Htrfuov7kv0mpugcd2ag

​Filmpremiär för att inspirera till kraft, mod och möjligheter

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 13:15 CEST

​För att illustrera möjligheterna och inspirera invånare och lokala företag i Blekinge har projektet ”Till havs!” tagit fram informationsfilmen ”Känner du igen en möjlighet när den rufsar dig i håret?” som nu kommer att användas i samband med presentationer, konferenser och spridas viralt över nätet.

Media-no-image

Vänorter på besök i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 08:02 CEST

Den 2-3 september får Sölvesborg besök från vänorterna Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Fokus för årets program ligger på funktionshinderomsorg och privat företagande.

- Det är viktigt med internationellt utbyte. Vi lär oss av varandra och framförallt får vi möjlighet att visa upp allt det fina arbete som utförs här varje dag, berättar Heléne Björklund, kommunstyrelsens ordförande. Företagarna har ansvarat för delar av programmet och det känns mycket bra att vi har ett gott samarbete oss emellan här i Sölvesborg.

Det blir också ett besök på Strandvallen inför U21 landskampen med information från Mjällby AIF
om hur de arbetar i föreningen, om samarbetet med kommunen och om hur funktionshindrade kan inkluderas i föreningslivet.

Avtalet med Wolgast tecknades i mars 1991 och avtalet med Malbork tecknades i september 1999. Delegationerna är sju från Wolgast och sju från Malbork. De kommer att bo på Stadshotellet och Vita Huset här i Sölvesborg.

- Jag ser fram emot att få välkomna dem till Sölvesborg. Det har hänt mycket sedan de var här förra gången 2010. Jag har en bra och personlig relation med borgmästaren i Wolgast, vi känner varandra väl. I Malbork har de nyligen bytt borgmästare och han har tyvärr inte möjlighet att komma den här gången, avslutar Heléne.

Bifogat finns programmet och deltagarlistan i sin helhet. 

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Den 2-3 september får Sölvesborg besök från vänorterna Wolgast i Tyskland och Malbork i Polen. Fokus för årets program ligger på funktionshinderomsorg och privat företagande.

Läs vidare »
Media-no-image

Samarbetet för att fånga möjligheterna med havsbaserad vindkraft fortsätter

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 14:53 CEST

Projektet till ”Till Havs!” vars syfte är att fånga havsbaserade vindkrafts möjligheter för Blekinge fortsätter och media bjuds in för att närvara vid undertecknandet av parternas samarbetsavtal i den gamla fiskestugan Jullas hus i Nogersund

Energimyndigheten, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att bevilja Sölvesborgs kommun, företagarnätverket Tech Network och Energikontoret Sydost stöd för en fortsättning av projektet ”Till Havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge.” Projektets syfte är att i samband med projektering och bygge av vindkraftsparkerna Taggen och Blekinge Offshore i Hanöbukten försäkra sig om att arbetstillfällen och regional tillväxt kommer regionen till godo. Projektet löper från
1 augusti 2015 till 31 maj 2016.

Nytt för projektet är att Sölvesborgs kommun satsar ännu tydligare på samarbete mellan kommunernas näringslivskontor och intensifierar arbetet med information om möjligheterna för företagen att dra nytta av etableringarna. Byggprojekten som planeras utanför Blekinges kust beräknas tillsammans kunna bli dubbelt så stora som Öresundsbron eller fyra ESS-anläggningar i Lund.

Ännu en nyhet är att Sölvesborgs kommun under projekttiden anställt en projektledare som kommer att arbeta heltid med att främja samverkan mellan näringsliv, kommuner och vindkraftsföretagen. Projektledare är Heidi Laine Lundgren som tidigare arbetat med både kommunikation och regionala tillväxtfrågor i Region Skåne.

Projektet ”Till havs!” är ett samarbete mellan Sölvesborgs kommun, Tech Network och Energikontoret Sydost. Vid undertecknandet deltar kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg Heléne Björklund (S), Ulf Hansson VD för Energikontor Sydost och Leif Persson styrelseordförande för Tech Network.

Tid: fredagen den 28 augusti kl. 11.00

Plats: Jullas hus på Skepparvägen i Nogersund

Parkera gärna vid Betels blåa hus på Rullstensvägen

Vid frågor vänligen kontakta

Heidi Laine Lundgren
projektledare ”Till havs!”
0456-81 61 08

Heidi.lainelundgren@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Projektet till ”Till Havs!” vars syfte är att fånga havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge fortsätter och media bjuds in för att närvara vid undertecknandet av parternas samarbetsavtal i den gamla fiskestugan Jullas hus i Nogersund.

Läs vidare »
Media-no-image

Äntligen 17 000 i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:39 CEST

Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin
passerat 17 000-gränsen.

- Efter att under en längre tid ökat vår befolkning är vi nu 17 003 invånare.
Av vad jag kan se är det en stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och
utflyttade) som ligger bakom. Befolkningssiffran varierar dag för dag, så nästa
vecka kan det ha gått ned något, men trenden är tydlig: Sölvesborg växer, säger
tf. kommunchef Lars Ericsson.

Inom kort påbörjas bygget av två nya flerbostadshus i den nya stadsdelen Ljungaviken.
I stadskärnan står snart ett nytt flerbostadshus inflyttningsklart.

- Att vi nu blivit 17 000 invånare visar att vi är på rätt väg och att vi har en attraktiv kommun att bo och driva företag i. Våra investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik gör att vi har bra förutsättningar att fortsätta växa, säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Ericsson, Tf. kommunchef

Tfn: 0456-81 61 91
Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande
Tfn:0456-81 61 24
Epost: helene.bjorklund@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin ​passerat 17 000-gränsen. En stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och utflyttade) och investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik är några av anledningarna till att Sölvesborg växer och har goda förutsättningar att fortsätta göra det.

Läs vidare »
Media-no-image

Lars Ericsson blir ny kommunchef i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 08:30 CEST

Efter avslutad MBL-förhandling med de fackliga parterna är samtliga nu överens om att erbjuda nuvarande Barn- och utbildningschef Lars Ericsson tjänsten som kommunchef i Sölvesborg.

- Jag är väldigt glad för att vi kan få en snabb övergång och kontinuitet i allt det fina som vi jobbar med i Sölvesborg, bland annat vårt värdegrundsarbete, säger Heléne Björklund som är kommunstyrelsens ordförande. Vid intervjuerna i referensgrupper med fackliga representanter och medarbetare framkom det också att organisationen känner en trygghet i Lars Ericsson som är välkänd i organisationen.

Det formella beslutet tas på ett extrainsatt sammanträde med Kommunstyrelsen måndagen den 6 juli. Lön och anställningsvillkor är ännu ej förhandlade. Under förutsättning att beslut om anställning fattas så kommer diskussion om rekrytering av ny förvaltningschef för Barn och utbildning påbörjas omgående.

För mer information, kontakta gärna:
Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 0456-81 61 24
Epost: helene.bjorklund@solvesborg.se

Lars Ericsson, Förvaltningschef Barn och utbildning
Tfn: 0456-81 61 91
Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Efter nyss avslutad MBL-förhandling med de fackliga parterna är det nu överenskommet att erbjuda nuvarande Barn- och utbildningschef Lars Ericsson tjänsten som kommunchef i Sölvesborg. Det formella beslutet väntas fattas vid ett extrainsatt sammanträde med Kommunstyrelsen måndagen den 6 juli.

Läs vidare »
Media-no-image

Att betala rätt barnomsorgsavgift, en rättvise- och trygghetsfråga

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 14:15 CEST

Under våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen, på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, genomfört en avgiftskontroll för de som under 2013 hade barnomsorg. Detta för att säkerställa att alla familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Som förälder har man ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Att betala rätt avgift för sin barnomsorg är viktigt, inte minst ur rättvisesynpunkt. Avgiftskontrollen innebär att vi jämför de inkomstuppgifter som lämnats in med den taxerade årsinkomsten som finns registrerad hos Skatteverket.

 • -Syftet med kontrollen har varit att följa upp att rätt avgift debiterats, berättar Lars Ericsson som är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt med återbetalning som krav, fortsätter Lars Ericsson.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har debiterats kommer en avgiftsjustering att ske. Har du som förälder betalat in för mycket i avgift så kommer du att få en utbetalning. Har du betalat för lite så får du istället en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Arbetet med avgiftsjusteringen kommer att påbörjas i augusti 2015 och pågå året ut.

För frågor och mer information kontakta gärna:
Göran Lindgren
Projektledare Avgiftskontrollen
Tfn: 0456-81 61 98 Epost: goran.lindgren@solvesborg.se

Lars Ericsson
Förvaltningschef, Barn- och utbildning
Tfn: 0456- 81 61 91 Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

www.solvesborg.se/avgiftskontroll

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 900 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Under våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborgs kommun, på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, genomfört en avgiftskontroll för de som under 2013 hade barnomsorg. Avgiftskontrollen innebär att inlämnade inkomstuppgifter jämförs med den taxerade årsinkomsten som finns registrerad hos Skatteverket.

Läs vidare »
Vrvrz4lfwrjjcms86aoi

Mariette kommer till Killebom

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 11:50 CEST

Mariette gjorde succé i melodifestivalen 2015 med sin vackra ballad ”Don’t Stop Believing”, skriven av Miss Li och Sonny Gustafsson. Låten gick direkt in på svensktoppen och slutade på en tredjeplats i melodifestivalens final. Snart släpps en ny EP, och Mariette beger sig ut på turné och gör ett av sina stopp på årets Killebomfestival.

Zh18nemutv1piotkyjv2

​​Pressinbjudan: Avtackning Roger Zetterqvist

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 08:57 CEST

Idag hålls en officiell avtackning av kommundirektör Roger Zetterqvist.

Mcpkjwod6dnhleescxeq

En uppåtgående trend för företagsklimatet i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:53 CEST

​I Sölvesborg finns idag över 1600 företag och generellt sett kan man säga att det startas runt 100 företag varje år. I dagarna presenterade Svenskt Näringsliv en enkätundersökning gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner, Sölvesborg fortsätter att klättra uppåt.

Media-no-image

Bli vattensmart du också!

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 14:33 CEST

Sommaren är på väg, förhoppningsvis med mycket sol och värme. Pooler börjar fyllas, gräsmattan och de färgglada rabatterna ska vattnas och blomstra. Rockfestivalen står runt hörnet och snart strömmar hårdrockarna in för att uppleva årets Sweden Rock Festival. I Sölvesborgs kommun ansvarar Sölvesborg Energi för vattendistributionen av det kommunala dricksvattnet och sommaren innebär alltid ett ökat tryck på vattentillgången.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och under sommarperioden används en stor del av dricksvattnet även för bevattning av gräsmattor och rabatter, tvätt av bilar mm. Charlotta Wildt-Persson, chef för VA och Roger Mattsson, VD på Sölvesborg Energi, tror på att arbeta förebyggande och menar att vi alla kan hjälpas åt genom att vara smartare när det kommer till vår vardagliga förbrukning av vatten.

- Under senare år har vi fått införa bevattningsförbud, framförallt under Sweden Rock Festival och vissa gånger också under högsommaren, säger Charlotta. Årets förbrukning, så här långt, pekar mot ett rekordstort vattenuttag. För att inte riskera ett överuttag eller att våra abonnenter blir utan vatten, måste vi agera och jobba förebyggande. Det handlar om att vara sparsam när man använder sitt vatten – att bli vattensmart helt enkelt, menar hon. Det finns många små knep i vardagen som kan ha en avgörande skillnad i slutändan, speciellt om vi alla gör en insats. Ett av de enklaste, som kan ge stor effekt, är att stänga av vattnet när du borstar tänderna. Då sparar du cirka fyra liter varje morgon och kväll, tipsar Charlotta.

Den höga förbrukningen beror främst på att man i hushållen använder mer vatten idag än för några år sedan. Det tillsammans med de tillfälliga topparna, som under Sweden Rock Festival, gör att vi överbelastar ledningsnätet och tömmer våra reservoarer i en takt som vi inte hinner fylla på dem i.

- Vi kommer att behöva gå ut med ett bevattningsförbud med start runt Sweden Rock även i år, säger Roger. Vi hoppas på förståelse och hjälp från våra boende och abonnenter i kommunen, det har gett stor effekt tidigare när vi alla har hjälpts åt, menar han. Arbetet med att utöka kapaciteten för vattenproduktionen samtidigt som vi försöker få ner vatten-förbrukningen fortsätter, vi har flera projekt igång som syftar till att uppnå detta. Med hjälp från medvetna företags- och kommuninvånarinsatser ska vi lyckas - tillsammans blir vi vattensmarta, avslutar Roger.

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och under sommarperioden används en stor del av dricksvattnet även för bevattning av gräsmattor och rabatter, tvätt av bilar mm. Sölvesborg Energi tror på att arbeta förebyggande och menar att vi alla kan hjälpas åt genom att vara smartare när det kommer till vår vardagliga förbrukning av vatten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nicolina.sallberg@solvesborg.se
 • 0456-816109

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • cgcaaooarodbliugneds.mgrkckbalmsjouq@solvesbdqorg.se
 • 0456-81 61 60

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anna.lindh@solvesborg.se
 • 0456-81 61 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hujbmlrzhytherwuese.exkqkxtjhakayhpynsson@soithvynmvecfhtflvesborg.se
 • 0456-81 61 61