Skip to main content

SOS-Barnbyars familjestärkande program hårt drabbade av jordbävningen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 13:30 CET

Ledaren för SOS-Barnbyars nödhjälpsteam Johann Denk och hans medarbetare lyckades igår ta sig in i SOS-Barnbyn Santo och vittnar om en förhållandevis lugn stämning. Familjerna håller sig dock utomhus av fruktan för efterskalv och många är upprivna och oroade över vänner och bekanta utanför byn. Än så länge har barnbyn mat och vatten men mattillgången behöver säkras på längre sikt.

Den lokala personalen har ännu inte kunnat organisera sig effektivt eftersom de och deras familjer har drabbats hårt av jordbävningen. Det nationella kontoret är helt förstört och kommer att behöva byggas upp från grunden. Hjälparbetet försvåras ytterligare av att telefon, Internet och elektricitet fortfarande inte fungerar.

Den första uppgiften för nödhjälpteamet är att ingjuta hopp i och stötta personalen på plats så att de kan delta i arbetet och ingå i en väl fungerande krisorganisation.

- Den nationelle chefen på Haiti var märkbart lättad över att få stöd i denna mycket svåra situation, flera medarbetare i den lokala organisationen har förlorat sina hem och de och deras familjer får bo tillfälligt i barnbyn, berättar Johann Denk

SOS-Barnbyn i Cap Haitien fungerar också förhållandevis väl. Några byggnader har skadats något men inga ytterligare åtgärder behövs, utom att på sikt säkra tillgången till mat.

Vad gäller SOS-Barnbyars familjestärkande program i området kring Port-au-Prince är situationen mycket svår. Ingen av de 16 lokala självhjälpsgrupperna som stöttas genom programmen fungerar idag. Man har hittills konstaterat att 13 föräldrar knutna till programmen är döda, andra är skadade eller saknas och många av barnen driver nu omkring på gatorna. Matbristen ökar för var dag och människor blir allt mer desperata och våldsamma.

En första åtgärd för krisorganisationen blir att mobilisera de familjestärkande programmen så att de kan organisera matutdelning och återupprätta självhjälpsgrupperna. En kartläggning av behoven i de familjer som omfattas av SOS-Barnbyars verksamhet kommer också att göras, men just nu är högsta prioritet att få ut mat till familjer i området omkring barnbyn och familjerna i närheten av de lokala center som utgör bas för de familjestärkande programmen.

SOS-Barnbyars nödhjälpsteam anlände igår till barnbyn Santo utanför Port-au-Prince och rapporterar att situationen där är förhållandevis stabil, liksom i barnbyn Cap Haitien i norra delen av landet. Våra familjestärkande program har däremot drabbats hårt och fungerar inte just nu. Första prioritet är nu att bygga upp en fungerande krisorganisation på plats och säkra tillgången på mat.

Ledaren för SOS-Barnbyars nödhjälpsteam Johann Denk och hans medarbetare lyckades igår ta sig in i SOS-Barnbyn Santo och vittnar om en förhållandevis lugn stämning. Familjerna håller sig dock utomhus av fruktan för efterskalv och många är upprivna och oroade över vänner och bekanta utanför byn. Än så länge har barnbyn mat och vatten men mattillgången behöver säkras på längre sikt.

Den lokala personalen har ännu inte kunnat organisera sig effektivt eftersom de och deras familjer har drabbats hårt av jordbävningen. Det nationella kontoret är helt förstört och kommer att behöva byggas upp från grunden. Hjälparbetet försvåras ytterligare av att telefon, Internet och elektricitet fortfarande inte fungerar.

Den första uppgiften för nödhjälpteamet är att ingjuta hopp i och stötta personalen på plats så att de kan delta i arbetet och ingå i en väl fungerande krisorganisation.

- Den nationelle chefen på Haiti var märkbart lättad över att få stöd i denna mycket svåra situation, flera medarbetare i den lokala organisationen har förlorat sina hem och de och deras familjer får bo tillfälligt i barnbyn, berättar Johann Denk

SOS-Barnbyn i Cap Haitien fungerar också förhållandevis väl. Några byggnader har skadats något men inga ytterligare åtgärder behövs, utom att på sikt säkra tillgången till mat.

Vad gäller SOS-Barnbyars familjestärkande program i området kring Port-au-Prince är situationen mycket svår. Ingen av de 16 lokala självhjälpsgrupperna som stöttas genom programmen fungerar idag. Man har hittills konstaterat att 13 föräldrar knutna till programmen är döda, andra är skadade eller saknas och många av barnen driver nu omkring på gatorna. Matbristen ökar för var dag och människor blir allt mer desperata och våldsamma.

En första åtgärd för krisorganisationen blir att mobilisera de familjestärkande programmen så att de kan organisera matutdelning och återupprätta självhjälpsgrupperna. En kartläggning av behoven i de familjer som omfattas av SOS-Barnbyars verksamhet kommer också att göras, men just nu är högsta prioritet att få ut mat till familjer i området omkring barnbyn och familjerna i närheten av de lokala center som utgör bas för de familjestärkande programmen.

SOS-Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Sedan starten i Österrike 1949 har SOS-Barnbyar byggt och driver barnbyar i 132 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy