idag drygt 2250 hyresrätter belägna på Lidingö och har en långsiktig strategi att förvärva hyresrätter i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer.

- Det är mycket glädjande att vi får in en aktör med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och en tydlig affärsidé om att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. Därutöver har de stort fokus på social hållbarhet och att skapa levande och attraktiva bostadsområden i samverkan med kommun, näringsliv och andra intressenter, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

De bud som kommit in under hösten har utvärderats utifrån ett antal kriterier. Bland annat ska köparen kunna visa på en affärsstrategi avseende långsiktigt ägande. Köparen ska även kunna visa upp tidigare referensaffärer som visar på detta. Andra kriterier har exempelvis varit att köparen ska ha finansiell styrka, påvisa nuvarande miljöarbete och hur fastigheterna ska förvaltas. Köparen ska även aktivt delta i det trygghetsarbete som finns inom kommunen.

John Mattson Fastighetsföretagen AB har visat ett tydligt engagemang och fokus på ett socialt och trygghetsskapande arbete, och ett samverkansavtal kring bostadssociala och trygghetsskapande frågor har tecknats. John Mattson tar även över nuvarande boinflytandeavtal.

- Fastighetsportföljen passar väl in i vår förvaltningsmodell, vi ser en långsiktig potential i beståndet och vi ser fram emot att erbjuda de boende en fortsatt god livsmiljö. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med Sollentuna kommun, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Underliggande fastighetsvärdet uppgår till 800 mkr. Säljare är Sollentuna Stadshus AB. Svefa har varit Sollentuna kommuns transaktionsrådgivare och Foyen har varit legal rådgivare i processen. Tillträde av fastigheterna är 4 maj 2020.

Läs mer om John Mattson Fastighetsföretagen AB https://www.johnmattson.se/

Bakgrund
Sollentuna kommunfullmäktige tog 15 december 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. Att sälja en del av kommunens hyresbestånd bidrar med resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter och till investeringar i bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter och annan infrastruktur. Det behövs för att möta den växande befolkningen och för att kommunen ska ha en bostadsmarknad med olika upplåtelseformer för att passa invånarnas olika livssituationer. Sollentunahems styrelse beslutade den 22 maj 2017 vilka bostäder som ska säljas. https://www.sollentunahem.se/globalassets/media/fissionen/170522-fastighetsfordelning-webb.pdf

I samband med att en ny organisationsstruktur för kommunens bolag bildades, tog det nybildade bolaget Sollentuna Stadshus AB över det formella ägandet av de bostäder som ska säljas. Bostäderna grupperades i tre underliggande bolag; Sollentunafastigheter 1, Sollentunafastigheter 2 och Sollentunafastigheter 3.

I mars 2019 tog Sollentuna Stadshus AB beslut om att försäljningen av bostäderna ska ske i tre etapper uppdelade på tre år; 2019, 2021 och 2023. Under hösten 2019 har bostäderna i den första etappen varit ute till försäljning.

Nu är det klart att John Mattson Fastighetsföretagen AB förvärvar de hyresrätter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna som varit ute till försäljning under hösten. John Mattson äger idag drygt 2250 hyresrätter belägna på Lidingö och har en långsiktig strategi att förvärva hyresrätter i storstockholmsområdet.

Läs vidare »

Kulturskola över kommungränserna

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 08:56 CET

Nu är det klart att norrortskommunerna Täby, Sollentuna och Vallentuna tillsammans startar pilotprojektet Kulturskola över kommungränserna. Syftet är att fler barn ska få möjlighet att delta samt att bredda kulturskolans utbud med start från årsskiftet.

Sollentuna vinnare av Sveriges Kvalitetskommun

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 14:50 CET

Sollentuna stod som vinnare när Sveriges Kvalitetskommun 2019 utsågs under Kvalitetsmässan i Göteborg.

Navigator – ny stödverksamhet för unga i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2019 09:47 CEST

Nu öppnar Navigator i Sollentuna, ett stöd för unga i Sollentuna som har behov av att hitta en sysselsättning eller utbildning. Hos Navigator finns stödet samlat på ett och samma ställe, exempelvis i att få vägledning till att söka jobb, hitta en utbildning eller få vägledning för att uppnå andra mål. Navigator finns på Turebergsvägen 1B och har drop-in mellan kl. 8.30-16 måndag till fredag. Välkommen!

Nu har verksamheten Navigator öppnat i Sollentuna. Navigator är en öppen verksamhet som är till för alla unga i Sollentuna som är mellan 16-29 år och som har behov av att hitta en sysselsättning. Huvudfokus ligger på studier även om vägen dit kan se väldigt olika ut beroende på förutsättning och motivation.

- Att ha ett jobb att gå till betyder inte bara egen försörjning, ökad trygghet och möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Det ger en känsla av gemenskap, tillhörighet och frihet. Navigator fyller ett viktigt behov och kommer för många unga Sollentunabor vara det första steget in på arbetsmarknaden, säger Henrik Thunes (M) kommunstyrelsens ordförande

Här finns kommunens stöd för unga samlat på ett och samma ställe för att hjälpa unga framåt och skapa en positiv förändring. Det kan handla om att söka ett jobb, hitta en utbildning, få vägledning i att nå sina mål, få hjälp med kontakten med andra myndigheter så som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller få samtalsstöd. Hos Navigator kan unga även ta del av undervisning på grund- och gymnasienivå.

- Sollentuna skapar med Navigator en gemensam insats och en röd tråd för unga i kommunen där skolan inte fungerat av olika anledningar från grundskola vidare till gymnasiestudier och vuxenutbildning. På Navigator väver vi samman kommunens insatser med näringslivets och ger unga en möjlighet att komma vidare i livet och få en plats där man gör skillnad säger Linus Nygren, gymnasiechef.

Navigator jobbar mot skola, arbetsliv, praktikplatser, civilsamhället, fritidsgårdar, sociala myndigheter och andra verksamheter som kan hjälpa en person framåt och skapa en positiv förändring. Även föräldrar, vårdnadshavare och andra som kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna är välkomna till Navigator för att få råd och stöd.

Navigator finns på Turebergsvägen 1B och har drop-in mellan kl. 8.30-16 måndag till fredag. För mer information, besök www.sollentuna.se/navigator

Nu öppnar Navigator i Sollentuna, ett stöd för unga i Sollentuna som har behov av att hitta en sysselsättning eller utbildning. Hos Navigator finns stödet samlat på ett och samma ställe, exempelvis i att få vägledning till att söka jobb, hitta en utbildning eller få vägledning för att uppnå andra mål. Navigator finns på Turebergsvägen 1B och har drop-in mellan kl. 8.30-16 måndag till fredag.

Läs vidare »

Ny verksamhet i Sollentuna ger barn unikt stöd

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 14:15 CEST

Idag, måndag, invigs SOLvillan, en unik verksamhet för barn mellan 6-11 år som behöver stöd i skolan, med det sociala eller sin fritidssituation. Syftet är att barnen ska få specialanpassat stöd så tidigt som möjligt.

SOLvillan är en unik verksamhet som grundar sig på tre viktiga delar i ett barns liv; skola, fritid och känslomässig utveckling. SOLvillan fungerar som ett komplement och extra stöd i barnens liv. Förutom det psykosociala stödet som erbjuds genom till exempel gruppaktiviteter och lek, får barnen även hjälp med läxläsning och att hitta fritidsaktiviteter.

-Allt framgångsrikt socialt arbete kan sammanfattas i en enkel formel: ”Tidiga upptäckter som följs av tidiga insatser”. Jag är övertygad om att SOLvillan kommer att visa sig vara ett gott exempel på just detta, säger Seppo Karmitsa (KD), ordförande i socialnämnden i Sollentuna kommun.

Målet med SOLvillan är att ge ett tidigt och omfattande stöd som hjälper barnen att klara skolan, ha en aktiv och organiserad fritid samt och få en god känslomässig och social utveckling som fortsätter efter att de slutat komma till verksamheten.

-Något som gör den här verksamheten unik är att stödet riktar sig direkt till barnet, att det ges tidigt och att det finns ett helhetstänk där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans för att ge barnet de allra bästa förutsättningar, säger Viveca Axelsson, enhetschef på Socialkontoret i Sollentuna kommun.

SOLvillan är ett samarbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Verksamheten är en beviljad insats och bedömningen görs av socialsekreterare.

Idag, måndag, invigs SOLvillan, en unik verksamhet för barn mellan 6-11 år som behöver stöd i skolan, med det sociala eller sin fritidssituation. Syftet är att barnen ska få specialanpassat stöd så tidigt som möjligt.

Läs vidare »

Nu öppnar Sollentuna kommun sitt första kapprumsbibliotek

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 10:48 CEST

​I veckan öppnade förskolan Terrassen på Malmvägen i Sollentuna sitt kapprumsbibliotek. I förskolans hall finns nu barnböcker på flera olika språk fritt för alla som lämnar och hämtar barn kan passa på att låna hem.

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Pressfrågor
 • moova.urlepzdiyrn@kdsoljlleuenvdtuvinaoe.saiedl
 • 08-5792 16 08

Om Sollentuna kommun

Adress

 • Sollentuna kommun
 • Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • 191 86 Sollentuna
 • Sverige
 • Vår hemsida