Skip to main content

SOS Barnbyar antar FN-riktlinjer som ska stoppa vanvård av barn i familjehem och på institutioner

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 07:30 CEST

Barn som växer upp i familjehem eller på institutioner riskerar att utsättas för försummelse och övergrepp, kränkningar och misshandel, såväl i Sverige[1] som internationellt. Som första internationella frivilligorganisation har SOS Barnbyar nu antagit FN:s riktlinjer för alternativ vård av barn[2], som ett redskap i arbetet att säkra övergivna och föräldralösa barns rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt.

-  Vi uppmanar samhället att förverkliga FN:s riktlinjer och förbättra situationen för barn i familjehem och på institutioner, det kommer både barn och samhället att vinna på, säger Anna Ryott, generalsekreterare, SOS Barnbyar. Och vi kommer att bidra med vår långa erfarenhet av att ge övergivna och föräldralösa barn en trygg och kärleksfull uppväxtmiljö i våra barnbyar och se hur de där utvecklas till ansvarsfulla vuxna.

Riktlinjerna syftar till att stärka rättigheterna för barn som är i behov av ett alternativ vård, inom ramen för FN:s Barnkonvention, och fokuserar på:

  • Att barn inte ska placeras i alternativ vård i onödan.
  • När barn placeras i alternativ vård ska det vara i en miljö som tillgodoser barnets individuella rättigheter, behov och bästa intresse.

- Vi är fortfarande i dag långt ifrån vad FN:s deklaration för barns rättigheter fastslog för femtio år sedan; att mänskligheten är skyldig barnen det bästa som finns att ge, konstaterar Helmut Kutin, styrelseordförande SOS Children’s Villages International. FN:s riktlinjer för alternativ vård sammanfattar vad våra barnbyar förverkligar i över 130 länder.

I anslutning till barnbyarna arbetar organisationen även med att stödja utsatta familjer där barn riskerar att överges t ex på grund av sjukdom, missbruk eller fattigdom. Det kan handla om att ge tillgång till näringsriktig mat, medicinsk hjälp, tandvård, skolgång, yrkesutbildning, mikrolån till att starta egen verksamhet, juridisk hjälp, psykologiskt stöd, läxhjälp och etablering av självhjälpsgrupper.

 För ytterligare information:

Ann-Christine Berg, pressekreterare. Tel   +46 (0) 8 545 832 09, mob +46 (0) 734 44 25 53, e-post: ann-christine.berg@sos-barnbyar.se

Referenser

[1] Delbetänkande av utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:05

[2] UN Guidelines for the Alternative Care of Children

SOS Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Sedan starten i Österrike 1949 har SOS Barnbyar byggt och driver barnbyar i 132 länder.

Utöver våra barnbyar driver vi också skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. Dessutom arbetar vi i barnbyarnas närområden med att försöka förhindra att barn överges på grund av bland annat sjukdom och fattigdom.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera