Skip to main content

Roger Akelius donerar 200 miljoner till SOS Barnbyar

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2016 13:29 CET

Entreprenören Roger Akelius stiftelser skänker 200 miljoner till SOS Barnbyar. Donationen möjliggör bland annat en ny barnby i Kambodja, samt ett nytt ungdomsboende i Ukraina. Akelius har nu totalt donerat 700 miljoner till SOS Barnbyars verksamhet för barn i utsatthet; barn som saknar förälders omvårdnad och barn på flykt.

Entreprenören Roger Akelius är genom sina stiftelser SOS Barnbyars största enskilda donator. Akelius har tidigare donerat 500 miljoner kronor till SOS Barnbyars verksamhet för utsatta och ensamma barn i Gaza, Filippinerna, Haiti och Indien samt nödhjälpsprogram för barn på flykt i Europa och Mellanöstern.

Akelius skänker nu ytterligare 200 miljoner till SOS Barnbyar, att fördelas över 25 år för att långsiktigt garantera verksamhet i Kambodja och Ukraina. Donationen ska användas till att bygga en ny barnby för cirka 80 barn och ett ungdomsboende med yrkesskola för 30 ungdomar i Prey Veng, Kambodja. Donationen säkerställer också den långsiktiga driften av en barnby i Ratanakiri, Kambodja, samt ett nutritionsprogram för nittio gravt undernärda barn, som under programmet får bo på barnbyn.

Donationen kommer även att finansiera byggnationen av ett nytt ungdomsboende i Brovary, Ukraina. I ungdomsboendet får ungdomar i barnbyn träna på självständigt boende.

- Jag vet ingen som kan förbruka mina pengar mer effektivt än SOS Barnbyar, säger Roger Akelius.

- Roger Akelius donationer är investeringar i framtiden. Tack vare dem kan SOS Barnbyar förstärka vår verksamhet i Kambodja där mer än 600 000 barn har förlorat en, eller båda föräldrarna, med risk för svår social och ekonomisk utsatthet. Donationerna säkerställer stöd till barnen här och nu genom att de får ett hem, och de säkerställer vidare långsiktigt stöd genom att barnen får utbildning och verktyg för ett självständigt liv. På så sätt kan de bryta fattigdom och själva skapa en positiv framtid där de kan bidra till samhället, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

För mer information, kontakta Cecilia Bergling Nauclér 070-471 07 36 eller cecilia.naucler@sos-barnbyar.se

Fakta donationer Roger Akelius:

Roger Akelius donationer finansierar barnbyar i Filippinerna, Haiti och Indien, samt SOS Barnbyars nödhjälpsprogram för barn som påverkas av flyktingkrisen i Europa och Mellanöstern. I transitländer som Makedonien, Serbien och Grekland handlar det ofta om tillfälligt skydd för barn och familjer, medicinsk hjälp, matpaket, utbildning och barnvänliga platser.

Fakta Kambodja: Ungefär en femtedel av befolkningen lever på mindre än 10 kronor om dagen. Sex av tio saknar tillgång till rent vatten och mer än var tredje barn under fem år lider av undernäring. Mödra- och spädbarnsdödligheten är hög. Över 600 000 barn i landet har förlorat en eller båda sina föräldrar, och 55 000 är helt föräldralösa. Många barn växer upp på institution, eller får klara sig helt själva. Många barn som flyttar med sina familjer lever i utsatta och otrygga miljöer i utkanten av städernas slumområden, miljöer som ofta präglas av drogberoende och våld. Människohandel och sexuell exploatering av barn är ett stort problem.

Fakta SOS Barnbyar Ukraina
SOS Barnbyar har varit verksamma i Ukraina sedan 2003 då ett familjestärkande program startade i Kiev. Idag finns barnbyar i Brovary, Lugansk samt familjestärkande program i Brovary, Lugansk och Kiev. I samband med den turbulenta situationen i landet har man även erbjudit katastrofhjälp i form av till exempel mat, förnödenheter och samtalsterapi för människor som traumatiserats.

SOS Barnbyar drivs av den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig och att kärlek och närhet är livets viktigaste näring. Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag finns vi i över 133 länder och driver fler än 500 barnbyar världen över. SOS Barnbyar arbetar även med att ge barn möjligheten att stanna i sin befintliga familj tack vare våra familjestärkande program. Familjen är alltid SOS Barnbyars kärna. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy