Skip to main content

Rekordstor utdelning till utsatta barn

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2012 08:06 CET

PostkodLotteriet och dess lottköpare hör till SOS Barnbyars största givare och bidrar i år med en rekordstor summa. Årets utdelning om 23 miljoner kommer att gå till att bygga, driva och renovera barnbyar i Moçambique, Ukraina, Estland, Lettland, Kina och Indien.

- Tack vare PostkodLotteriets lottköpare kan vi öka möjligheterna att ge övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem och en ny familj, säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Barn som annars riskerar ett liv på gatan eller att stoppas undan på institutioner.

Sedan SOS Barnbyar blev förmånstagare för PostkodLotteriet 2008 har utdelningen gjort stor skillnad för tusentals utsatta barn och barnfamiljer världen över. Pengarna har använts till att bygga och driva barnbyar, skolor, medicinkliniker, ungdomsboenden och yrkesutbildningscentra. Dessutom har utdelningen bidragit till SOS Barnbyars återuppbyggnadsarbete på Haiti efter jordbävningen 2012 och till katastrofinsatserna i det översvämningsdrabbade Pakistan.

Ett av de 133 länder där SOS Barnbyar finns och årets utdelning kommer att göra nytta är Moçambique, ett av de fattigaste länderna i världen. Barnadödligheten är hög; ett av sju barn dör innan fem års ålder pga sjukdom och undernäring. Och drygt två miljoner barn har förlorat en eller båda sina föräldrar, varav ca 670 000 pga hiv/aids. En ny barnby på att ta form i Chimoio där övergivna barn får en trygg framtid med en ny mamma, syskon och skolgång.

PostkodLotteriet är ett av många företag som samarbetar med SOS Barnbyar och bidrar till att förbättra framtiden för utsatta barn och barnfamiljer. Samarbeten där företagen tar tydligt, konkret och långsiktigt ansvar för ett viktigt samhällsproblem, vilket även leder till positiva effekter i form av starkare varumärken, stoltare medarbetare och nöjdare kunder.

Årets utdelning från PostkodLotteriet offentliggjordes vid en tillställning igår där även fem nya förmånstagare presenterades. Mer information finns på http://www.postkodlotteriet.se/Tack.htm 

SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag driver organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder och arbetar även med att stärka utsatta familjer så att de ska kunna ta hand om sina barn. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera