Strand eller saluhall när Kilen i Sollentuna utvecklas

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

Badstrand och sporthotell eller stadsdel med saluhall? Nu har Sollentuna kommun gått vidare med två intressanta förslag för hur markområdet Kilen, som ligger strategiskt mellan Stockholm och Arlanda, kan utvecklas.

Ett skepp blir landmärke i mässområdets nya kvarter

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 15:30 CEST

​Nu är markanvisningstävlingen för det nya kvarteret i gamla mässområdet i Sollentuna avgjord. Det vinnande förslaget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB. Med ett skeppsliknande höghus som landmärke innebär förslaget omkring 200 nya bostadsrätter varav en fjärdedel blir seniorboenden.

Unik utställning med Erland Cullbergs bildvärld på Edsvik i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 08:00 CEST

​För första gången samlas många av Sollentunakonstnären Erland Cullbergs verk till en färgstark utställning. Lördag 28 april öppnar Edsvik konsthall en utställning med ett stort urval av Cullbergs mest intressanta verk. Utställningen pågår fram till 10 juni.

Socialtjänsten i Sollentuna förbättras och utvecklas av ungdomar

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 15:52 CEST

I Sollentuna arbetar ungdomar och socialtjänsten tillsammans för att utveckla verksamheten. Målet är att tidigare nå ut till unga som är i behov av socialtjänstens insatser. På Barnrättsdagarna 24-25 april berättar Sollentuna om samarbetet med kommunens ungdomar för att förbättra socialtjänsten.

”Soc för unga” är ett utvecklingsarbete som syftar till att göra socialtjänsten i Sollentuna mer känd och tillgänglig för barn och unga. Målet är att tidigt nå ut till fler unga för att de på så sätt ska kunna påverka sin egen situation och vid behov söka hjälp. Förhoppningen är att projektets resultat ska spridas och börja användas av alla skolor i Sollentuna men även i andra kommuner i Sverige. På Barnrättsdagarna 24-25 april i Örebro berättar Sollentuna mer om projektet.

- I skolan får barn och unga lära sig om polisen, brandkåren och andra viktiga samhällsfunktioner, men sällan om socialtjänsten. Genom att socialtjänsten nu blir mer känd för barn och unga ökar chanserna att tidigare fånga upp de barn och unga som kan behöva socialtjänstens insatser, säger Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden.

Anpassad webb och särskild e-tjänst för ungaFör att göra socialtjänsten mer tillgänglig för unga har bland annat webbplatsen anpassats språkligt och visuellt. En e-tjänst för unga har tagits fram som gör att barn och unga enkelt kan skriva till socialtjänsten via webben och sedan bli uppringda.

-Vi har skapat ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans med våra ungdomar. De har fått agera som informanter men de har också anställts inom socialtjänsten. Att socialtjänsten anställer ungdomar är ett nytt grepp som också visar på att vi uppskattar deras kunskaper och åsikter ett stort värde, säger Maja Hagström, projektledare för ”Soc för unga”.

Anställda ungdomar tar fram texter och filmerMedprojektledarna, som är anställda ungdomar från kommunen, har deltagit i arbetet på olika sätt. De har exempelvis läst och kommenterat texter som publicerats på sollentuna.se samt varit med och tagit fram filmer om hur unga får kontakt med socialtjänsten.

- Detta projekt är unikt då vi har låtit unga vara delaktiga i varje steg i arbetet redan från start, bland annat genom att anställa ungdomar som medprojektledare. Genom att utgå från ungas åsikter och behov har vi stora möjligheter att lyckas med det vi vill uppnå, det vill säga att på bred front och i ett tidigt skede nå utsatta barn och unga och skapa förutsättningar för dem att påverka sin egen situation, säger Maja Hagström.

Projektet ”Soc för unga” drivs av Socialkontoret i Sollentuna i samarbete med anställda ung­domar, personal och elever på Gärdesskolan, barn- och utbild­ningskontoret och FoU Nordväst.

För ytterligare information, kontakta:
Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden, Sollentuna kommun
070-755 81 00, sonia.lunnergard@sollentuna.se

Maja Hagström, projektledare ”Soc för unga”, Socialkontoret, Sollentuna kommun
08-579 216 47, maja.hagstrom@sollentuna.se

Läs mer: https://www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/soc_for_unga/

I Sollentuna arbetar ungdomar och socialtjänsten tillsammans för att utveckla verksamheten. Målet är att tidigare nå ut till unga som är i behov av socialtjänstens insatser. På Barnrättsdagarna 24-25 april berättar Sollentuna om samarbetet med kommunens ungdomar för att förbättra socialtjänsten.

Läs vidare »

​Miljonbidrag till hållbarhetsarbete i Väsjön

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 13:39 CEST

Arbetet med det nya området Väsjön i Sollentuna tar ett rejält kliv framåt när Väsjön får miljonbidrag till socialt och grönt hållbarhetsarbete. Bidragen går bland annat till cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder och en parkour- och aktivitetsanläggning i området.

I juni byggs sista etappen av Frestavägen genom Väsjön

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 13:39 CEST

​I juni startar arbetet med att bygga om den södra och sista delen av nya Frestavägen som går genom området Väsjön. Vägen, som utvecklas till en stadsgata med gång- och cykelstråk, beräknas vara klar i april 2020. Anläggningsföretaget JVAB får uppdraget.

Det våras för fler hyresrätter i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 13:08 CEST

Nu påbörjar Sollentuna kommun ett planarbete som möjliggör för 200 nya hyresrätter i Rotebro. Bostadshusen planeras bli tre till fem våningar höga om byggs delvis på befintliga parkeringsytor.

Ny returpark i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 11:33 CET

Nu påbörjas planarbetet för Sollentunas första returpark. Förutom att slänga saker på återvinningen planeras det även för att besökarna ska kunna lämna in fungerade saker för återanvändning i returparken.

Sollentuna blir ny kompetenspartner på SETT

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:56 CET

​Det finns ett stort intresse för Sollentuna som skolkommun. I år är Sollentuna ny kompetenspartner på SETT -dagarna; en av årets viktigaste mötesplatser för digitalisering i skolan. Sollentunas drivande pedagoger är på plats och berättar om de digitala satsningarna i kommunen.

Vi satsar på elbilen - fler laddstationer i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 15:53 CET

Att köra på el ska vara enkelt. Oavsett om du har köpt, hyrt eller leasat en elbil eller el-hybrid ska det vara smidigt att ladda den i Sollentuna. Därför är SEOM och Sollentuna kommun med och bidrar. Vi har sedan tidigare flera laddplatser i och runt Sollentuna Centrum, och nu sätter vi upp ytterligare 22 stycken på ytterligare fem plaster i kommunen.

Om Sollentuna kommun

Adress

  • Sollentuna kommun
  • Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • 191 86 Sollentuna
  • Sverige
  • Vår hemsida