Skip to main content

Risk att millenniemål missar de mest utsatta barnen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 08:41 CEST

Den viktigaste biståndsfrågan för Sveriges nya regering är det fortsatta arbetet med FN:s millenniemål om minskad världsfattigdom. Det behövs inte bara kortsiktigt bistånd i samband med krig, naturkatastrofer och svält. Regeringen bör driva den globala politiska viljan till långsiktiga insatser för att lösa situationen för dem som har det svårast vid extrem fattigdom.

- Föräldralösa och övergivna barn, barnarbete, gatubarn, barn som säljs för prostitution och tiggeri – det är några av de förfärliga effekter som fattigdom för med sig, säger Anna Ryott, generalsekreterare, SOS Barnbyar. Världen behöver barn som kan växa och utvecklas till trygga vuxna, arbetet med millenniemålen måste resultera i långsiktiga politiska åtgärder och kraftfullt globalt samarbete.

Sveriges regering har den senaste tiden fokuserat sina initiativ på mål 5, kvinnors hälsa och minskad mödradödlighet pga att detta anses vara det mål som är längst från att uppnås. Mål 1, utplåna extrem fattigdom och hunger, som av FN beräknas kunna uppnås, är dock centralt för att de mest utsatta barnens situation ska kunna lösas.

- Vi välkomnar att Afrika är i fokus under FN:s millennietoppmöte 20-21 september, en kontinent där barnen i flera länder är hårt drabbade av hiv/aids, säger Anna Ryott. Det är otroligt viktigt att inte låta sig förledas av den positiva utvecklingen i Asien där problemen växer i vissa områden.

 Ett exempel är Kambodja där återhämtningen efter röda khmerernas terrorvälde följts av ökad sexturism, trafficking och människohandel. Landet är extremt fattigt och därmed attraktiv för resenärer som ser en chans att utnyttja barn som är föräldralösa, övergivna eller lever i svåra familjesituationer, berättar Anna. Cirka 40 procent av dem 7-17 år är anlitade i barnarbete, antalet gatubarn är alarmerande stort och att barn säljs för prostitution, tiggeri, byggnadsarbete eller hemhjälp blir allt vanligare.

 För ytterligare information:
Ann-Christine Berg, pressekreterare
Tel   +46 (0) 8 545 832 09, mob +46 (0) 734 44 25 53
ann-christine.berg@sos-barnbyar.se
www.sos-barnbyar.se

SOS Barnbyar har i över 60 år gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av våra 500 barnbyar runt om i världen. Idag arbetar vi också i allt större utsträckning med familjestärkande och förebyggande insatser. De går ut på att stödja utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa och överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. Exempel på sådana insatser är utbildning, sjukvård eller mikrolån, stöd att starta egen näringsverksamhet eller jordbruk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.