Media-no-image

Äntligen 17 000 i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:39 CEST

Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin
passerat 17 000-gränsen.

- Efter att under en längre tid ökat vår befolkning är vi nu 17 003 invånare.
Av vad jag kan se är det en stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och
utflyttade) som ligger bakom. Befolkningssiffran varierar dag för dag, så nästa
vecka kan det ha gått ned något, men trenden är tydlig: Sölvesborg växer, säger
tf. kommunchef Lars Ericsson.

Inom kort påbörjas bygget av två nya flerbostadshus i den nya stadsdelen Ljungaviken.
I stadskärnan står snart ett nytt flerbostadshus inflyttningsklart.

- Att vi nu blivit 17 000 invånare visar att vi är på rätt väg och att vi har en attraktiv kommun att bo och driva företag i. Våra investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik gör att vi har bra förutsättningar att fortsätta växa, säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Ericsson, Tf. kommunchef

Tfn: 0456-81 61 91
Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande
Tfn:0456-81 61 24
Epost: helene.bjorklund@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Nu har invånarantalet i Sölvesborg för första gången någonsin ​passerat 17 000-gränsen. En stark nettoinflyttning (skillnaden mellan in- och utflyttade) och investeringar i nya stadsdelar, en bra kommunal service och utökad kollektivtrafik är några av anledningarna till att Sölvesborg växer och har goda förutsättningar att fortsätta göra det.

Läs vidare »
Media-no-image

Lars Ericsson blir ny kommunchef i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 08:30 CEST

Efter avslutad MBL-förhandling med de fackliga parterna är samtliga nu överens om att erbjuda nuvarande Barn- och utbildningschef Lars Ericsson tjänsten som kommunchef i Sölvesborg.

- Jag är väldigt glad för att vi kan få en snabb övergång och kontinuitet i allt det fina som vi jobbar med i Sölvesborg, bland annat vårt värdegrundsarbete, säger Heléne Björklund som är kommunstyrelsens ordförande. Vid intervjuerna i referensgrupper med fackliga representanter och medarbetare framkom det också att organisationen känner en trygghet i Lars Ericsson som är välkänd i organisationen.

Det formella beslutet tas på ett extrainsatt sammanträde med Kommunstyrelsen måndagen den 6 juli. Lön och anställningsvillkor är ännu ej förhandlade. Under förutsättning att beslut om anställning fattas så kommer diskussion om rekrytering av ny förvaltningschef för Barn och utbildning påbörjas omgående.

För mer information, kontakta gärna:
Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 0456-81 61 24
Epost: helene.bjorklund@solvesborg.se

Lars Ericsson, Förvaltningschef Barn och utbildning
Tfn: 0456-81 61 91
Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

​Efter nyss avslutad MBL-förhandling med de fackliga parterna är det nu överenskommet att erbjuda nuvarande Barn- och utbildningschef Lars Ericsson tjänsten som kommunchef i Sölvesborg. Det formella beslutet väntas fattas vid ett extrainsatt sammanträde med Kommunstyrelsen måndagen den 6 juli.

Läs vidare »
Media-no-image

Att betala rätt barnomsorgsavgift, en rättvise- och trygghetsfråga

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 14:15 CEST

Under våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen, på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, genomfört en avgiftskontroll för de som under 2013 hade barnomsorg. Detta för att säkerställa att alla familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Som förälder har man ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Att betala rätt avgift för sin barnomsorg är viktigt, inte minst ur rättvisesynpunkt. Avgiftskontrollen innebär att vi jämför de inkomstuppgifter som lämnats in med den taxerade årsinkomsten som finns registrerad hos Skatteverket.

 • -Syftet med kontrollen har varit att följa upp att rätt avgift debiterats, berättar Lars Ericsson som är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt med återbetalning som krav, fortsätter Lars Ericsson.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har debiterats kommer en avgiftsjustering att ske. Har du som förälder betalat in för mycket i avgift så kommer du att få en utbetalning. Har du betalat för lite så får du istället en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Arbetet med avgiftsjusteringen kommer att påbörjas i augusti 2015 och pågå året ut.

För frågor och mer information kontakta gärna:
Göran Lindgren
Projektledare Avgiftskontrollen
Tfn: 0456-81 61 98 Epost: goran.lindgren@solvesborg.se

Lars Ericsson
Förvaltningschef, Barn- och utbildning
Tfn: 0456- 81 61 91 Epost: lars.ericsson@solvesborg.se

www.solvesborg.se/avgiftskontroll

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 900 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Under våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborgs kommun, på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, genomfört en avgiftskontroll för de som under 2013 hade barnomsorg. Avgiftskontrollen innebär att inlämnade inkomstuppgifter jämförs med den taxerade årsinkomsten som finns registrerad hos Skatteverket.

Läs vidare »
Vrvrz4lfwrjjcms86aoi

Mariette kommer till Killebom

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 11:50 CEST

Mariette gjorde succé i melodifestivalen 2015 med sin vackra ballad ”Don’t Stop Believing”, skriven av Miss Li och Sonny Gustafsson. Låten gick direkt in på svensktoppen och slutade på en tredjeplats i melodifestivalens final. Snart släpps en ny EP, och Mariette beger sig ut på turné och gör ett av sina stopp på årets Killebomfestival.

Zh18nemutv1piotkyjv2

​​Pressinbjudan: Avtackning Roger Zetterqvist

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 08:57 CEST

Idag hålls en officiell avtackning av kommundirektör Roger Zetterqvist.

Mcpkjwod6dnhleescxeq

En uppåtgående trend för företagsklimatet i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:53 CEST

​I Sölvesborg finns idag över 1600 företag och generellt sett kan man säga att det startas runt 100 företag varje år. I dagarna presenterade Svenskt Näringsliv en enkätundersökning gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner, Sölvesborg fortsätter att klättra uppåt.

Media-no-image

Bli vattensmart du också!

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 14:33 CEST

Sommaren är på väg, förhoppningsvis med mycket sol och värme. Pooler börjar fyllas, gräsmattan och de färgglada rabatterna ska vattnas och blomstra. Rockfestivalen står runt hörnet och snart strömmar hårdrockarna in för att uppleva årets Sweden Rock Festival. I Sölvesborgs kommun ansvarar Sölvesborg Energi för vattendistributionen av det kommunala dricksvattnet och sommaren innebär alltid ett ökat tryck på vattentillgången.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och under sommarperioden används en stor del av dricksvattnet även för bevattning av gräsmattor och rabatter, tvätt av bilar mm. Charlotta Wildt-Persson, chef för VA och Roger Mattsson, VD på Sölvesborg Energi, tror på att arbeta förebyggande och menar att vi alla kan hjälpas åt genom att vara smartare när det kommer till vår vardagliga förbrukning av vatten.

- Under senare år har vi fått införa bevattningsförbud, framförallt under Sweden Rock Festival och vissa gånger också under högsommaren, säger Charlotta. Årets förbrukning, så här långt, pekar mot ett rekordstort vattenuttag. För att inte riskera ett överuttag eller att våra abonnenter blir utan vatten, måste vi agera och jobba förebyggande. Det handlar om att vara sparsam när man använder sitt vatten – att bli vattensmart helt enkelt, menar hon. Det finns många små knep i vardagen som kan ha en avgörande skillnad i slutändan, speciellt om vi alla gör en insats. Ett av de enklaste, som kan ge stor effekt, är att stänga av vattnet när du borstar tänderna. Då sparar du cirka fyra liter varje morgon och kväll, tipsar Charlotta.

Den höga förbrukningen beror främst på att man i hushållen använder mer vatten idag än för några år sedan. Det tillsammans med de tillfälliga topparna, som under Sweden Rock Festival, gör att vi överbelastar ledningsnätet och tömmer våra reservoarer i en takt som vi inte hinner fylla på dem i.

- Vi kommer att behöva gå ut med ett bevattningsförbud med start runt Sweden Rock även i år, säger Roger. Vi hoppas på förståelse och hjälp från våra boende och abonnenter i kommunen, det har gett stor effekt tidigare när vi alla har hjälpts åt, menar han. Arbetet med att utöka kapaciteten för vattenproduktionen samtidigt som vi försöker få ner vatten-förbrukningen fortsätter, vi har flera projekt igång som syftar till att uppnå detta. Med hjälp från medvetna företags- och kommuninvånarinsatser ska vi lyckas - tillsammans blir vi vattensmarta, avslutar Roger.

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och under sommarperioden används en stor del av dricksvattnet även för bevattning av gräsmattor och rabatter, tvätt av bilar mm. Sölvesborg Energi tror på att arbeta förebyggande och menar att vi alla kan hjälpas åt genom att vara smartare när det kommer till vår vardagliga förbrukning av vatten.

Läs vidare »
Media-no-image

Jan Gunnarsson föreläser under värdskapsveckan

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 13:58 CEST

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att utöva värdskap innebär att ha ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Detta ger bättre förutsättningar för att skapa meningsfulla möten och bygga goda relationer. När människor möts med respekt, värdighet och omtanke utvecklas och växer de. När människor växer då blomstrar verksamheter och platser!

Vi i Sölvesborgs kommun har sedan 2012 arbetat aktivt med vår värdegrund och som ett led i detta arbete hålls en ”Värdskapsvecka”. Under värdskapsveckan sätts fokus på visionen, vår kultur och vår värdegrund genom att lyfta fram mötet mellan människor och betydelsen av vårt värdskap. Under värdskapsveckan föreläser Jan Gunnarsson för samtliga kommunanställda om ”Det goda värdskapet”. 

Vi har en fantastisk personal i Sölvesborg och hoppas att de ska stärkas ytterligare i hur värdefulla de är för att alla ska känna sig välkomna och trivas i Sölvesborgs kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund och kommundirektör Roger Zetterqvist.

Jan Gunnarsson pratar under en och en halv timme med en passion för människor och värdskapet. Med personliga exempel från verkligheten, humor och känsla fångar han sina lyssnare på ett fantastiskt sätt.

Jan är grundare till ”Värdskapet” och författare till flera böcker inom värdskap och ledarskap. Han är en av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 700 tillfällen såväl i Sverige som internationellt.

Jan har 30-årig erfarenhet från ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, han har studerat på Harvard Business School och på Stanforduniversitet, och har även ett certifikat som lärare i medkänsla.

Jan sitter i styrelsen för bl.a. Stena Line och har tidigare även suttit i Mittuniversitetets styrelse.

Torsdagen den 7 maj kl. 8.15 håller vi en presskonferens där det finns möjlighet att träffa och ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande Heléne Björklund, kommundirektör Roger Zetterqvist samt Jan Gunnarsson.

Presskonferensen hålls i Slottslängorna i anslutning till Jan Gunnarssons föreläsning. Föreläsningen startar kl. 8.30.

För mer information kontakta:
Roger Zetterqvist

Telefon: 0456-81 61 25

E-post: roger.zetterqvist@solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Det är värdskapsvecka i Sölvesborgs kommun. Under veckan bjuds samtliga anställda i kommunen in till en föreläsning med fokus på värdskapets betydelse.

Läs vidare »
Dqpucg0zg8tb3rdx0hri

Linda Pira och Timo Räisänen till Killebom 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 07:00 CEST

Kritikerhyllade Linda Pira och energiska liveartisten Timo Räisänen kommer till årets Killebom-festival i Sölvesborg.

Media-no-image

Framtidens fibernät tar form i Sölvesborg

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 09:27 CEST

Under året kommer Sölvesborg Energi att uppgradera det existerande fibernätet så att det möter de behov som Sölvesborgarna har på ett stabilt, snabbt och framtidsanpassat bredband, med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s. Den nya fiberlösningen är även fortsättningsvis ett så kallat öppet nät, som ger ökad konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer, och bättre valmöjligheter för både privatpersoner och företag.

I ett öppet nät råder fri konkurrens bland de tjänsteleverantörer som erbjuder bredband, tv och telefoni. Det öppna nätet medför ett större utbud och bättre prisnivåer för alla kunder i fibernätet.

– Allt fler produkter blir uppkopplade och alla invånare i Sölvesborg, nästan oavsett ålder, har idag behov av ett stabilt och riktigt snabbt bredband. Därför uppgraderar vi vårt fibernät så att det motsvarar de krav som både privatpersoner och företag ställer på sin uppkoppling, idag och för framtiden, säger Mikael Bengtsson, Sölvesborg Energi.

Efter uppgraderingen kommer Sölvesborg Energi att erbjuda ett modernt fibernät med kapacitet på upp till 1000 Mbit/s. Driftsäkerheten och kvaliteten på fibernätet kommer också att förbättras i och med uppgraderingen, vilket har varit ett tydligt önskemål från många kunder. För att undvika störningar för alla befintliga kunder kommer en stor del av arbetet med uppgraderingen att genomföras under nätterna.

Uppgraderingen av fibernätet kommer att ske från och med sommaren 2015 och pågå fram till årsskiftet. Allt arbete genomförs med de befintliga fiberkablarna i marken, det stora arbetet är att byta ut samtliga centrala fiberswitchar för att kunna tiodubblera hastigheten i fibernätet.

Efter avslutad uppgradering kommer ett flertal nya premiumleverantörer få möjlighet att erbjuda sina tjänster till anslutna kunder i fibernätet däribland ex. Telia, Comhem & Bredbandsbolaget.

För de som ännu inte har tillgång till Sölvesborg Energis fibernät går det bra att göra en intresseanmälan på solvesborgenergi.se/intresse_fiber

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Bengtsson, Sölvesborg Energi
Telefon: 0456-81 68 84
E-post: mikael.bengtsson@solvesborgenergi.se

Se även: www.solvesborgenergi.se

Sölvesborg – naturligtvis på Facebook: https://www.facebook.com/solvesborg

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.

Under året kommer Sölvesborg Energi att uppgradera det existerande fibernätet så att det möter de behov som Sölvesborgarna har på ett stabilt, snabbt och framtidsanpassat bredband, med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • nicolina.sallberg@solvesborg.se
 • 0456-816109

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ircarowrowlimmneuxkqgs.mxaalmpmshdjo@spiolvesborhyg.se
 • 0456-81 61 60

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ezannavyisxjkgnjnf.lgyinmldh@solejykoqpyvelhsbvuorbgjvsng.se
 • 0456-81 61 62

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • therese.bfeihaupkaazmhylojwdrnecyansaksohzn@soxelvwpesborg.se
 • 0456-81 61 61