Media no image

Sölvesborgs julhandel slår rekord – 60 % ökade sin omsättning

Nyheter   •   Jan 16, 2017 11:55 CET

Nu har vi siffrorna – 60 % av butikerna i Handelsföreningen i Sölvesborg ökade sin omsättning under julhandeln 2016 jämfört med föregående år, och över 70 % är nöjda med 2016 års julhandel! Detta enligt en enkätundersökning som gjorts hos medlemsbutikerna. 

Gemensam marknadsföring inför Black Friday

Förra året var första gången Handelsföreningen i Sölvesborgs medlemsbutiker marknadsförde sig gemensamt i samband med Black Friday, med mycket lyckat resultat. Det märktes både på omsättningen, och på antalet kunder i butikerna jämfört med en vanlig fredag. 

Traditionen med Black Friday har kommit till Sverige på senare år från USA. Det är en shopping- och readag som infaller dagen efter Thanksgiving i slutet av november, och då många amerikanare är lediga från sina arbeten. För både butiker och kunder markerar Black Friday starten för julhandeln.

Nya rekord för Julyran

Under andra adventshelgen stannade julhandeln i Sölvesborg till, för att sedan öka starkt igen. Den Julyra som anordnades, där kunderna fick stämplar i ett häfte för att sedan ha chansen att vinna tillbaka den summa de handlat för, slog också alla rekord 2016 i antalet inlämnade stämpelkort.

Konserten på Stortorget var ett välkommet inslag i julruschen, och många vann fina klappar i vår utlottning.

Tack till våra handlare och till alla er som handlat julklappar i Sölvesborg!

- Vi vill passa på att tacka våra handlare, och alla ni som handlat julklappar i Sölvesborg! Ni bidrar till långsiktiga investeringar och utvecklingsmöjligheter för branschen, vilket i sin tur skapar en attraktiv, hållbar handel och service i vår stad, säger handelsutvecklare Ann-Louise Bolin.

Läs mer

Handel i Sölvesborgs webbplats
Handel i Sölvesborgs Facebook-sida

Kontakt

Handelsutvecklare Ann-Louise Bolin
(Ett samverkansprojekt mellan Sölvesborgs kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna)
Mobiltelefon: 0702-10 76 66
E-post: ann-louise.bolin@solvesborg.se

Nu har vi siffrorna – 60 % av butikerna i Handelsföreningen i Sölvesborg ökade sin omsättning under julhandeln 2016 jämfört med föregående år, och över 70 % är nöjda med 2016 års julhandel! Detta enligt en enkätundersökning som gjorts hos medlemsbutikerna.

Läs vidare »
Media no image

Fastighetsägare ombeds koppla om sina dag- och dräneringsvattenledningar

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 10:00 CET

För att minska belastningen på spillvattennätet i vår kommun har
Sölvesborg Energi 
påbörjat en sanering av såväl ledningar som enskilda
fastigheter. Detta innebär att de fastighetsägare som har sitt dagvatten
kopplat direkt till spillvattenledningen kommer 
behöva koppla om det. 

Under januari månad kommer Sölvesborg Energi börja skicka ut ålägganden till de fastighetsägare som har sina dag- och dräneringsvattenledningar felkopplade samt har fått en förbindelsepunkt upprättad vid sin fastighet. Förbindelsepunkten gör att det är möjligt att koppla om sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattenledning.
– Vi kommer börja skicka åläggandet till fastighetsägare i Hällevik, Hörvik och Krokås men efter hand kommer fastighetsägare i hela kommunen att bli berörda, säger Bodil Werkström VA-strateg Sölvesborg Energi.

Som fastighetsägare i Sölvesborgs kommun har man vissa riktlinjer att förhålla sig till för hur man ska hantera dagvattnet från sin fastighet, i kort innebär detta att man som fastighetsägare är ansvarig för att ta hand om dagvattnet och för hur ledningar för spill- respektive dagvatten är kopplade.

– Genom att koppla om dagvattnet blir belastningen på spillvattennätet mindre vilket medför att vi minskar risken för stopp i avlopp och källaröversvämningar för fastighetsägarna, säger Bodil. Hon avslutar med att det även är en miljöaspekt eftersom man vid hög belastning i spillvattenledningarna kan tvingas släppa ut orenat vatten direkt ut i närliggande vattendrag.

Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, det mesta är regn eller smältvatten från snö och is. Dagvattnet tas om hand på olika sätt, beroende på vilka anslutningar som finns i närheten av fastigheten. I bästa fall är det kopplat till ett eget ledningssystem för dagvatten och då rinner vattnet oftast direkt ut till ett vattendrag eller havet utan att renas. Om dagvattnet istället är kopplat direkt till spillvattenledningar (dit vatten från hushållet är kopplat t.ex. tvätt-, disk- och toalettvatten) så förs det med till reningsverket och renas, utan att det egentligen behövs.
Vid stora skyfall eller snabb snösmältning kan det innebära att spillvattenledningarna blir såpass överbelastade att pumpstationer och reningsverk inte hinner med, och man blir då tvungen att ”brädda” för att kunna hantera det stora flödet. Det innebär att orenat spillvatten släpps direkt ut i en å, sjö, ett dike eller havet.

Kontaktuppgifter:

Bodil Werkström
VA-strateg
Tel: 0456-81 68 89
E-post: bodil.werkstrom@solvesborgenergi.se

Jonas Nordh
Abonnentingenjör
Tel: 0456-81 68 91
E-post: jonas.nordh@solvesborgenergi.se

Sölvesborg Energi ser till att du har el och fjärrvärme i ledningarna, rent vatten i kranen och ett säkert fibernät för datatrafik. Men vi laddar också vår plats på jorden med kraft av den andra sorten. Vi bygger ut och rustar våra nät för en framtid med lokal tillväxt och utveckling. Vi stöttar olika lokala initiativ, och vi har alltid miljöförbättring i tankarna. Och när vi tjänar pengar går överskotten tillbaka till orten och oss som bor här, har du tänkt på det? Vi gör helt enkelt vad vi kan för att ge växtkraft, lust och mod till Sölvesborgsområdet och för att det ska vara gott att leva här, hela året.

Läs vidare »
Media no image

Kommunjurist/kanslichef Caroline Oredsson slutar i vår.

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 16:33 CET

Kommunens kommunjurist/kanslichef Caroline Oredsson, sedan den förste februari 2015, väljer att gå vidare till ett annat jobb närmare hemorten. Hon avslutar sin anställning här den siste mars 2017. Fram till dess är hon fortsatt föräldraledig, vilket hon varit sedan juli förra året med familjens tredje barn.

Caroline har med sin gedigna kunskap och breda erfarenhet haft stor betydelse för kommunen. Hon har gjort stora insatser för att skapa struktur och bra processer när det gäller ärendehantering, styrdokument och koncernstyrning. På samma sätt har hon varit ett värdefullt stöd i konkreta juridiska frågor och i ledningsarbetet inom kommunen. Hon har också lett Kommunkansliet på ett bra och utvecklande sätt.

Vi önskar henne lycka till på det nya jobbet!

Sedan i oktober finns Camilla Carlén anställd som vikarierande kommunjurist (under Carolines föräldraledighet). Hon är anställd till och med augusti 2017.

F n pågår en översyn av kommunledningsförvaltningens organisation (däri ingår kommunkansliet). Inom ramen för denna översyn får vi också ta ställning till när och hur vi skall annonsera ut tjänsten som kommunjurist/kanslichef.

Frågor besvaras av undertecknad (0456/81 61 96) och kommunjurist/kanslichef Caroline Oredsson (0456/81 61 26).

Lars Ericsson
Kommunchef

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Kommunens kommunjurist/kanslichef Caroline Oredsson, sedan den förste februari 2015, väljer att gå vidare till ett annat jobb närmare hemorten. Hon avslutar sin anställning här den siste mars 2017. Fram till dess är hon fortsatt föräldraledig, vilket hon varit sedan juli förra året med familjens tredje barn.

Läs vidare »
Media no image

​Näringslivsrådet i Sölvesborg fokuserar på utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 13:04 CET

Vid ett framåtblickande möte hos Årets Företagare 2016: TekoTryck, genomfördes en workshop med ett fyrtiotal företagare om hur företagsklimatet kan utvecklas i Sölvesborg.

Engagemang var stort, och det kom det fram många konkreta idéer om vad som bör göras.

På Näringslivsrådets möte i slutet av november diskuterades idéerna från workshopen, och vilka aktiviteter som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.

För att näringslivet i Sölvesborg ska kunna utvecklas krävs det handling och aktiviteter från fler olika aktörer och det krävs ett samarbete runt vad som ska göras, säger Carina Centrén, Solixx Utvecklings AB och ordförande i Näringslivsrådet i Sölvesborg. I det arbetet har näringslivsrådet en viktig roll, fortsätter Carina.

Utveckling av företagsklimatet handlar om allt från att få bra service och snabba handläggningstider från kommunen, till att det finns forum för företagare att mötas. Det handlar om kompetensförsörjning, men även om kommunens attraktionskraft och tillgång till bostäder. En viktig del är även vilken form av stöd, råd och utbildning som företagare behöver för att utveckla sina respektive företag.

I näringslivsrådet kommer vi nu att se över vilka av aktiviteter som ska prioriteras. Åtgärder som kommer göras i samarbete mellan kommun och näringsliv, avslutar Carina Centrén.

Kontaktpersoner:
Carina Centrén, Solixx Utvecklings AB och ordförande i näringslivsrådet i Sölvesborg
Telefonnummer: 0454-347 47
E-post: carina.centren@svensktnaringsliv.se

Håkan Andersson, näringslivschef Sölvesborgs kommun
Telefon: 0456-81 61 22
E-post: hakan.andersson@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Vid ett framåtblickande möte hos Årets Företagare 2016: TekoTryck, genomfördes en workshop med ett fyrtiotal företagare om hur företagsklimatet kan utvecklas i Sölvesborg.

Läs vidare »
Euspmb6mldn2fgsrzk1v

Att flyga högt – the musical visas på bio

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:38 CET

Premiären är måndag den 5 december kl. 9.30. Då visas filmen för deltagarna i musikalen och inbjudna gäster. Det blir mingel innan filmen. Den visas sedan för allmänheten den 5 och 6 december kl. 18.00 samt den 7 december kl. 9.30 för bland annat elever på Mjällby skola.

Hj6jeop0apbjcxwz3lb4

Dags för traditionell julmarknad i Slottslängorna

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:45 CET

På fredag inleds årets julmarknad i Slottslängorna. Programmet är fullspäckat och bjuder bland annat på julstök för barnen, musikframträdanden och försäljning av lokala delikatesser.

F363zvtssidx8awmcex8

Bli duktig på nätkultur, fixa drömjobbet och låt kunderna sköta marknadsföringen: inspirationskväll med Jackie Kothbauer 28/11

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 15:27 CET

​Måndagen den 28/11 klockan 18:30 bjuder kommunens Näringslivskontor in företag i Sölvesborg till en inspirationskväll med föreläsning av Jackie Kothbauer. Sista anmälningsdag är på torsdag nästa vecka, den 24/11.

Media no image

Pressinbjudan: Välkommen till Workshop i projekt PIK

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 14:22 CET

Inom ramen för projektet PIK (Personal och Inkluderingskompetens)  organiseras workshop för kommunanställda som direkt eller indirekt arbetar med nyanlända eller asylsökande. Syftet är att deltagare i workshop tillsammans kartlägger vad som behövs för att förbättra kommunens arbete samt hur alla berörda kan mer effektivt samverka och utbyta erfarenheter. Resultatet av workshopen och andra aktiviteter som anordnas av projektet kommer att leda till en utbildning i inkluderingskompetens.

15 november - Furulundsskolans aula i Sölvesborg kl. 10.30 – 11.30

Kontakt
Projektledare: Magdalena Urbanska på 0456-81 61 16
magdalena.urbanska@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

PIK är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Socialförvaltningen i Karlskrona. Projektet medfinansieras av ESF (Europeiska Socialfonden).

Läs vidare »
Media no image

Toppsosse rufsas med vindkraft

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:24 CET

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Tomas Enerot besöker Sölvesborg den 14 november. Projektet Till havs har tillsammans med företaget Blekinge Offshore fått tillfället att presentera vilka möjligheter etableringarna av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten ger Blekinge. Tomas Enerot bjuds ner till Nogersunds hamn för att på plats få en visning av platsen för drift- och underhållshamnen samt det framtida besökscentret.

– Etableringen av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten är en nationell angelägenhet och det ska bli roligt att få presentera den för socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, säger Heidi Laine Lundgren, projektledare för Till havs.

Vid frågor och för ytterligare kommentarer kontakta
Heidi Laine Lundgren
projektledare Till Havs
0456-81 61 08
heidi.lainelundgren@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Välkommen till Workshop i projekt PIK

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 12:35 CET

Inom ramen för projektet PIK organiseras workshop för kommunanställda som direkt eller indirekt arbetar med nyanlända eller asylsökande. Syftet är att deltagare i workshop tillsammans kartlägger vad som behövs för att förbättra kommunens arbete samt hur alla berörda kan mer effektivt samverka och utbyta erfarenheter. Resultatet av workshopen och andra aktiviteter som anordnas av projektet kommer att leda till en utbildning i inkluderingskompetens.
 
9 november - Lokstallarna i Karlshamn, kl. 15.00 – 16.00

15 november - Furulundsskolans aula i Sölvesborg kl. 10.30 – 11.30

Kontakt:
Projektledare Magdalena Urbanska
0456-81 61 16 alt magdalena.urbanska@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 000 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Personal och Inkluderingskompetens är ett samverkansprojekt mellan Sölvesborg, Karlshamn, Olofström samt Socialförvaltningen i Karlskrona. Projektet medfinansieras av ESF (Europeiska Socialfonden). Under två år kommer 2 500 medarbetare att få kompetenshöjande insatser för att arbeta fram ett professionellt förhållningssätt kopplat till kommunernas mottagande av nyanlända/asylsökande .

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lanivhcolina.salrwlberixg@solvzxkobkergneszqopqsboavcbrgyldznxvc.se
 • 0456-816109

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • caroline.malmsjo@solvesborg.se
 • 0456-81 61 60

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • xzvgannapaxrfhka.ljyciubtidqinhndh@solventsbordpg.se
 • 0456-81 61 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • therjxese.hakansvnkfgyson@solveszzborgee.se
 • 0456-81 61 61

 • Presskontakt
 • Projektledare/kommunikatör
 • Till havs! Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge.
 • fdntigheidbxi.lainlyvpsedleldfsycxundgren@xnwpsolvesborukfrgix.soloqe
 • 0456-81 61 08
 • 0721-58 15 05