Oxunda vattensamverkan får Vattenakademins pris

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 14:55 CEST

​Oxunda vattensamverkan, bestående av sex medverkande kommuner i norra Stockholm, har fått Vattenakademins ”Stora Vattenpris” för det utomordentliga vattenvårdsarbete som framgångsrikt bedrivits i samverkan under två decennier.

Nyskriven musikal lyfter samhällets mest tabubelagda frågor

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 11:12 CEST

​Den 15 maj 2019 är det urpremiär av musikalen “Mitt Liv” med Teater Satelliten, Sveriges första inkluderade teater, i Sollentuna. En föreställning som ocensurerat blottar sårbarheten inom oss. Vad gömmer sig där inuti, som vi inte vågar berätta och som ingen annan ser?

Sollentunas cyklister är nöjdast i länet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 13:51 CET

Sollentunas cyklister är de nöjdaste i länet och bland de femte nöjdaste i landet när de får tycka till om sin hemkommun ur ett cykelperspektiv. Sollentuna är på väg att nå målet att bli Sveriges bästa cykelkommun!

Sollentuna blir viktigt centrum för Svensk friidrott

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 13:12 CET

​Sollentunavallen blir platsen för ett Prestationscentrum för mångkamp inom svensk friidrott. Det är ett unikt samarbete mellan flera friidrottsklubbar i Stockholm.

Wellstreet lanserar “The Factory” – Nordens största innovationshubb i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 15:29 CEST

​I Södra Häggvik i Sollentuna etableras 2019 “The Factory” – Nordens största innovationshubb. I den 14 000 kvadratmeterstora glasbyggnaden vid rondellen i Häggvik finns plats för upp till 100 startupbolag, en digital skola, vc-bolag, medelstora techbolag, gym, barnområde och restaurang.

Nytt projekt i norrort hjälper nyanlända att hitta arbete

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 07:40 CEST

Nu har Etableringslyftet, ett nytt EU-projekt för att hjälpa nyanlända att hitta jobb, startat. I Etableringslyftet samverkar myndigheter för att göra det möjligt för nyanlända att snabbare hitta ett arbete och komma till egen försörjning. Nu är Etableringslyftets lokaler i Sollentuna invigda och projektet i full gång.

– Nu går vi från ord till handling. Efter en tid av planering och förberedelser är drygt 40 personer inskrivna och i full gång med introduktionen. Tillsammans med regionens arbetsgivare skapar vi en dynamisk arbetsmarknad där vi tar tillvara de nyanländas kompetens och ger fler en möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet, säger Amir Amin, projektledare på Etableringslyftet.

Etableringslyftet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd anpassat för arbetsplatsen. Etableringslyftet för en dialog med arbetsgivare inom olika branscher, till exempel lager, städ, kök och butik. Fler deltagare är på väg in i projektet, som nu söker fler arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser.

– Att korta ner tiden det tar att etablera sig som nyanländ är väldigt viktigt. Jobb och egen försörjning är avgörande för möjligheten att forma sitt liv. Genom Etableringslyftet kan vi fokusera på varje individs förutsättningar och samtidigt matcha det med arbetsgivarnas behov av kompetens vid rekrytering. Det ska bli spännande att följa projektet och dess deltagare på vägen till jobb. Att projektet genomförs i samarbete i regionen och med arbetsförmedling skapar förutsättningar att lyckas, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun.

Etableringslyftet är ett samarbete mellan Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden (ESF) som ger ett stöd på ca 30 miljoner kronor, vilket motsvarar 65 % av budgeten. Projektet ska pågå i tre år.

Läs mer på www.etableringslyftet.se

För ytterligare information, kontakta:
Amir Amin, projektledare på Etableringslyftet
073-666 33 29, amir.amin@etableringslyftet.se

Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun
08-5792 22 80, henrik.thureson@sollentuna.se

Nu har Etableringslyftet, ett nytt EU-projekt för att hjälpa nyanlända att hitta jobb, startat. I Etableringslyftet samverkar myndigheter för att göra det möjligt för nyanlända att snabbare hitta ett arbete och komma till egen försörjning. Nu är Etableringslyftets lokaler i Sollentuna invigda och projektet i full gång.

Läs vidare »

Tillgängligare natur i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:50 CEST

​Nu blir Sollentunas naturreservat mer tillgängliga. Sammanlagt genomförs cirka 100 nya åtgärder i våra fyra naturreservat. Först ut är entrén till Järvafältet vid Väsby gård som nu står klar.

Fler studentbostäder i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 13:21 CEST

​Sollentuna kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för ett område i centrala Tureberg. Detaljplanen möjliggör att 70 nya smålägenheter, avsedda för studenter, kan byggas på Tellusvägen 13.

Sollentunas ungdomar väljer bort tobak och alkohol

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 12:35 CEST

Trenden håller i sig och allt fler unga i Sollentuna väljer bort tobak och alkohol. Nära 90 procent i årskurs nio och 80 procent i tvåan på gymnasiet är tobaksfria. Andelen ungdomar som använt narkotika är också lägre i Sollentuna jämfört med genomsnittet i länet. Det visar resultatet från årets Stockholmsenkät.

Mer än 26 000 elever i 341 skolor i Stockholms län har besvarat 2018 års Stockholmsenkät. I Sollentuna är det 1332 elever som har besvarat enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 78 procent.

Rökning bland Sollentunas unga är förhållandevis lågt. Andelen tobaksfria ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet har de senaste 10 åren ökat från cirka 60 procent till närmare 80 procent. I årskurs 9 är andelen tobaksfria ungdomar den högsta nivån sedan mätningarna startade 2008. Enkäten visar att det idag är 84 procent av flickorna som är tobaksfria. Vi kan se en ökning bland pojkar när det gäller användningen av snus. Hälften av pojkarna uppger att de köper sin tobak själva.

Trenden med minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar håller i sig. Bland niondeklassarna i Sollentuna är det 73 procent av pojkarna och 63 procent av flickorna som inte dricker alkohol, en ökning från förra mätningen. Vanligaste sättet att få alkohol är från syskon, kamrater eller syskons kamrater.

- Resultatet i undersökningen är ett viktigt underlag i kommunens arbete för att främja en hälsosam livsstil där barn och ungdomar, unga vuxna och föräldrar är särskilt prioriterade. Kommunen arbetar efter en femårig plan (ANDT-plan 2017-2021) kring alkohol, narkotika, doping och tobak. Planen bygger på samverkan mellan exempelvis skola, polis, socialtjänst och idéburna verksamheter. Arbetet samordnas av preventionssamordnare på socialkontoret, säger Kerstin Lidman socialchef, Sollentuna kommun.

Undersökningen visar att det bara skett en marginell ökning i andelen ungdomar som använt narkotika, liknande resultat syns även i länet, nationellt och internationellt. Cannabis är den vanligaste drogen. Pojkar använder narkotika i större utsträckning än flickor. Det är framförallt bland elever på årkurs 2 på gymnasiet där användandet av narkotika är vanligast. Ökningen bland pojkar i gymnasiet har gått från 22 procent till 25 procent och för flickor från 12 procent till 18 procent. Enkäten visar också att det är fler elever som haft möjlighet att prova narkotika men som valt att säga nej jämfört med de senaste mätningarna från 2014 och 2016. Enligt undersökningar är den vanligaste anledningen till varför ungdomar tackar nej är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Persson, preventionssamordnare, socialkontoret, Sollentuna kommun
08-579 213 22, kristina.persson@sollentuna.se

Elisabeth Bengtsson, avdelningschef för avdelning barn och vuxna, Sollentuna kommun
08-579 212 57, elisabeth.bengtsson@sollentuna.se

​Trenden håller i sig och allt fler unga i Sollentuna väljer bort tobak och alkohol. Nära 90 procent i årskurs nio och 80 procent i tvåan på gymnasiet är tobaksfria. Andelen ungdomar som använt narkotika är också lägre i Sollentuna jämfört med genomsnittet i länet. Det visar resultatet från årets Stockholmsenkät.

Läs vidare »

Fritidsmässan minfritid.nu för personer med funktionsnedsättning hålls på Arena Satelliten i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 07:30 CEST

Den 21 och 22 september fylls hela Arena Satelliten i Sollentuna med aktiviteter och artister. I år är det över 40 utställare som bjuder på upplevelser och prova-på aktiviteter för att inspirera till en aktivare fritid.

I år hålls den stora fritidsmässan minfritid.nu på Arena Satelliten i Sollentuna. Under två dagar i september får personer med funktionsnedsättning prova på en rad olika aktiviteter i syfte att inspirera till en aktivare fritid. Minfritid.nu är ett regionalt samarbete mellan kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Täby, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Inträdet är gratis.

-Vi är mycket stolta över att få vara värdar för fritidsmässan. Vi satsar stort på verksamhet för personer med funktionsnedsättning, så det känns extra bra att manifestera det med en mässa som samlar människor från hela Stockholm, säger Magnus Ramstrand (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna.

Sammanlagt är det åtta kommuner och över olika 40 utställare som bjuder på upplevelser och prova-på-aktiviteter. Exempel på aktiviteter som erbjuds är att sjunga, dansa, spela dataspel, testa olika hantverk och pyssla. För de som vill testa en sport finns det en hel idrottshall full med möjligheter. Här kan den intresserade prova på bland annat tennis, badminton eller kasta boccia. Det finns även mer anpassade sporter så som armcykling, spinncykling och showdown (pingis för synskadade). Utanför mässan finns djur att klappa.

På scenen i Satelliten uppträder en lång rad artister och mässan avslutas med innebandyturnering och danskväll.

Mässan min fritid.nu har genomförts sedan 2011 och hålls vartannat år i norrort och vartannat år i söderort.

Datum och tid: fredag 21 september kl. 9.00–14.00 och lördag 22 september kl. 10.00–13.00.
Plats: Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna, gratis inträde!

Ta del av hela programmet på minfritid.nu

För mer information, kontakta:
Anne Maddock, samordnare, minfritid.se, Sollentuna kommun
08-579 231 82, anne.maddock@sollentuna.se

Magnus Ramstrand, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Sollentuna kommun
08-579 214 95, magnus.ramstrand@sollentuna.se

Den 21 och 22 september fylls hela Arena Satelliten i Sollentuna med aktiviteter och artister. I år är det över 40 utställare som bjuder på upplevelser och prova-på aktiviteter för att inspirera till en aktivare fritid.

Läs vidare »

Om Sollentuna kommun

Adress

  • Sollentuna kommun
  • Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • 191 86 Sollentuna
  • Sverige
  • Vår hemsida