Tillgängligare natur i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:50 CEST

​Nu blir Sollentunas naturreservat mer tillgängliga. Sammanlagt genomförs cirka 100 nya åtgärder i våra fyra naturreservat. Först ut är entrén till Järvafältet vid Väsby gård som nu står klar.

Fler studentbostäder i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 13:21 CEST

​Sollentuna kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för ett område i centrala Tureberg. Detaljplanen möjliggör att 70 nya smålägenheter, avsedda för studenter, kan byggas på Tellusvägen 13.

Sollentunas ungdomar väljer bort tobak och alkohol

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 12:35 CEST

Trenden håller i sig och allt fler unga i Sollentuna väljer bort tobak och alkohol. Nära 90 procent i årskurs nio och 80 procent i tvåan på gymnasiet är tobaksfria. Andelen ungdomar som använt narkotika är också lägre i Sollentuna jämfört med genomsnittet i länet. Det visar resultatet från årets Stockholmsenkät.

Mer än 26 000 elever i 341 skolor i Stockholms län har besvarat 2018 års Stockholmsenkät. I Sollentuna är det 1332 elever som har besvarat enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 78 procent.

Rökning bland Sollentunas unga är förhållandevis lågt. Andelen tobaksfria ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet har de senaste 10 åren ökat från cirka 60 procent till närmare 80 procent. I årskurs 9 är andelen tobaksfria ungdomar den högsta nivån sedan mätningarna startade 2008. Enkäten visar att det idag är 84 procent av flickorna som är tobaksfria. Vi kan se en ökning bland pojkar när det gäller användningen av snus. Hälften av pojkarna uppger att de köper sin tobak själva.

Trenden med minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar håller i sig. Bland niondeklassarna i Sollentuna är det 73 procent av pojkarna och 63 procent av flickorna som inte dricker alkohol, en ökning från förra mätningen. Vanligaste sättet att få alkohol är från syskon, kamrater eller syskons kamrater.

- Resultatet i undersökningen är ett viktigt underlag i kommunens arbete för att främja en hälsosam livsstil där barn och ungdomar, unga vuxna och föräldrar är särskilt prioriterade. Kommunen arbetar efter en femårig plan (ANDT-plan 2017-2021) kring alkohol, narkotika, doping och tobak. Planen bygger på samverkan mellan exempelvis skola, polis, socialtjänst och idéburna verksamheter. Arbetet samordnas av preventionssamordnare på socialkontoret, säger Kerstin Lidman socialchef, Sollentuna kommun.

Undersökningen visar att det bara skett en marginell ökning i andelen ungdomar som använt narkotika, liknande resultat syns även i länet, nationellt och internationellt. Cannabis är den vanligaste drogen. Pojkar använder narkotika i större utsträckning än flickor. Det är framförallt bland elever på årkurs 2 på gymnasiet där användandet av narkotika är vanligast. Ökningen bland pojkar i gymnasiet har gått från 22 procent till 25 procent och för flickor från 12 procent till 18 procent. Enkäten visar också att det är fler elever som haft möjlighet att prova narkotika men som valt att säga nej jämfört med de senaste mätningarna från 2014 och 2016. Enligt undersökningar är den vanligaste anledningen till varför ungdomar tackar nej är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Persson, preventionssamordnare, socialkontoret, Sollentuna kommun
08-579 213 22, kristina.persson@sollentuna.se

Elisabeth Bengtsson, avdelningschef för avdelning barn och vuxna, Sollentuna kommun
08-579 212 57, elisabeth.bengtsson@sollentuna.se

​Trenden håller i sig och allt fler unga i Sollentuna väljer bort tobak och alkohol. Nära 90 procent i årskurs nio och 80 procent i tvåan på gymnasiet är tobaksfria. Andelen ungdomar som använt narkotika är också lägre i Sollentuna jämfört med genomsnittet i länet. Det visar resultatet från årets Stockholmsenkät.

Läs vidare »

Fritidsmässan minfritid.nu för personer med funktionsnedsättning hålls på Arena Satelliten i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 07:30 CEST

Den 21 och 22 september fylls hela Arena Satelliten i Sollentuna med aktiviteter och artister. I år är det över 40 utställare som bjuder på upplevelser och prova-på aktiviteter för att inspirera till en aktivare fritid.

I år hålls den stora fritidsmässan minfritid.nu på Arena Satelliten i Sollentuna. Under två dagar i september får personer med funktionsnedsättning prova på en rad olika aktiviteter i syfte att inspirera till en aktivare fritid. Minfritid.nu är ett regionalt samarbete mellan kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Täby, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Inträdet är gratis.

-Vi är mycket stolta över att få vara värdar för fritidsmässan. Vi satsar stort på verksamhet för personer med funktionsnedsättning, så det känns extra bra att manifestera det med en mässa som samlar människor från hela Stockholm, säger Magnus Ramstrand (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna.

Sammanlagt är det åtta kommuner och över olika 40 utställare som bjuder på upplevelser och prova-på-aktiviteter. Exempel på aktiviteter som erbjuds är att sjunga, dansa, spela dataspel, testa olika hantverk och pyssla. För de som vill testa en sport finns det en hel idrottshall full med möjligheter. Här kan den intresserade prova på bland annat tennis, badminton eller kasta boccia. Det finns även mer anpassade sporter så som armcykling, spinncykling och showdown (pingis för synskadade). Utanför mässan finns djur att klappa.

På scenen i Satelliten uppträder en lång rad artister och mässan avslutas med innebandyturnering och danskväll.

Mässan min fritid.nu har genomförts sedan 2011 och hålls vartannat år i norrort och vartannat år i söderort.

Datum och tid: fredag 21 september kl. 9.00–14.00 och lördag 22 september kl. 10.00–13.00.
Plats: Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna, gratis inträde!

Ta del av hela programmet på minfritid.nu

För mer information, kontakta:
Anne Maddock, samordnare, minfritid.se, Sollentuna kommun
08-579 231 82, anne.maddock@sollentuna.se

Magnus Ramstrand, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Sollentuna kommun
08-579 214 95, magnus.ramstrand@sollentuna.se

Den 21 och 22 september fylls hela Arena Satelliten i Sollentuna med aktiviteter och artister. I år är det över 40 utställare som bjuder på upplevelser och prova-på aktiviteter för att inspirera till en aktivare fritid.

Läs vidare »

Orienteringsgymnasium i Sollentuna anställer Gustav Bergman som tränare

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 07:00 CEST

​Den flerfaldiga VM- och EM-medaljören Gustav Bergman blir tränare för det nya orienteringsgymnasiet inom Rudbecksskolan i Sollentuna. De första eleverna börjar till hösten 2019.

Sollentuna först i Sverige med nytt miljövänligt konstgräs på fullstor fotbollsplan

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:03 CEST

​Sollentuna kommun satsar på ett nytt miljövänligt konstgräs när fotbollsplanerna på Helenelunds IP renoveras. I och med en ny typ av mer bunden fyllning hindras mikroplasterna från att hamna i naturen. Sollentuna är först i Sverige med att anlägga det nya konstgräset på en fullstor fotbollsplan.

Strand eller saluhall när Kilen i Sollentuna utvecklas

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

Badstrand och sporthotell eller stadsdel med saluhall? Nu har Sollentuna kommun gått vidare med två intressanta förslag för hur markområdet Kilen, som ligger strategiskt mellan Stockholm och Arlanda, kan utvecklas.

Ett skepp blir landmärke i mässområdets nya kvarter

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 15:30 CEST

​Nu är markanvisningstävlingen för det nya kvarteret i gamla mässområdet i Sollentuna avgjord. Det vinnande förslaget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB. Med ett skeppsliknande höghus som landmärke innebär förslaget omkring 200 nya bostadsrätter varav en fjärdedel blir seniorboenden.

Unik utställning med Erland Cullbergs bildvärld på Edsvik i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 08:00 CEST

​För första gången samlas många av Sollentunakonstnären Erland Cullbergs verk till en färgstark utställning. Lördag 28 april öppnar Edsvik konsthall en utställning med ett stort urval av Cullbergs mest intressanta verk. Utställningen pågår fram till 10 juni.

Socialtjänsten i Sollentuna förbättras och utvecklas av ungdomar

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 15:52 CEST

I Sollentuna arbetar ungdomar och socialtjänsten tillsammans för att utveckla verksamheten. Målet är att tidigare nå ut till unga som är i behov av socialtjänstens insatser. På Barnrättsdagarna 24-25 april berättar Sollentuna om samarbetet med kommunens ungdomar för att förbättra socialtjänsten.

”Soc för unga” är ett utvecklingsarbete som syftar till att göra socialtjänsten i Sollentuna mer känd och tillgänglig för barn och unga. Målet är att tidigt nå ut till fler unga för att de på så sätt ska kunna påverka sin egen situation och vid behov söka hjälp. Förhoppningen är att projektets resultat ska spridas och börja användas av alla skolor i Sollentuna men även i andra kommuner i Sverige. På Barnrättsdagarna 24-25 april i Örebro berättar Sollentuna mer om projektet.

- I skolan får barn och unga lära sig om polisen, brandkåren och andra viktiga samhällsfunktioner, men sällan om socialtjänsten. Genom att socialtjänsten nu blir mer känd för barn och unga ökar chanserna att tidigare fånga upp de barn och unga som kan behöva socialtjänstens insatser, säger Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden.

Anpassad webb och särskild e-tjänst för ungaFör att göra socialtjänsten mer tillgänglig för unga har bland annat webbplatsen anpassats språkligt och visuellt. En e-tjänst för unga har tagits fram som gör att barn och unga enkelt kan skriva till socialtjänsten via webben och sedan bli uppringda.

-Vi har skapat ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans med våra ungdomar. De har fått agera som informanter men de har också anställts inom socialtjänsten. Att socialtjänsten anställer ungdomar är ett nytt grepp som också visar på att vi uppskattar deras kunskaper och åsikter ett stort värde, säger Maja Hagström, projektledare för ”Soc för unga”.

Anställda ungdomar tar fram texter och filmerMedprojektledarna, som är anställda ungdomar från kommunen, har deltagit i arbetet på olika sätt. De har exempelvis läst och kommenterat texter som publicerats på sollentuna.se samt varit med och tagit fram filmer om hur unga får kontakt med socialtjänsten.

- Detta projekt är unikt då vi har låtit unga vara delaktiga i varje steg i arbetet redan från start, bland annat genom att anställa ungdomar som medprojektledare. Genom att utgå från ungas åsikter och behov har vi stora möjligheter att lyckas med det vi vill uppnå, det vill säga att på bred front och i ett tidigt skede nå utsatta barn och unga och skapa förutsättningar för dem att påverka sin egen situation, säger Maja Hagström.

Projektet ”Soc för unga” drivs av Socialkontoret i Sollentuna i samarbete med anställda ung­domar, personal och elever på Gärdesskolan, barn- och utbild­ningskontoret och FoU Nordväst.

För ytterligare information, kontakta:
Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden, Sollentuna kommun
070-755 81 00, sonia.lunnergard@sollentuna.se

Maja Hagström, projektledare ”Soc för unga”, Socialkontoret, Sollentuna kommun
08-579 216 47, maja.hagstrom@sollentuna.se

Läs mer: https://www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/soc_for_unga/

I Sollentuna arbetar ungdomar och socialtjänsten tillsammans för att utveckla verksamheten. Målet är att tidigare nå ut till unga som är i behov av socialtjänstens insatser. På Barnrättsdagarna 24-25 april berättar Sollentuna om samarbetet med kommunens ungdomar för att förbättra socialtjänsten.

Läs vidare »

Om Sollentuna kommun

Adress

  • Sollentuna kommun
  • Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • 191 86 Sollentuna
  • Sverige
  • Vår hemsida