Skip to main content

Taggar

Sollentuna kommun 30 politik 16 förtroendevald 12 förvaltningschef 5 gruppledare 4 förtroendeval 4 Sollentuna 4 pressbild politiker 2 pressbild tjänsteman 2 näringsliv 1 kommundirektör 1 anki elken (sp) 1 ordförande i kommunfullmäktige 1 2:e vice ordförane i kommunfullmäktige 1 näringslivschef 1 karin proos 1 elisabeth thelin 1 Henrik Thunes (M) 1 stadsbyggnadschef 1 ordförande i socialnämnden 1 per altenberg (fp) 1 ordförande i vård- omsorgsnämnden 1 företag 1 chef överförmyndare 1 anna hamberg 1 kommunikation 1 björn kalrsson (m) 1 ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 1 katarina kämpe 1 pierre carlsson 1 1:e vice ordförande i kommunfulmäktige 1 thomas ardenfors (m) 1 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 1 ordförande i kultur- och fritidsnämnden 1 helene bengtson 1 mona birgetz 1 lilian lala (s) 1 sonja lunnergård (kd) 1 ordförande i stadsbyggnadsnämnden 1 freddie lundqvist (s) 1 Niklas Roos af Hjelmsäter 1 moa rasmusson (fp) 1 solleuntuna kommun 1 peter godlund (mp) 1 kommunalråd 1 personalchef 1 ann-charlotte zetterberg 1 ludvig aspling (sd) 1 christina leifman 1 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 1 administrativ chef 1 kommunalvård 1 kerstin lidman 1 ordförande i trafik- och fastighetsnämnden 1 barkat hussain (v) 1 utbildnings- och arbetsmarknadskontoret 1 ordförande i barn- och ungdomsnämnden 1 vård- omsorgskontoret 1 press 1 kultur- och fritidskontoret 1 oppositionsråd 1 anna-lena johansson (fp) 1 oscar nyströmer (m) 1 socialkontoret 1 miljö- och byggnadskontoret 1 magnus ramstrand (kd) 1 Visa alla taggar

 • Ordförande arbetsmarknads- och utbildningsnämnden
 • henrik.twkbftgmrhehuscwqrekxson@mklssotvllvedqbientueena.se
 • 072-323 73 51

 • Ordförande barn- och ungdomsnämnden
 • soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se
 • 08-579 215 86

 • Ordförande miljöutskottet
 • carina.knorpp@sollentuna.se
 • 073-915 26 65

 • Förvaltningschef , Trafik- och fastighetskontoret
 • manfred.holmelin@sollentuna.se
 • 08-579 228 12

 • Förvaltningschef Barn- och utbildningskontoret
 • lee.orhmbewcrsaptthaon@sollezsntuna.se
 • 08-579 213 01

 • Chef överförmyndare
 • anuyn-charlotte.ekzeqetttgerbeghseutearg@sxlegoljdlentcpunfza.apjlbuviuese
 • 08-579 217 01

 • Administrativ chef
 • pierre.karlsson@sollentuna.se
 • 08-579 215 20

 • Näringslivschef
 • anna.hamberg@sollentuna.se
 • 08-579 229 80

 • Personalchef
 • ivmozunaqvpm.birgefojstzrrpe@squollezosqlrcpntpyqjuna.se
 • 08-579 214 29
 • 073-915 14 29

 • Stadsbyggnadschef
 • christina.leifman@sollentuna.se
 • 08-579 223 66

 • Förvaltningschef, kultur- och fritidskontoret
 • nivcbzklyqasxxhn.roos.aqafro.hjelmnpsacltewnsfr@sollhsauenqstuna.smze
 • 08 – 579 228 92

 • Förvaltningschef, miljö- och byggnadskontoret
 • elisabeth.thelin@sollentuna.se
 • 08-579 214 85
 • 073-915 14 85

 • Förvaltningschef, vård- omsorgskontoret
 • gygskariitn.proozpuqs@gfgdyhsowkllymmjenituvtudqna.ssye
 • 08-579 223 50

 • Förvaltningschef, socialkontoret
 • ypkersdzgmtin.liqidmpvlskyan@scbolletsntbqunpca.vbse
 • 08-579 212 86
 • 073-915 12 86

 • Förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
 • helene.bengtson@sollentuna.se
 • 08-579 223 26

 • Kommundirektör
 • katarina.kampe@sollentuna.se
 • 08-579 210 15
 • 070-815 10 15

 • Gruppledare
 • ludvqadwghvcveigay.agxcnfispzwlixgkyngqrah@swlgvoltklzpzdsleeicuzgntqxunxojxavghuna.buacse
 • 08-754 85 14
 • 070-554 42 13

 • Gruppledare
 • anqkykxskiiaoo.elkpzywufsdqienruhe@solzmleonntunluzxbfncima.vhse
 • 070-220 79 94

 • Gruppledare
 • barkat.husrnoysehdekxbin@swzqeollekgntrpuna.se
 • 070-498 29 83

 • Gruppledare
 • peter.ppgomegbdldlunkxd@sollkaentuyknamk.sdsmjcxaxlklae
 • 08-579 216 76
 • 073-915 16 76