Skip to main content

Taggar

utsatta barn

sos barnbyar

Leaving Care

Leaving Care

Dokument   •   2018-04-09 10:49 CEST

Ny rapport som visar på otillräckligt stöd till unga som lämnar samhällsvård.

När pengarna inte räcker

När pengarna inte räcker

Dokument   •   2012-10-01 11:26 CEST

Barn i Sverige och Mocambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker

När pengarna inte räcker

Dokument   •   2012-10-01 11:23 CEST

Barns egna röster om att växa upp i fattigdom i Moçambique och Sverige.

Tips för skolor att arrangera Skoljoggen

Tips för skolor att arrangera Skoljoggen

Dokument   •   2012-05-24 08:22 CEST

Blossom tips

Blossom tips

Dokument   •   2012-05-24 08:22 CEST

Undersökning bland allmänheten maj 2012

Undersökning bland allmänheten maj 2012

Dokument   •   2012-05-11 09:15 CEST

Undersökning bland allmänheten om familjens betydelse genofmröd av Yougov bland 1021 personer

Rapporten Family Focus 2012

Rapporten Family Focus 2012

Dokument   •   2012-05-11 09:15 CEST

Rapporten lyfter de största utmaningarna och förslag på lösningar på hur beslutsfattare kan stärka utsatta familjer inom ramen för fem globala problemområden.

SOS Barn nr 1 / 2012

SOS Barn nr 1 / 2012

Dokument   •   2012-03-29 09:01 CEST

SOS Barnbyar i Centralafrikanska republiken

SOS Barnbyar i Centralafrikanska republiken

Dokument   •   2011-01-17 10:25 CET

Information om SOS Barnbyars verksamhet i Centralafrikanska republiken; barnbyar, förskolor, grundskolor, medicinkliniker och sociala center.

Pressfakta: Centralafrikanska republiken - hälsa, utbildning och barns situation
UN Guidelines for the alternative care of children

​Ny studie visar att ungdomar som flyttar från fosterhem och institutioner riskerar ett vuxenliv med arbetslöshet, fattigdom, våld och diskriminering. Studien lanseras av SOS Barnbyar med anledning av Internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december.

Aging out of care

Aging out of care

Dokument   •   2010-12-09 09:10 CET

From care to adulthood in European and Central Asian societies.

Rapport "Ageing out of Care"

Rapport "Ageing out of Care"

Dokument   •   2010-12-09 07:00 CET

Presenterar resultat från en studie som visar att ungdomar som flyttar från fosterhem och institutioner riskerar ett vuxenliv med arbetslöshet, fattigdom, våld och diskriminering. Den avslöjar att svagheter i lagstiftning och praktik orsakar att dessa ungdomar utsätts för social stigmatisering.

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

Dokument   •   2010-10-28 13:43 CEST

UN Guidelines for the Alternative Care of Children

FN:s riktlinjer för omsorg om barn i fosterhem och på institutioner.

SOS-Barnbyars årsredovisning 2008

SOS-Barnbyars årsredovisning 2008

Dokument   •   2009-04-29 12:41 CEST

2008 samlade SOS-Barnbyar Sverige in 209,7 miljoner kr. Trots den ekonomiska nedgången under 2008 ökade vi intäkterna med 5% och sände ca 17 miljoner kr mer i fält jämfört med föregående år. Vi är har drygt 20 anställda, vilket ger ett insamlingsresultat på ca 10 miljoner kr per anställd. Våra insamlings- och administrations­kostnader förra året var 18% av de totala intäkterna. www.sos-barnbyar.se

SOS-Barnbyar har per 2008-12-01 gjort en sammanställning över de mest generösa invånarna i de 60 största städerna i Sverige. Lidingö vann!

SOS-Barnbyars årsredovisning 2007

SOS-Barnbyars årsredovisning 2007

Dokument   •   2008-04-29 12:56 CEST

SOS-Barnbyar Sverige samlade under år 2007 in nästan 200 miljoner kronor. Antalet nya faddrar under året uppgick till ca 7.000 personer och vi hade vid årsskiftet drygt 62.000 faddrar i Sverige som på olika sätt stödjer SOS-Barnbyars internationella verksamhet runt om i hela världen. Den största donationen 2007 kom från författaren Henning Mankell som skänkte hela 15 miljoner kronor.

E-vykort Värva-en-vän-kampanjen våren 2008

SOS-Barnbyar lanserar nu en ”värva-en-vän-kampanj” som går ut till ca 25 000 befintliga SOS-Barnbyar-faddrar. Kampanjen är helt webbaserad och består av en sajt med 6 stycken e-vykort som faddrarna kan skicka till sina vänner, bekanta, släktingar och övriga i sitt kontaktnät. Värva-en-vän-sajten finns här: http://fadder.sos-barnbyar.net

Program Barnens torg

Dokument   •   2007-09-18 17:00 CEST