Dfvgdaqcfkwhgpg0nhng

Musikal på Satelliten med viktigt tema

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:04 CEST

​Årets musikal på Arena Satelliten i Sollentuna är allt annat än en vacker saga. Den handlar om hur det är att växa upp med en funktionsvariation. Skådespelare i musikalen är barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Press bjuds in till repetitionerna som äger rum 4, 5 och 7 maj. Premiär är den 17 maj. Välkomna!

Media no image

Socialtjänsten ska bli mer känd för barn och unga i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 07:47 CEST

Sedan ett år tillbaka har projektet ”Framtidens socialtjänst för barn och unga” pågått i Sollentuna kommun med målet att göra socialtjänsten mer tillgänglig och känd bland unga. Projektet resultat kommer att presenteras på en konferens i Sollentuna, där bland annat Cecilia Grefve, från Socialdepartementet kommer medverka.

Under eftermiddagen den 8 maj presenteras de resultat som framkommit ur projektet som finansierats med medel från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet har drivits av Socialkontoret i Sollentuna i samverkan med en kommunikationsbyrå samt utvecklats tillsammans med ungdomar och personal från Gärdesskolan i Sollentuna. I projektets förarbeten framkom att barn och unga har en allmänt negativ bild av ”soc” men att de ville veta mer om vad socialtjänsten gör, helst via skolan.

- I Sollentunas skolor får barn och unga lära sig om polisen, brandkåren och andra viktiga samhällsfunktioner, men sällan om socialtjänsten. Genom att socialtjänsten nu blir mer känd för barn och unga ökar chanserna att tidigare fånga upp de barn och unga som kan behöva socialtjänstens insatser, säger Sonia Lunnergård, socialnämndens ordförande (KD)

– Vi har lyssnat in vad ungdomarna önskar och har under året arbetat fram information till nya webbsidor som vänder sig till barn och unga samt en unik lärarhandledning för undervisning om socialtjänsten i skolan, säger Katarina Elmehed, projektledare på Socialkontoret i Sollentuna.

För att göra socialtjänsten mer tillgänglig för barn och unga har projektet även arbetat för att utöka kontaktvägarna in till myndigheten. - Barn och unga uppgav i förarbetet att de inte gärna ringer och allra minst på bestämda telefontider. Vi har därför infört en e-tjänst där unga kan skriva till socialtjänsten via ett webbformulär och sen bli uppringd av en socialsekreterare, berättar Katarina Elmehed.

Målet med projektet är att unga ska ges större möjligheter att påverka sin egen situation och vid behov söka hjälp. Nu är förhoppningen att projektets resultat sprids och används av alla skolor i Sollentuna kommun.

Några av de som medverkar under konferensen är Sollentunas socialchef Kerstin Lidman, representanter från ungdomsrådet för placerade barn och unga, rektor och lärare från Gärdesskolan samt Cecilia Grefve som är nationell samordnare för den sociala barn och ungdomsvården i Sverige.

För mer information, kontakta:
Katarina Elmehed, projektledare, Socialkontoret i Sollentuna,08-579 216 47, katarina.elmehed@sollentuna.se

Sedan ett år tillbaka har projektet ”Framtidens socialtjänst för barn och unga” pågått i Sollentuna kommun med målet att göra socialtjänsten mer tillgänglig och känd bland unga. Projektet resultat kommer att presenteras på en konferens i Sollentuna, där bland annat Cecilia Grefve, från Socialdepartementet kommer medverka.

Läs vidare »
Media no image
L4iy62n522eglydutveq Qzxwr7mdwqbvbbiuflbu

Besked om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 13:07 CET

Länsstyrelsen har återkommit med ett positivt besked gällande förhandsbeskedet på bygglovet för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken. Kommunen går nu vidare med planen men justerar förslaget till en ersättningsskola i mindre omfattning gällande byggnad och antal elever.

Kommunen har nu fått ett positivt besked från Länsstyrelsen avseende förhandsbeskedet på bygglovet för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Länsstyrelsens beslut innebär att kommunen kan fortsätta planeringen för en tillfällig ersättningsskola.

Kommunens nästa steg är att ansöka om ett tillfälligt bygglov. Ansökan kommer att baseras på ett justerat förslag som innebär att den tillfälliga ersättningsskolan kommer att vara mindre i omfattning (mindre byggnad och färre antal elever) samt omfatta en kortare tidsperiod än ursprungsplanen.

-  Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen är positiva till fortsatt utredning av byggnation av en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Kommunen har arbetat hårt för att finna en lösning som är bra för de som berörs, såväl närboende som föräldrar. Jag hoppas att förslaget välkomnas så att elever inom kort får nya fina skolor, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Bakgrunden till att förslaget justeras är att kommunen har lyssnat på de synpunkter som kommit in och sett över alla tänkbara lösningar ännu en gång. Överklagandeprocessen har även inneburit att den ursprungliga tidsplanen har förskjutits. Det medför att förslaget att evakuera tre skolor till en ersättningsskola i Fågelsångsparken inte längre ses som det mest effektiva eftersom skolorna är i behov av tidigare evakueringslösningar.

Kommunen planerar nu för att en skola, Töjnaskolan, ska evakueras till den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken. I den tidigare planen ingick tre skolor, Töjnaskolan, Eriksbergsskolan och Gärdesskolan.

-  Äntligen kan vi börja planera för evakuering och flytt av Töjnaskolans elever och personal till en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Den här lösningen kommer vara den bästa möjliga för skoleleverna och personalen med en bra och trygg skolmiljö under tiden då deras nya skola blir byggd. Jag ser fram emot att inom kort ta det första spadtaget för den nya Töjnaskolan, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

En ansökan om det tillfälliga bygglovet kommer att skickat in till miljö- och byggnadsnämnden under den närmaste veckan. Den tillfälliga ersättningsskolan beräknas stå klar till höstterminen 2018.

Läs mer om kommunens evakueringsplaner

Information finns även på respektive skolas webbplats:TöjnaskolanGärdesskolan och Eriksbergsskolan

Länsstyrelsen har återkommit med ett positivt besked gällande förhandsbeskedet på bygglovet för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken. Kommunen går nu vidare med planen men justerar förslaget till en ersättningsskola i mindre omfattning gällande byggnad och elever.

Läs vidare »
Obecrc9hiqrswfsxd84s
Klmcqc28ckzvjor1wiv7 Qzxwr7mdwqbvbbiuflbu

Sollentuna Friidrottshall utsedd till Årets Idrottsarena

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:27 CET

​Sollentuna Friidrottshall utsågs idag till Årets idrottsarena i Sveriges av tidningen Sport & Affärer. Den nya modellen för samarbetet i regionen premieras.

Media no image
Br9d3q5k7qqbc9kqcfsu

Hyresrätter prioriteras i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 11:27 CET

Intresset för hyresrätter har ökat i hela Stockholms län, både bland byggföretag och bostadssökande. AB Sollentunahems uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2024 får därför hög prioritet när kommunen nu planerar kommande nybyggnationer.


Intresset för hyresrätter som boendeform har fått ett uppsving i Stockholms län. För unga som vill ta sig in på bostadsmarknaden är hyresrätter ett attraktivt alternativ, och allt fler byggföretag väljer att satsa på hyresrätter istället för bostadsrätter i sina nyproduktioner. Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se över pågående projekt i kommunen. Uppdraget innebär att göra en prioritering för hur uppdrag ska hanteras och hur nya uppdrag ska bedömas. I december 2016 beslutade kommunfullmäktige om ett ägardirektiv som innebär att det kommunala bostadbolaget AB Sollentunahem ska bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2024. Det är ett uppdrag som nu får hög prioritet enligt den nya modellen.


Sollentuna kommun och AB Sollentunahem har tillsammans diskuterat en lämplig utbyggnadsordning för att nå målet om 1 500 bostäder, samt i vilken takt planläggning och utbyggnad kan genomföras.

- Vi har ett mycket bra samarbete mellan Sollentunahem, miljö- och byggnadskontoret samt Stadsbyggnadsavdelningen när det gäller att fullfölja det viktiga uppdraget Sollentunahem har för att kunna bygga dessa 1 500 nya hyresrätter, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

AB Sollentunahem har möjlighet att bygga 800 nya bostäder i befintliga projekt. I nya planer kan ytterligare 900 bostäder tillkomma under åren 2018-2020. De nya projekten möjliggör för 200 bostäder i Rotsunda, 350 bostäder i Edsberg och 200 bostäder i Helenelund. De nya bostäderna ska huvudsakligen byggas på Sollentunahems egen mark, men som undantag föreslås de även få möjligheten att bygga 150 nya hyresrätter i Väsjön genom en så kallad markanvisning. Det innebär att Sollentunahem får rätt att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett markområde som kommunen äger.

- Prioriteringen av befintliga projekt, nya tillkommande projekt och markanvisningen i Väsjön, ligger helt i linje med den strategi den politiska majoriteten arbetat efter under flera år. Vi ser framemot många spadtag, men framförallt många invigningar av ännu fler hyresrätter i Sollentuna kommun, säger Thomas Ardenfors (M).

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun
08-579 216 88, thomas.ardenfors@sollentuna.se

Manfred Holmelin, tf stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun
08-579 228 12, manfred.holmelin@sollentuna.se

​Intresset för hyresrätter har ökat i hela Stockholms län, både bland byggföretag och bostadssökande. AB Sollentunahems uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter fram till år 2024 får därför hög prioritet när kommunen nu planerar kommande nybyggnationer.

Läs vidare »
Kwqmly9nxridhzcs16rk
Br9d3q5k7qqbc9kqcfsu

Klartecken för drygt 300 nya bostäder i Väsjön

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 07:30 CET

Sollentuna kommuns andra markförsäljningstävling för bostadsområdet Väsjön har avgjorts. Det innebär klartecken för drygt 300 nya bostäder varav merparten blir hyresrätter.

Media no image
Rbjmxs1rmid0ptpca73l

Sollentuna rekommenderar boende på Widaby att flytta

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:43 CET

Sollentuna kommun rekommenderar nu boende på äldreboendet Widaby i Viby att flytta till andra boenden. Boendet Widaby drivs av Frösunda Omsorg och anledningen till kommunens rekommendation till flytt är brister i verksamheten.


Sollentuna kommun har sedan december 2016 haft boende från kommunen på Frösundas äldreboende Widaby i Viby. Kommunen har uppmärksammat brister i verksamheterna och har begärt att Frösunda ska åtgärda dessa, både genom beställningsstopp och vite. Men då Frösunda inte har levt upp till vad de har åtagit sig enligt LOV-avtalet med Sollentuna kommun rekommenderar nu vård- och omsorgskontoret de boende att flytta till andra boenden.

- Jag är mycket bekymrad över att utföraren inte kommer tillrätta med problemen på Widaby. Människor som bor på ett vård- och omsorgsboende och som är beroende av hjälp ska alltid få ett gott bemötande och en professionell omsorg. I Sollentuna ska alla kunna åldras värdigt och tryggt. Detta kan vi aldrig tumma på och därför ser vi ingen annan lösning än att erbjuda möjlighet till den som vill flytta till ett annat boende, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Under måndagen hölls ett informationsmöte om situationen på Widaby med boende och anhöriga. För de som väljer att flytta från Widaby omgående har kommunen tagit fram två alternativa boenden som finns tillgängliga. Kommunen kommer även att hjälpa till med flytten så långt det är möjligt.


För ytterligare information, kontakta:
Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden,
anna-lena.johansson@sollentuna.se,  073 - 915 22 06

Karin Proos, förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret
karin.proos@sollentuna.se, 08-579 223 50

Sollentuna kommun rekommenderar nu boende på äldreboendet Widaby i Viby att flytta till andra boenden. Boendet Widaby drivs av Frösunda Omsorg och anledningen till kommunens rekommendation till flytt är brister i verksamheten.

Läs vidare »
Bhs2sxaz9qk4obc1b7go
Br9d3q5k7qqbc9kqcfsu

Sollentuna får 15 miljoner i bidrag för bostadsbyggande

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 14:16 CET

​Sollentuna kommun har beviljats statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Bidragets storlek beror på hur många bostäder kommunen gett startbesked de senaste 12 månaderna. Sollentuna får ett bidrag på drygt 15 miljoner.

Aylxvy9peqqlxpvdy33i
Hpv6kbwqikd0lwnylx9a

Anna Ternheim tilldelas Sollentuna kommuns stora kulturstipendium

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 14:49 CET

​Nu delar Sollentuna kommun ut sammanlagt 150 000 kr i stipendier för prestationer och initiativ inom kultur- och fritidsområdet. Det stora kulturpriset går till kompositören och artisten Anna Ternheim.

Media no image
Pxta0wuhh1jibbrshmkd

EU-bidrag ger fler nyanlända möjlighet till arbete

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 11:52 CET

Sollentuna kommun har tillsammans med Sigtuna kommun, Upplands Väsby och Arbetsförmedlingen fått ett bidrag på 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) för att nyanlända snabbare ska få arbete. Projektet, som kallas ”Etableringslyftet”, startar i december och pågår cirka tre år.

Målgruppen för projektet är nyanlända som har varit inskrivna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i minst ett år. Genom att få möjlighet till arbete snabbare och kortare väg till egen försörjning och minskar behovet av ekonomiskt bistånd.

– Det är roligt att vi lyckats få finansiering att tillsammans genomföra etableringslyftet. Projektets mål är att korta vägen till arbete och egen försörjning för nyanlända under etableringstiden. Då behövs flera insatser samtidigt och tidigt, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Etableringslyftet startar redan i december med en analysfas, och därefter startar själva projektet med att få nyanlända i arbete. Individen får då en traineetjänst som ger arbetsgivaren möjlighet att prova den sökande. Om den sökande saknar formell utbildning för att få tjänsten kan hen få kompetensutveckling, till exempel en yrkesutbildning.

– Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta våra satsningar för att få fler människor i arbete. Att vi får detta EU-stöd i hård konkurrens med andra ger oss stora möjligheter att medverka till människors egenförsörjning och integration i vårt samhälle på arbetsplatsen, säger Anders Bjur, utvecklingsstrateg i Sollentuna kommun.

Kommunerna i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby har en gemensam projektledare som håller ihop projektet. Samtliga lokala arbetsmarknader kommer att vara öppna för deltagarna oavsett var hen bor. Det innebär att en deltagare som passar bäst för ett jobb i Sigtuna kommer att bli matchad dit oavsett om hen bor i Sollentuna eller Upplands Väsby.

De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är:

  • Personer som är mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.
  • Personer som fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

För mer information, kontakta:
Henrik Thureson (L), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
08-579 22 280, henrik.thureson@sollentuna.se

Anders Bjur, utvecklingsstrateg, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
08-579 21 818, anders.bjur@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tillsammans med Sigtuna kommun, Upplands Väsby och Arbetsförmedlingen fått ett bidrag på 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) för att nyanlända snabbare ska få arbete. Projektet, som kallas ”Etableringslyftet”, startar i december och pågår cirka tre år.

Läs vidare »

Om Sollentuna kommun

Adress

  • Sollentuna kommun
  • Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • 191 86 Sollentuna
  • Sverige
  • Vår hemsida