Hl3rsppzjftn1sboekxi

27-29 november är det dags för julmarknad i Slottslängorna

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 14:50 CET

På fredag inleds årets julmarknad i Slottslängorna. Programmet är fullspäckat och bjuder bland annat på julstök för barnen, musikframträdanden och försäljning av lokala delikatesser.

W7q4i0zsisdrhyxewgll

​Även Sölvesborg hedrar offren i Paris

Nyheter   •   2015-11-16 10:23 CET

Sölvesborgs kommun samt våra förbund och bolag kommer idag den 16 november kl. 12.00 att tillsammans med resten av Europa hålla en tyst minut för att hedra offren i Paris och alla andra våldsdrabbade människor i världen. Vi kommer även under dagen att flagga på halvstång. Vi vill på detta sätt visa att vi står upp för demokrati och alla människors lika värde.

Media-no-image

​KRAV-certifiering klar!

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 18:00 CET

Välkomna till Törnsångarens kök (Folketshusgatan 63, Bromölla) torsdagen den 12 november kl. 11:30. Då berättar vi mer om att vi nu blivit KRAV-certifierade.

Under året har det arbetats aktivt med att förbereda våra 33 kök för en KRAV certifiering. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Tillsammans med vår personal har vi valt att certifiera oss på nivå ett, vilket innebär att inköpen är minst 25 % ekologiskt alternativt att 15 livsmedel är helt utbytta till KRAV/eu eko/MSC, varav minst 50 % KRAV. Vi har valt att byta ut 15 produkter mot EKO/KRAV.

All personal har genomgått utbildningar, både internt och externt för att få mer kunskap om vad KRAV innebär. Vi har även utbildat internrevisorer inom verksamheten och dessa har gjort revisioner i alla våra kök. En revision görs för att säkerställa att regler följs samt att kontrollera att åtgärder leder till förbättringar och att eventuella avvikelser åtgärdas enligt överenskommelse. Vid en revision tittar man bland annat på att de ekologiska livsmedlen finns i köket, att rätt kemprodukter används och att man källsorterar. Man följer även upp att alla i köket har grundläggande kunskaper kring eko och KRAV.

Innan KRAV certifieringen blev godkänd var ett certifieringsorgan, en organisation som är ackrediterad för att kontrollera och certifiera enligt KRAV:s regler, ute och gjorde externa revisioner i ett stort antal kök och ledningssystem, dokumentation samt rutiner kontrollerades. Vi blev godkända och är nu certifierade som kedja.

Vi hoppas med detta nå en högre andel ekologiskt i våra kök, visa att vi värnar om djur och natur samt hålla en hög kvalitet på måltiden.

För mer information kontakta:
Verksamhetschef Måltider Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
Jenni Sällberg 
Telefon: 0456-81 61 52
E-post: jenni.sallberg@sbkf.se

Verksamhetsutvecklare Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
Malin Folkesson
Telefon: 0456-81 61 50
E-post: malin.folkesson@sbkf.se

Kommunstyrelsens Ordförande Sölvesborgs kommun
Helene Björklund
Telefon: 0456-81 61 24
E-post: helene.bjorklund@solvesborg.se

Kommunstyrelsens Ordförande Bromölla kommun
Jenny Önnevik
Telefon: 0456-82 21 12
E-post: jenny.onnevik@bromolla.se

Välkomna till Törnsångarens kök (Folketshusgatan 63, Bromölla) torsdagen den 12 november kl. 11:30. Då berättar vi mer om att vi nu blivit KRAV-certifierade. Under året har det arbetats aktivt med att förbereda våra 33 kök för en KRAV certifiering. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på bland annat djuromsorg och klimatpåverkan.

Läs vidare »
Wqzdu7ahw8pwtjiavcvm

Informationsmöte om Equal park

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 10:12 CET

I våras fick Sölvesborgs kommun tillsammans med markägaren igenom en ansökan på Boverket för en trygg och jämlik utemiljö – Equal park - vid kvarteret Danmark på asfaltsytan vid Skofabriken och Norreboden (korsningen Nygatan och Norra Bryggerigatan). Efter sommaren har inblandade parter suttit ner och löst de praktiska delar som berörs vid bygget av parken.

Eupyyl6fnkrrslehrhqo

Dregen kommer till Sölvesborg för att möta rockintresserade ungdomar

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 10:00 CEST

​Vecka 44 har barnen höstledigt från skolan, och då är det också Kulturkalas i Sölvesborg. Fritidsgården Skofabrikens lov-aktiviteter går i år i hårdrockens tecken. I samarbete med Sweden Rock Festival AB kommer de nämligen att bjuda bl.a. på rockquiz, studiebesök - och en exklusiv föreläsning/livespelning med Dregen från Backyard Babies.

Media-no-image

Finns det intresse för biogas i Sölvesborg?

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 10:47 CEST

Vi vill veta hur intresset för biogasfordon ser ut i Sölvesborg. För att få reda på detta har vi nu en enkät på vår hemsida www.solvesborg.se/biogas Enkäten vänder sig till privatpersoner, företag och offentliga aktörer. Parallellt med att enkäten ligger ut så tar vi personlig kontakt med flera företag i kommunen för att informera om biogas.

Kommunen håller på att ta fram underlag i ett projekt för att se möjligheten att etablera ett biogastankställe. Tankstället kommer att kunna användas både för privat bruk, företag och offentliga aktörer. Sölvesborgs matavfall sorteras genom våra hushållssopor och tas omhand av VMAB i Mörrum. Soporna blir till biogas som uppgraderas så det kan användas i fordon. Genom biogasanläggningen har vi ett tydligt lokalt kretslopp.

Vi arbetar också för en fossilbränslefri fordonsflotta 2030 enligt det regionala målet i Blekinge. Utsläpp av koldioxid från fordon minskar drastiskt med användning av biogas. Biogasfordon är ett bra komplement till infrastrukturen för elfordon som kommunen redan har. Elfordon kan prioriteras till korta resor och biogas är mer lämpat för fordon som kör längre sträckor och/eller är av tyngre modeller.

Projektet kommer att slutföras i november 2015.
Ansvarig projektledare Helen Gårner och Ann-Charlott Andersson.

Vid frågor kontakta ansvarig projektutredare Emelie Widerberg, emelie.widerberg@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Kommunen håller på att ta fram underlag i ett projekt för att se möjligheten att etablera ett biogastankställe. Tankstället kommer att kunna användas både för privat bruk, företag och offentliga aktörer. Sölvesborgs matavfall sorteras genom våra hushållssopor och tas omhand av VMAB i Mörrum. Soporna blir till biogas som uppgraderas så det kan användas i fordon.

Läs vidare »
Htrfuov7kv0mpugcd2ag

​Filmpremiär för att inspirera till kraft, mod och möjligheter

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 13:15 CEST

​För att illustrera möjligheterna och inspirera invånare och lokala företag i Blekinge har projektet ”Till havs!” tagit fram informationsfilmen ”Känner du igen en möjlighet när den rufsar dig i håret?” som nu kommer att användas i samband med presentationer, konferenser och spridas viralt över nätet.

Media-no-image

Vänorter på besök i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 08:02 CEST

Den 2-3 september får Sölvesborg besök från vänorterna Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Fokus för årets program ligger på funktionshinderomsorg och privat företagande.

- Det är viktigt med internationellt utbyte. Vi lär oss av varandra och framförallt får vi möjlighet att visa upp allt det fina arbete som utförs här varje dag, berättar Heléne Björklund, kommunstyrelsens ordförande. Företagarna har ansvarat för delar av programmet och det känns mycket bra att vi har ett gott samarbete oss emellan här i Sölvesborg.

Det blir också ett besök på Strandvallen inför U21 landskampen med information från Mjällby AIF
om hur de arbetar i föreningen, om samarbetet med kommunen och om hur funktionshindrade kan inkluderas i föreningslivet.

Avtalet med Wolgast tecknades i mars 1991 och avtalet med Malbork tecknades i september 1999. Delegationerna är sju från Wolgast och sju från Malbork. De kommer att bo på Stadshotellet och Vita Huset här i Sölvesborg.

- Jag ser fram emot att få välkomna dem till Sölvesborg. Det har hänt mycket sedan de var här förra gången 2010. Jag har en bra och personlig relation med borgmästaren i Wolgast, vi känner varandra väl. I Malbork har de nyligen bytt borgmästare och han har tyvärr inte möjlighet att komma den här gången, avslutar Heléne.

Bifogat finns programmet och deltagarlistan i sin helhet. 

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Den 2-3 september får Sölvesborg besök från vänorterna Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Fokus för årets program ligger på funktionshinderomsorg och privat företagande.

Läs vidare »
Media-no-image

Samarbetet för att fånga möjligheterna med havsbaserad vindkraft fortsätter

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 14:53 CEST

Projektet till ”Till Havs!” vars syfte är att fånga havsbaserade vindkrafts möjligheter för Blekinge fortsätter och media bjuds in för att närvara vid undertecknandet av parternas samarbetsavtal i den gamla fiskestugan Jullas hus i Nogersund

Energimyndigheten, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att bevilja Sölvesborgs kommun, företagarnätverket Tech Network och Energikontoret Sydost stöd för en fortsättning av projektet ”Till Havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge.” Projektets syfte är att i samband med projektering och bygge av vindkraftsparkerna Taggen och Blekinge Offshore i Hanöbukten försäkra sig om att arbetstillfällen och regional tillväxt kommer regionen till godo. Projektet löper från
1 augusti 2015 till 31 maj 2016.

Nytt för projektet är att Sölvesborgs kommun satsar ännu tydligare på samarbete mellan kommunernas näringslivskontor och intensifierar arbetet med information om möjligheterna för företagen att dra nytta av etableringarna. Byggprojekten som planeras utanför Blekinges kust beräknas tillsammans kunna bli dubbelt så stora som Öresundsbron eller fyra ESS-anläggningar i Lund.

Ännu en nyhet är att Sölvesborgs kommun under projekttiden anställt en projektledare som kommer att arbeta heltid med att främja samverkan mellan näringsliv, kommuner och vindkraftsföretagen. Projektledare är Heidi Laine Lundgren som tidigare arbetat med både kommunikation och regionala tillväxtfrågor i Region Skåne.

Projektet ”Till havs!” är ett samarbete mellan Sölvesborgs kommun, Tech Network och Energikontoret Sydost. Vid undertecknandet deltar kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg Heléne Björklund (S), Ulf Hansson VD för Energikontor Sydost och Leif Persson styrelseordförande för Tech Network.

Tid: fredagen den 28 augusti kl. 11.00

Plats: Jullas hus på Skepparvägen i Nogersund

Parkera gärna vid Betels blåa hus på Rullstensvägen

Vid frågor vänligen kontakta

Heidi Laine Lundgren
projektledare ”Till havs!”
0456-81 61 08

Heidi.lainelundgren@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Projektet till ”Till Havs!” vars syfte är att fånga havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge fortsätter och media bjuds in för att närvara vid undertecknandet av parternas samarbetsavtal i den gamla fiskestugan Jullas hus i Nogersund.

Läs vidare »
Media-no-image

Äntligen 17 000 i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:39 CEST

Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin
passerat 17 000-gränsen.

- Efter att under en längre tid ökat vår befolkning är vi nu 17 003 invånare.
Av vad jag kan se är det en stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och
utflyttade) som ligger bakom. Befolkningssiffran varierar dag för dag, så nästa
vecka kan det ha gått ned något, men trenden är tydlig: Sölvesborg växer, säger
tf. kommunchef Lars Ericsson.

Inom kort påbörjas bygget av två nya flerbostadshus i den nya stadsdelen Ljungaviken.
I stadskärnan står snart ett nytt flerbostadshus inflyttningsklart.

- Att vi nu blivit 17 000 invånare visar att vi är på rätt väg och att vi har en attraktiv kommun att bo och driva företag i. Våra investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik gör att vi har bra förutsättningar att fortsätta växa, säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Ericsson, Tf. kommunchef

Tfn: 0456-81 61 91
Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande
Tfn:0456-81 61 24
Epost: helene.bjorklund@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin ​passerat 17 000-gränsen. En stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och utflyttade) och investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik är några av anledningarna till att Sölvesborg växer och har goda förutsättningar att fortsätta göra det.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nicoliidna.sazallberkiwxhjkig@solvesborg.sjde
 • 0456-816109

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • caroline.malmsjo@solvesborg.se
 • 0456-81 61 60

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • wwanqlnahlse.lindhot@sbrdyolvesbqforg.mpse
 • 0456-81 61 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • thzzooergjese.hakansazypson@soskxwlveseuxxwmxeborg.spoqee
 • 0456-81 61 61